فارکس شغل

اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست

PH پوست چیست و چرا اهمیت دارد

پول هوشمند و ساختار آن در بازار

آلوین تافلر یکی از نویسندگان قرن اخیر در کتاب موج سوم میگوید وقتی موجی وارد کشوری میشود مردم به سه دسته تبدیل میشوند:

۱- دسته اول که یک درصد هستند با موج همراه و همسو میشوند و آنرا قبول میکنند و سود بسیار زیادی میبرند. این دسته از افراد، ریسک پذیر هستند که همیشه موفقیت های چشم گیری دارند.

۲- دسته دوم آن نه درصد افراد به اصطلاح زرنگ جامعه هستند که صبر میکنند ببیند آیا آن یک درصد سود میکنند یا نه؟؟ این افراد سود کمتری نسبت به آن یک درصد کسب میکنند. این افراد در کل افرادی هستند که ریسک های بزرگی نمیکنند و البته که سودهای کلانی هم نمیتوانند ببرند.

۳- دسته سوم نود درصد مابقی جامعه هستند که موج می آید و از رویشان عبور میکند. این افراد اگر ضرر نکنند هیچ سودی نصیبشان نمیشود. این افراد اصلا ریسک پذیر نیستند و افراد عادی جامعه را تشکیل میدهند که همیشه از زندگی ناراضی هستند و افراد دسته اول را به سخره میگیرند!

در بازار بورس اوراق بهادار ایران قریب به 656 شرکت پذیرفته شده اند (تا تاریخ نگارش این مقاله) و روزانه مورد معامله قرار می گیرند. اما در این بین دسته ای از شرکت ها با داشتن روند صعودی قوی سودهای خوبی را نصیب سهامدارانشان میکنند و دستهای دیگر یا در حال در جا زدن هستند و یا روندی نزولی دارند که در چنین شرایطی متأسفانه برخی افراد(عوام) متحمل ضررهای سنگین نیز میشوند.

آنچه در این بین مطرح است چرا برخی افراد سودهای کلان نصیبشان میشود و برخی دیگر سود زیادی نصیبشان نمی شود و حتی ضرر هم میکنند؟ افرادی که سود میکنند به چه چیزی توجه میکنند که بقیه معامله گران به آن توجهی ندارند؟ آنها چه مزیت یا قابلیت یا دانشی دارند که سایر افراد ندارند؟ چرا حتی زمانی که سهمی را در کف قیمتی تاریخ معاملات آن خریداری می کنند سودی عایدشان نمیشود یا بسیار اندک است؟.

امروزه بحث های زیادی در رابطه با پول هوشمند و شناسایی آن و هماهنگ شدن با آن در بازارهای سرمایه در همه نقاط جهان در جریان است که بازار بورس اوراق بهادار ایران نیز از این مقوله مستثنی نیست.

اگر بخواهیم تعریفی از پول هوشمند داشته باشیم میبایست آنرا اینگونه بیان کنیم : “پول هوشمند عبارتست از قدرتی که توانایی ایجاد روندهای بزرگ بازار را در اختیار دارد و عمده حرکات اصلی قیمتی در سهام های مختلف توسط این قدرت صورت می گیرد.”

با توجه به مطالب مذکور میتوان چنین استنباط کرد که اکثر قریب به اتفاق معامله گران با یک مشکل دست و پنجه نرم میکنند و آن انتخاب سهم درست در قیمت مناسب و در زمان درست است که تفسیر هر کدام از این عبارات توضیحات خاص خود را می طلبد. در این مقاله میخواهیم به این موضوع بپردازیم.

کلیه عبارات و مسائل و نظرات مطرح شده در ادامه مطلب، حاصل مطالعات و اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست تجربیات نگارنده آن است که پیشاپیش بابت کاستی های آن از مخاطبان پوزش میطلبم.همانگونه که گفته شد : ” پول هوشمند عبارتست از قدرتی که توانایی ایجاد روندهای بزرگ بازار را دارد و عمده حرکات اصلی قیمتی در سهام مختلف توسط این قدرت صورت می گیرد.”

این جمله بدین معناست که نوسانات بازار در حقیقت به صورت مصنوعی توسط معامله گران حرفه ای ایجاد میشود که پوزیشنهای معاملاتی که اختیار میکنند به اندازه ای بزرگ است که تاثیراتی را در قیمت بازار بوجود میآورد. از این رو این پوزیشن گرفتن های بزرگ را “پول هوشمند” مینامیم. در نهایت، هدف پول هوشمند دستکاری بازار است تا اینکه آنها بتوانند پایین بخرند و بالا بفروشند و سود هنگفتی بدست آورند.

اگر بخواهیم پول هوشمند را با بازی دومینو مقایسه کنیم پول هوشمند مانند ایجاد یک حرکت اولیه در دومینو است که بقیه بازار بصورت خود جوش آنرا دنبال می کند و قیمت ها شروع به بالا رفتن یا پایین آمدن می کند و این پول هوشمند است که جهت و مدیریت این حرکت رابه عهده دارد.

برای اینکه آنها چنین کاری انجام دهند بایستی برای معامله گران ناآگاه (عوام) دامی ترتیب دهند که این معامله گران را مجبور کند بالا بخرند و پایین بفروشند. به همین خاطر آنالیز اسپرد حجم (فراچارت: Volume Spread Analysis) به معامله گران کمک میکند تا حرکت پول هوشمند را تا حدی تشخیص دهند و تا حد ممکن در جهت آن حرکت کنند و نه خلاف آن.

جهت شناسایی پول هوشمند ابتدا میبایست ساختار بازار را درک کنیم. بازاری که پول هوشمند درآن فعالیت میکند دارای چهار مرحله زیر است و در ادامه به تشریح اینکه پول هوشمند در هر مرحله چه کاری انجام میدهد، خوهیم پرداخت.

1- جمع آوری
2- بالا بردن
3- خالی کردن
4- پایین آوردن

1- جمع آوری: در این مرحله هدف پول هوشمند بدست آوردن بیشترین مقدار سهامی است که می توانند در پایین ترین قیمت ممکن خریداری نمایند. جهت اطمینان از اینکه در قیمت پایین خرید میکنند، پول هوشمند سهام را در حجم های سنگین خریداری نمیکنند چرا که این کار سبب افزایش قیمت خواهد شد. به همین خاطر پول هوشمند ناچار است تا سهام مورد نظر خود را طی یک دوره زمانی جمع آوری کند بدین صورت که در ابتدای بازار میخرند و در ساعات پایانی دست به فروش میزنند تا قیمت را پایین نگه دارند اما در مجموع بیشتر از مقداری که میفروشند، خریداری میکنند. به همین دلیل است که قیمت سهم در این مرحله، خنثی میماند (فراچارت: درجا میزند) و با حجم پایین همراه است. عوام بطور طبیعی به سهم در این مرحله توجهی نمیکنند به این خاطر که جابجایی قیمت کم است در صورتی که معامله گرانی که به آنالیز اسپرد حجم میپردازند به خوبی میدانند که اکنون زمان درستی جهت خرید است.

توجه داشته باشید مرحله جمع آوری و خشک کردن سهم ممکن است چند روز یا چند ماه طول بکشد.

2- بالا بردن: در این مرحله هدف پول هوشمند بالا اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست بردن قیمت سهم جهت فروش در آینده است. زمانی که حجم های بزرگ توسط پول هوشمند خریداری میشود، عرضه در بازار کم میشود. در این هنگام پول هوشمند به ایجاد تقاضا از طریق خرید مستمر ادامه میدهد و قیمت به دلیل کمبود عرضه افزایش مییابد.

قیمت سهم با حجم معامله بالاتر به آرامی افزایش مییابد. عوام زمانی که جابجایی قیمت توجه آنها را جلب میکند، شروع به خرید میکنند در حالی که آنهایی که به حجم معاملات توجه میکردند، موقعیت های معاملاتی شان وارد سود شده است زیرا آنها زودتر از دیگران دست به کار شده اند.

3- خالی کردن: در این مرحله پول هوشمند شروع به انتقال مالکیت سهم به خریداران عوام میکند (فراچارت: اصطلاحا شروع به نقد شدن می کنند). آنها سهام خود را با حجم بالا نمیفروشند چون این کار سبب کاهش قیمت میشود. بجای آن مقداری از آنرا ساعات اولیه بازار میفروشند و در ساعات پایانی خرید میکنند تا قیمت را حفظ کنند اما در مجموع بیشتر از مقداری که میخرند دست به فروش میزنند. از این رو آنها سود میکنند چرا که قیمت فروش آنها بالاتر از قیمت خرید آنها در مرحله جمع آوری میباشد. به همین دلیل قیمت سهم در این مقطع زمانی تقریبا ثابت میماند (در یک رنج خاص درجا میزند) و با حجم معاملات پایین همراه است. عوام به خرید کردن ادامه میدهند با این امید که افزایش قیمت ادامه مییابد و این درست زمانی است که معامله گران حرفه ای تر از آنچه که پول هوشمند در حال انجام دادن است پیروی میکنند و شروع به شناسایی سود میکنند.

توجه داشته باشید این فرایند نقدشدن و خالی کردن ممکن است چند روز یا چند ماه طول بکشد.

4- پایین آوردن: در این مرحله پول هوشمند سهام جمع آوری شده در مرحله اول را تا اندازه زیادی به فروش رسانده است از این رو آنها عمدا میخواهند قیمت سقوط کند به همین دلیل دست به عرضه با حجم زیاد میزنند. قیمت با حجم بالا به سمت پایین حرکت میکند. عوام با دیدن چنین وضعیتی وحشت زده میشوند و از ترس شروع به فروش سهام خود میکنند(این خود به کاهش بیشتر قیمت کمک می کند).

خوش اقبالها، آنهایی که مدیریت میکنند تا اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست بالاتر از قیمت خریدشان بفروشند اندکی سود کسب می کنند اما اکثریت ضرر میکنند زیرا برای فروش دارایی هایشان طی یک روند نزولی سریع، برنامه ریزی نکرده اند.

معامله گران حرفه ای قادرند تا رد پای پول هوشمند را دنبال کنند به همین خاطر در حال حاضر داراییشان را خیلی زودتر فروخته اند. با سقوط قیمت سهم، پول هوشمند قادر است اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست تا چرخه را دوباره تکرار کند و سود بعدی خود را بسازد.

نتیجه گیری :

با دانستن ساختار بازار میتوانیم انگیزه پول هوشمند را درک کنیم و قادر خواهیم بود حرکت بعدی آنها را دنبال کنیم. رصد نوسان قیمت به تنهایی، تصویر روشنی از اینکه سهم در چه مرحلهای از ساختار بازاری قرار دارد، به ما ارائه نمی کند. از این رو ناچاریم تا قیمت و حجم را با هم مورد بررسی و آنالیز قرار دهیم تا بتوانیم نظری روشن در رابطه با سهم مورد نظر داشته باشیم. به همین خاطر داشتن دانش تحلیل حجم به ما کمک خواهد کرد تا در رابطه با حرکات پول هوشمند آگاه بمانیم و با دنبال کردن ردپای آنان سرمایه گذاری هایمان را گسترش دهیم.

روند چگونه مگنتیت می شود به بازار

2021-10-26 تشخیص روند بازار — از صفر تا صد. آخرین به‌روزرسانی: ۳ آذر ۱۴۰۰. زمان مطالعه: 48 دقیقه. اقتصادی ، علوم انسانی 825 بازدید. در تعریفی کلی، روند، جهت کلی بازار یا قیمت یک دارایی خاص است. به‌عبارتی .

نحوه تشخیص روند بازار ارز های دیجیتال ، فارکس و .

2022-4-4 یکی از بهترین روش ها استفاده از نقاط حمایت و مقاومت در بازار می باشد. در روند صعودی اگر نقاط مقاومت شکسته نشده و پولبک داشته و نقطه حمایت قبلی شکسته شود ، ، احتمال تغییر روند صعودی به نزولی بسیار زیاد است.

شش روش ساده برای تشخیص روند بازار - مقالات فارکس .

2020-1-26 روش دو: تشخیص روند بازار به کمک اوج و کف‌های قیمتی. با پیشروی قیمت‌ها در نمودار همیشه اوج و کف‌هایی در بازار تشکیل می‌شود. اگر به این اوج و کف‌ها توجه کنید، می‌توانید روند بازار را تشخیص .

چگونه روند را تشخیص دهیم؟ ایران بروکر

2022-3-31 حالت بازار را می‌توان به سه سناریو طبقه بندی کرد: روند صعودی روند نزولی رنج (خنثی) بازار روند چیست؟ بازار رونددار، بازاری است که در آن قیمت به طور کلی در یک جهت حرکت می‌کند.

چگونه با تفکر داینامیکی در روند بازار میتوانیم .

2022-3-15 روند بازار در روند افتی تفکر معامله‌گر حرفه‌ای با شکستن خط low to low (زمانی که کلوز کندل پایین خط low to low بسته شود) تفکری افتی است و او وارد معامله فروش می‌شود و نباید معاملات خرید باز داشته باشد

چگونه با مومنتوم بازار معامله کنیم؟ - مقالات .

2021-7-18 به نمودار چهارساعته USDCAD توجه کنید. روند بازار صعودی بوده اما رفته‌رفته قدرت حرکت صعودی کاهش یافته و به نظر می‌رسد که قیمت در حال چرخش است که می‌تواند نشان دهنده کاهش قدرت روند اولیه، تغییر روند و استراحت بازار باشد.

روند بازار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

2022-3-19 روند بازار (به انگلیسی: Market Trend) گرایش بازارهای مالی به حرکت در سویه‌های ویژه در درازنای زمان است. سوداگران بازارهای مالی روندهای بازار را با یاری از تحلیل تکنیکی شناسایی می‌کنند. تحلیل تکنیکال چارچوبی است که روندهای .

روند حمایت از بازی‌ها توسط کافه بازار چگونه .

2019-10-6 روند حمایت از بازی‌ها توسط کافه بازار چگونه انجام می‌شود؟. بازی‌سازانی که محصول خود را روی کافه بازار منتشر می‌کنند می‌دانند که پروموت‌های این مارکت تاثیر زیادی روی آمار دانلود بازیشان .

روند بازار - تحلیل روندهای اقتصادی بازارهای .

روند بازار به نقل از باشگاه خبرنگاران نوشت: رئیس سازمان امداد هلال احمر گفت: تا امروز هزار و ۲۶۴ . ساعت طرح ترافیک هفته بعد مشخص می‌شود ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ واکسن‌های تزریق شده در کشور از مرز ۱۴۷ .

6 نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت - آموزش فارکس .

2022-4-5 ۶ نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت(۶ tips for detecting price chart trends)فهرست محتوا1 ۶ نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت(۶ tips for detecting price chart trends)1.0.1 مقدمه:1.1 لینک فایل ویدویی معرفی شده در ویس بالا(یوتیوب)1.1.1 ۱- مهمترین کار مشاهده است1.1.2 ۳ .

نحوه تشخیص روند بازار ارز های دیجیتال ، فارکس و .

2022-4-4 یکی از بهترین روش ها استفاده از نقاط حمایت و مقاومت در بازار می باشد. در روند صعودی اگر نقاط مقاومت شکسته نشده و پولبک داشته و نقطه حمایت قبلی شکسته شود ، ، احتمال تغییر روند صعودی به نزولی بسیار زیاد است.

چگونه روند را تشخیص دهیم؟ ایران بروکر

2022-3-31 حالت بازار را می‌توان به سه سناریو طبقه بندی کرد: روند صعودی روند نزولی رنج (خنثی) بازار روند چیست؟ بازار رونددار، بازاری است که در آن قیمت به طور کلی در یک جهت حرکت می‌کند.

4 اندیکاتور تشخیص روند بازار ، چگونه از آنها .

2019-1-27 یکی از مهم ترین مشغله های بیشتر معامله گران تازه کار فارکس و باینری آپشن اندیکاتور تشخیص روند بازار است. در این مقاله به 4 تا از متداولترین آنها می پردازیم.

روند یا ترند چیست (شناسایی روند) - وبلاگ فارسی چنچ

روند صعودی در حال از دست دادن مومنتوم است و فشار فروش بیشتر می‌شود. RSI به زیر ۷۰ کاهش پیدا می‌کند و یک کندل بسیار بزرگ نزولی تشکیل می‌شود که قیمت را به خط روند بازمی‌گرداند.

ترندلاین چیست؟ ابزار همیشگی تریدرها را بشناسید .

2022-2-24 ترندلاین چیست؟ یکی از رایج‌ترین سوالاتی است که بسیاری از افراد تازه وارد به بازار بورس و ارزهای دیجیتال با آن رو به رو می‌شوند. زمانی که به عنوان معامله گر وارد بازار رمز ارزها یا بورس می‌شوید، فارغ از استراتژی که .

پیش‌بینی روند بازار سرمایه کارهایی که برای .

به همین دلیل و به علت آشنایی ناکافی سرمایه‌گذاران با ساز و کار بازار، در شرایطی که قیمت سهام نزولی است، مثل دوره فعلی، بازار دچار «بیش واکنشی» می‌شود؛ یعنی کوچک‌ترین تغییری در روند موجود؛ به نوسان قابل‌توجه قیمت‌ها .

شکارچی روند در نوسانات بازار - آراد کتاب

ویژگی های این محصول شکارچی روند – سیستم معاملاتی برای شکار نوسانات بازار همیشه به ما توصیه می شود که در جهت روند بازار معامله کنیم، اما هنگامی که می خواهیم این توصیه را عملی کنیم و معاملاتمان را در جهت روند بازار انجام .

قوانین انتشار توسعه‌دهندگان بازار

قوانین انتشار برنامه در بازار شامل سه دسته اصلی قوانین یا انواع قوانین مربوط به ساخت و انتشار برنامه و بازی می‌شود. قوانین انتشار برنامه در بازار شامل سه دسته اصلی قوانین یا انواع قوانین مربوط به ساخت و انتشار برنامه و .

روند کاهشی قیمت ها در بازار خودرو/ عرضه بیشتر .

بررسی بازار خودرو نشان می دهد که قیمت ها طی یک هفته گذشته روند کاهشی گرفته اند و طبق تاکید رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، هر چه عرضه بیشتر شود فاصله ۱۲۰ درصدی نرخ کارخانه و بازار کمتر می شود.

6 نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست - آموزش فارکس .

2022-4-5 ۶ نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت(۶ tips for detecting price chart trends)فهرست محتوا1 ۶ نکته برای تشخیص روند نمودار قیمت(۶ tips for detecting price chart trends)1.0.1 مقدمه:1.1 لینک فایل ویدویی معرفی شده در ویس بالا(یوتیوب)1.1.1 ۱- مهمترین کار مشاهده است1.1.2 ۳ .

نحوه تشخیص روند بازار ارز های دیجیتال ، فارکس و .

2022-4-4 یکی از بهترین روش ها استفاده از نقاط حمایت و مقاومت در بازار می باشد. در روند صعودی اگر نقاط مقاومت شکسته نشده و پولبک داشته و نقطه حمایت قبلی شکسته شود ، ، احتمال تغییر روند صعودی به نزولی بسیار زیاد است.

4 اندیکاتور تشخیص روند بازار ، چگونه از آنها .

2019-1-27 یکی از مهم ترین مشغله های بیشتر معامله گران تازه کار فارکس و باینری آپشن اندیکاتور تشخیص روند بازار است. در این مقاله به 4 تا از متداولترین آنها می پردازیم.

5 اندیکاتور کاربردی برای تشخیص روند در تحلیل .

در یک‌روند صعودی سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که RSI به پایین 50 می‌رسد و سپس به بالای آن سطح برمی گردد. اما به‌طورکلی سطوح اشباع خریدوفروش را نمی‌توان به‌عنوان سیگنال در نظر گرفت. 4.

پیش‌بینی روند بازار سرمایه کارهایی که برای .

به همین دلیل و به علت آشنایی ناکافی سرمایه‌گذاران با ساز و کار بازار، در شرایطی که قیمت سهام نزولی است، مثل دوره فعلی، بازار دچار «بیش واکنشی» می‌شود؛ یعنی کوچک‌ترین تغییری در روند موجود؛ به نوسان قابل‌توجه قیمت‌ها .

اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست

2022-3-28 اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست اگر در بازار بورس یا بازار فارکس فعال باشید حتما اصطلاح بازار رنجه یا بازار خنثی هست به گوشتان خورده . بازار خنثی یا رنج به بازاری گفته گفته می شود که در آن قیمت بین یک سقف خاص و یک کف .

تکنیک تبدیل سطوح در بازار چیست؟ و روش کاربرد آن .

در نمودار روزانه زیر به وضوح یک روند نزولی در آن مشاهده می شود و همینطور منطقه (flip) تبدیل سطح در آن مشخص شده است ، حالا با یک احتمال زیاد معامله گران می توانند در تمام تایم فریم ها یک معامله کوتاه را بگیرند .این منطقه شکار .

بورس چگونه به تعادل می رسد؟ - خبرخوان بورس .

به گزارش نبض بورس، اما هم‌اکنون که بورس‌بازان شاهد تغییر و تحولات جدی در سطح داد وستدهای این بازارهستند، سیاستگذار چگونه می‌تواند مانع از بازگشت بورس به مدار رکود شود؟تحلیلگران عنوان می‌کنند هم‌اکنون محرک‌هایی .

پیش بینی بورس 2 بهمن 1400 /روند بازار سرمایه چگونه .

2022-1-22 پیش بینی بورس 2 بهمن 1400 /روند بازار سرمایه چگونه خواهد بود؟. کارشناسان درباره بازار سرمایه دوم بهمن ماه سال جاری نظرات متفاوتی ارائه کردند. کد خبر: ۷۰۳۳۸. ۰۶:۰۱ - ۰۲ بهمن ۱۴۰۰. به گزارش خبرنگار .

روند کاهشی قیمت ها در بازار خودرو/ عرضه بیشتر .

بررسی بازار خودرو نشان می دهد که قیمت ها طی یک هفته گذشته روند کاهشی گرفته اند و طبق تاکید رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، هر چه عرضه بیشتر شود فاصله ۱۲۰ درصدی نرخ کارخانه و بازار کمتر می شود.

اروند چگونه مگنتیت می شود به بازار

حول نحن

أكثر من 40 سلسلة ، ومئات المواصفات من الكسارات ، وآلات صنع الرمل ، والسحق ، ومحطات التكسير المتنقلة هي منتجات الشركة الرئيسية ، كاملة في النماذج ومتفوقة في الجودة. وهي تستخدم على نطاق واسع في التعدين ، ومواد البناء ، والطرق السريعة ، والجسور ، والفحم ، والمواد الكيميائية. والمعادن والمواد الحرارية وغيرها من المجالات. جودة المنتج هي شريان الحياة للشركة. لقد حصلت منتجات الشركة على شهادة نظام إدارة الجودة الدولية ISO9001: 2008 ، وشهادة الاتحاد الأوروبي CE وشهادة الاتحاد الجمركي CU-TR في الصناعة المحلية

با این استراتژی حتی در بازار خنثی سود کنید

بیت کوین چند روزی هست که پس از ریزش سنگینی که تجربه کرد؛ درحال تثبیت قیمتی است و در واقع در یک روند رنج یا خنثی حرکت می‌کند.

به گزارش سایت کوین تلگراف، معامله‌گران حرفه‌ای از این فرصت نیز برای کسب سود استفاده می‌کنند. درست است که بازار جهتی ندارد ولی حرفه‌ای‌ها می‌دانند که چگونه باید سود کسب کنند.

تریدر‌های حرفه‌ای اغلب از معاملات اهرمی استفاده می‌کنند. به این معاملات به اصطلاح معاملات لوریجی (Leverage) نیز می‌گویند.

طبیعتا نمی‌توان بازار را با قطعیت پیش‌بینی کرد و آینده بازار نامعلوم است. خصوصا بازار رمزارزها که نوسانات خاص خود را نیز دارد.

با این‌حال، یکی از روش‌هایی که می‌تواند احتمال ضرر معامله‌گر را کم کند، خرید و فروش چند پله‌ای است. بیشتر معامله‌‌گران در معاملات خود، از این روش استفاده می‌کنند و در چند پله وارد معامله خود می‌شوند.

البته قرارداد‌های Options، دارای مدت زمانی مشخص هستند و در واقع می‌توان گفت که تاریخ انقضا دارند. در حال حاضر و بر اساس اطلاعات منتشر شده، تعدادی از تریدر‌ها اقدام به باز کردن معاملات Options کرده‌اند.

معامله‌گران در حال بازکردن معاملات Options خود در محدوده 46 هزار دلار هستند، به امید اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست این‌ که قیمت بیت کوین بالاتر برود و باعث کسب سود آ‌ن‌ها شود.

این در حالی است که این معامله‌گران همچنین اقدام به شرط‌بندی بر روی این قضیه کرده‌اند که بیت کوین تا تاریخ 29 آوریل، بالاتر از 50 هزار دلار معامله نخواهد شد! که این مسئله باعث شده تا حجم فروش عظیمی در آن محدوده ایجاد شود.

همان‌طور که دیدید در این روش خاص؛ معامله‌گران اقدام به باز کردن معاملات آپشن در هر دو جهت خرید و فروش می‌کنند. نام این استراتژی، استراتژی پروانه (ButterFly) است که باعث می‌شود تا احتمال ضرر بسیار کمتر از سود شود.

در واقع، معامله‌گران با استفاده از این روش، طوری روی بیت کوین معامله Options باز کرده‌اند که اگر تا 29 آوریل قیمت بیت کوین بین 46 هزار دلار تا 55 هزار دلار باشد، آنها سود کرده‌اند!

همان‌طور که می‌توان حدس زد، احتمال این اتفاق بالا است! استراتژی پروانه، یکی از پرکاربردترین استراتژی‌ها در بین معامله‌گران قرارداد‌های Options است. برای درک بهتر این استراتژی می‌توانید نام آن را سرچ کنید.

نوشته با این استراتژی حتی در بازار خنثی سود کنید اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.

اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست

در مقالات پیشین پرایس اکشن رفتاری در مرود ساختار روند . ستاپ های معاملاتی گفتیم.جز جدایی ناپذیر ستاپ های معاملاتی نجوه ورود در اینگونه ستاپ ها بعد از تشخیص محتمل ستاپ می باشد. بدینصورت که حال که ستاپ معاملاتی مشخص شده است چگونه می توان به معامله ورود کرده و بهترین روش ازموده شده با توجیه مالی رفتاری چیست؟

در اینجا به بررسی روشی مبتنی بر شناخت رفتار معامله گران خواهیم پرداخت و در هر قسمت توجیه مالی رفتاری انرا خواهیم اورد.

برای این منظور شما باید ستاپ های معرفی شده قبلی را به خوبی شناخته و بتوانید آنها را تشخیص دهید. در اینجا به تعیین LWP در ستاپ های معرفی شده می پردازیم.

LWP یا اخرین قیمت عمده فروشی قیمتی است که از ان به بعد حد ضرر معامله گران به دام افتاده فعال می شود و به همین دلیل بعد از این قیمت حرکت قیمت سریعتر اتفاق می افتد و معامله گرانی که با این روش معامله می کنند دیگر بعد از این قیمت وارد معامله نمی شوند زیرا فاصله نقطه ورود با حد ضررشان زیاد شده و میزان ریسک انها افزایش می یابد. به همین دلیل LWP مرز و آخرین محلی است که معامله گران مالی رفتاری با ان وارد معامله می شوند.

لازم به ذکر است که مجسم سازی حرکت آینده قیمت را به خوبی مطالعه کنید زیرا در آنجا به شناخت کندل ها پرداخته ایم که یک مطلب بسیار مهم در تعیین LWP است. مواردی از ان در زیر آمده است.

صعودی قدرتمند فراز بند صعودی a
صعودی میانه میان بند صعودی b
صعودی ضعیف(برخی دستورات فروش در خلاف جهت موجود هست) فرو بند صعودی c
خنثی اندکی صعودی فرازبند رنج d
خنثی میان بند رنج e
خنثی اندکی نزولی فروبند رنج f
نزولی ضعیف(برخی دستورات خرید خلاف جهت هست) فرازبند نزولی g
نزولی میانه میان بند نزولی h
نزولی قدرتمند فروبند نزولی i

LWP در ستاپ PB:

فرض کنید که روند صعودی است(این ستاپ یک ستاپ میانقابی است) پس باید ایمپالس لگ صعودی و ری اکشن لگ نزولی باشد.حال موقعی که قیمت در بخش ری اکشن لگ می باشد باید دید که کجا اخرین تلاشها در جهت فروش صورت گرفته و ناتوان مانده است و سابقه ضعف در فروش در کجا بوده است.

در این ستاپ LWP بالاتر از سقف یک کندل میان بند صعودی است. چرا میان بند صعودی؟ زیرا صعود نشان از ضعف معامله گران به دام افتاده است و علت اینکه کندل میان بند نیز باید باشد این است که هنوز غالب حد ضرر ها فعال نشده است.

LWP در ستاپ CPB:

فرض کنید که روند صعودی است(این ستاپ یک ستاپ میانقابی است) پس باید ایمپالس لگ صعودی و ری اکشن لگ نزولی باشد.تفاوت این ستاپ با ستاپ قبل در اینست که CPB دارای لگ های ری اکشن بیشتری است پس باید در بدست اوردن وتوجیه LWP این ستاپ محتاطتر بود. در اینجا از الگوهای دو کندلی نیز استفاده می کنیم. کندل اول صعودی و میان بند و کندل دوم نزولی و فرو بند است. قیمت LWP اندکی بالاتر از سقف کندل اول میان بند صعودی است. چرا؟

LWP در ستاپ BPB:

فرض کنید که مقاومت پیشین شکسته اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست است و اکنون نیز یک پولبک ضعیف به مقاومت پیشین که اکنون به حمایت تبدیل شده است داریم. در محدوده حمایت یک کندل صعودی میان بند یافتید قیمت LWP اندکی بالاتر از سقف آن کندل می باشد.

LWP در ستاپ BOF:

فرض کنید حمایت شکسته است اما قیمت نتوانسته در تراز و ساختار بعدی بماند و بداخل محدوده و ساختار قبلی باز گشته است. LWP شکست کندل نزولی است که مجددا حمایت را تست کرده است.

LWP در ستاپ TST:

شکست کف آخرین کندل صعودی در نزدیک مقاومت ساختاری یا شکست سقف اخرین کندل نزولی در نزدیکی حمایت ساختاری.

PH پوست چیست و چرا اهمیت دارد

PH پوست چیست و چرا اهمیت دارد

PH پوست چیست و چرا اهمیت دارد

به گزارش بتادارو، داروخانه آنلاین تبریز، امروزه محصولاتی که ادعا می‌کنند قادرند PH پوست شما را متعادل سازند، بسیار محبوب شده‌اند. در اینجا به شما می‌گوییم که آنها چه کاری انجام می‌دهند و آیا ارزش اینهمه سروصدا را دارند یا نه!

PH پوست به بحث داغ این روزها تبدیل شده است. از مطب متخصصان پوست گرفته تا فروشگاه‌های لوازم آرایشی و بهداشتی، «تعادل PH» یک اصطلاح رایج و متداول است. بازار لوزام آرایشی و بهداشتی با پاک‌کننده‌ها، تونرها، مرطوب‌کننده‌های با PH متعادل، نوارهای PH و حتی سنسورهای پیشرفته PH که قابل پوشیدن هستند، اشباع شده است. محصولات و درمان‌های زیبایی بسیاری وجود دارند که ادعا می‌کنند تعادل PH پوست را به آن بازمی‌گردانند اما مطمئنا همه آنها موثر نیستند.

در حالیکه ممکن است کارشناسان زیبایی، متخصصان پوست و مربیان تندرستی، نظرات مختلفی در اینباره داشته باشند اما همگی هم‌نظرند که سطح PH پوست در سلامت کلی آن تاثیرگذار است. بنابراین ما هم فکر کردیم زمان مناسبی است که اندکی تامل کنیم و چند سوال مهم و اساسی از این قبیل را مطرح نماییم: تعادل PH چیست؟ و چرا باید برای داشتن پوستی عالی به آن اهمیت دهید؟

PH چیست؟ یک درس علمی سریع برای مبتدی‌ها

اجازه دهید یک لحظه به کلاس علوم دبیرستان برگردیم. PH یک مقیاس عددی است که میزان اسیدی یا قلیایی بودن چیزها را نشان می‌دهد. در مقیاس PH که از ۱ تا ۱۴ درجه‌بندی شده است، عدد ۷ خنثی، کمتر از ۷ اسیدی و بالای ۷ قلیایی است. اما عدد PH چه ارتباطی با پوست شما دارد؟

دکتر آنتونی یان، یک جراح پلاستیک در میشیگان می‌گوید: «PH پوست شما در عدد ۴٫۷ نرمال است. به احتمال زیاد اگر شما PH پوست‌تان را تغییر دهید، میزان سلامت آن نیز تغییر خواهد کرد.»

PH تنها اصطلاح پرکاربرد این روزها نیست؛ کارشناسان زیبایی در مورد آنکه PH چگونه می‌تواند بر «اسید منتل» تاثیر بگذارد نیز بحث می‌کنند. اسید منتل، یک پوشش نازک روی سطح پوست شماست که به حفظ اسیدیته ملایم (جزئی) آن کمک می‌کند. دکتر یان توضیح می‌دهد که اگر شما اسید منتل پوست‌تان را به‌وسیله استفاده از محصولات بیش‌ازحد خشن بهم بریزید، مجبور خواهید بود عواقب ناخوشایند آن را نیز تحمل کنید.

در حالیکه اصطلاح اسید منتل به‌تازگی مجددا وارد فرهنگ لغت شده است اما با توجه به مقاله‌ای که در آگوست ۲۰۱۸ در مجله «مشکلات کنونی در امراض پوستی» منتشر شد، درواقع به سال ۱۹۲۸ برمی‌گردد؛ یعنی زمانی که در طول یکی از اولین مطالعات روی PH پوست، باب شد.

چگونه PH به یکی از داغ‌ترین ترندهای جدید در مراقبت از پوست تبدیل شد

PH پوست چیست و چرا اهمیت دارد

PH پوست چیست و چرا اهمیت دارد

تیفانی مسترسون، بنیانگذار لاین مراقبت از پوست Drunk Elephant که اطمینان می‌دهد محصولاتش دارای PH متعادل هستند، می‌گوید: «اسید منتل شما از اسیدهای آمینه و لاکتیک به‌علاوه سبوم که به اسیدهای چرب آزاد نیز معروفند، ساخته شده است.» او که علم و تجربه زیادی در زمینه PH پوست دارد، عامل اصلی موفقیت برند مراقبت از پوستش محسوب می‌شود.

او می‌گوید: «اسید منتل از پوست در برابر عوامل محیطی که به پیری و تحریک کلی آن منجر می‌شوند، محافظت می کند.»

بحث PH پوست آنقدر متداول و داغ شده که فروشگاه‌های آنلاین لوازم بهداشتی و آرایشی نیز بخش‌های خاصی را به فروش محصولات متعادل‌کننده PH اختصاص داده‌اند.

در همین رابطه، کمپانی La Roche-Posay در سال ۲۰۱۹ محصولی با نام My Skin Track را روانه بازار کرد. آن یک نمونه اولیه از یک سنسور پوشیدنی است که مقادیر ناچیز عرق از منافذ شما را تشخیص داده و فقط در ۱۵ دقیقه، عدد دقیق PH پوست شما را محاسبه می‌کند.

برخی محبوبیت چشمگیر محصولات مراقبت از پوست با PH متعادل را در غرب به موفقیت محصولات مراقبت از پوست کُره‌ای در سراسر جهان نسبت می‌دهند. شارلوت چو، یکی از بنیانگذاران وبسایت زیبایی کره‌ای Soko Glamمی‌گوید: «بسیاری از افرادی که در کشور کره زندگی می‌کنند، پوست بسیار حساسی دارند و بخشی از این قرمزی و تحریک پوست به سطوح بالای آلودگی در کره نسبت داده می‌شود. در نتیجه، اغلب برندهای زیبایی کره، محصولاتی با PH پایین تولید می‌کنند.»

اما برخی از کارشناسان پزشکی، این میزان توجه به محصولات با PH متعادل را برای یک مصرف‌کننده عادی زیر سوال می‌برند. شریل کارچر، متخصص پوست در نیویورک می‌گوید:‌« دلیل آنکه ما توجه زیادی به بحث PH محصولات نداریم، آن است که دانشمندان مراقبت از پوست قبلا این کار را انجام داده‌اند. آنها افراد بسیار باهوشی هستند که بر تولید محصولات مراقبت از پوست نظارت دارند. آنها می‌دانند که شما باید از محصولی نزدیک به PH پوست‌تان استفاده کنید؛ در غیر اینصورت باعث تحریک و قرمزی پوست‌تان خواهد شد.»

دکتر کارچر می‌گوید:‌«سد محافظ پوست به این دلیل اسیدی است که بتواند رطوبت را حفظ کند و جلوی ورود باکتری‌ها را بگیرد. اگر تعادل PH پوست شما بهم بخورد و بیش‌ازحد قلیایی شود، پوسته‌پوسته و قرمز به‌نظر خواهد رسید. اگر بیش ازحد اسیدی شود، احتمال دچار شدن شما به بیماری‌های التهابی پوست مانند اگزما و آکنه افزایش خواهد یافت.»

PH پوست چیست و چرا اهمیت دارد

PH پوست چیست و چرا اهمیت دارد

مسترسون معتقد است که برخی مواد تشکیل‌دهنده متداول در محصولات مراقبت از پوست باعث بروز بسیاری از مشکلات پوستی ما می‌شوند. آن مواد تشکیل‌دهنده عبارتند از عطرها، روغن‌های ضروری، الکل‌های خشک‌کننده و عوامل پاک‌کننده خشن مانند سدیم لوریل سولفات که می‌تواند باعث التهاب شود و عملکرد اسید منتل را مختل کند. مسترسون می‌گوید: «اگر از محصولی استفاده می‌کنید که باعث آسیب سد محافظ پوست‌تان شود، هیچ محصول دیگری نمی تواند سلامت پوست‌تان را افزایش دهد. بدن شما اینگونه کار نمی‌کند که مثلا یک سیگار بکشید و سپس مقداری بروکلی بخورید و امیدوار باشید که اثر منفی سیگار را خنثی کند. پس چرا انتظار دارید که پوست‌تان متفاوت عمل کند؟ به همین دلیل است که ما هم بر اهمیت فرمول‌هایی با PH متعادل تاکید می‌کنیم و هم بر اجتناب از مواد تشکیل‌دهنده‌ای که می‌توانند باعث آسیب به اسید منتل شوند.»

چرا محصولات متعادل‌کننده PH در صورت داشتن پوست سالم، اهمیت چندانی ندارند؟

به همان اندازه که تعادل PH و اسید منتل اهمیت دارند، هیچ‌ راه‌حل یکسانی برای تمام پوست‌ها وجود ندارد. همه چیز به وضعیت طبیعی پوست شما بستگی دارد. کارچر توضیح می‌دهد که سلامت پوست فقط در PH آن خلاصه نمی‌شود. او می‌گوید: «PH تمام مسئله پوست نیست و فقط بخشی از معادله است. درست است که برای داشتن پوستی سالم باید یک PH اسیدی داشته باشید اما اگر پوست سالمی داشته باشید و از یک پاک‌کننده قلیایی استفاده ‌کنید، PH پوست‌تان فقط در عرض چند دقیقه به حالت متعادلش باز می‌گردد.»

کارچر معتقد است که PH یکی از اجزای بی‌شماری است که پوست را سالم نگه می‌دارند اما تنها عامل موثر یا لزوما عامل اصلی نیست. او می‌گوید: «سلامت کلی پوست به عوامل بسیار زیادی مربوط می‌شود. اگر شما فقط روی PH پوست تمرکز کنید، دلایل بسیار اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست دیگری را که درست به اندازه PH یا درواقع مهم‌تر از آن هستند را نادیده می‌گیرید.»

چو با این عقیده موافق است اما خاطرنشان می‌کند که ممکن است با نگه داشتن PH پوست‌تان در سطح ایده‌‌آل – با استفاده از محصولات مناسب – بتوانید از برخی مشکلات رایج پوستی جلوگیری کنید. او می‌گوید: «PH پاک‌کننده‌های مورداستفاده شما اهمیت دارد چون چیزی که PH بالایی دارد – ۹ و بالاتر از آن – می‌تواند پوست‌تان را بیش‌ازحد خشک کند. وقتی اسید منتل و سد محافظتی پوست‌تان آسیب ببیند، می‌تواند به ورود باکتری‌ها – علت آکنه – و همچنین کم‌آبی پوست – علت بروز چین‌وچروک – منجر شود. وقتی PH پوست شما نرمال باشد، صاف و هیدراته به‌نظر می‌رسد.»

چه رابطه‌ای بین باکتری‌های روده و عدم تعادل PH پوست وجود دارد

PH پوست چیست و چرا اهمیت دارد

PH پوست چیست و چرا اهمیت دارد

یان – یک جراح پلاستیک که در زیبایی کل‌نگر تخصص دارد – معتقد است که شاید یک دلیل آنکه تعادل PH تا این اندازه در مبحث مراقبت از پوست متداول شده، تحقیقات روزافزونی باشد که در مورد میکروبیوم انجام می‌شود؛ میکروبیوم از ما در مقابل میکروب‌ها محافظت می کند، غذاها را برای تولید انرژی تجزیه می‌کند و ممکن است بر پوست تاثیر بگذارد. یان با اشاره به یک بررسی که در جولای ۲۰۱۸ در مجله «مرزهایی در میکروبیولوژی» منتشر شد، می‌گوید: «چیزی به نام محور روده – پوست وجود دارد که نشان می‌دهد سلامت روده بر میلیاردها باکتری که روی پوست زندگی می کنند نیز تاثیر می‌گذارد و وقتی PH شما نامتعادل باشد، ممکن است آن را تحت تاثیر قرار دهد.»

یان می‌گوید در حالیکه بسیاری از افراد در دنیای زیبایی کل‌نگر در مورد PH، اسید منتل و میکروبیوم بیش‌ازحد حساسیت به خرج می‌دهند اما آن در حال حاضر موضوع مهمی در دنیای پزشکی محسوب نمی‌شود: «مسئله واقعی آن است که PH یک محصول مراقبت از پوست، چقدر روی پوست تاثیر دارد و این تاثیر چه مدت طول می‌کشد؟ فکر نمی‌کنم که جواب آن را بدانیم. اگر شما از ۱۰ جراح پلاستیک که محصولات مراقبت از پوست را توصیه می‌کنند، در مورد PH پوست و اسید منتل سوال کنید، آنها احتمالا متوجه نمی‌شوند که در مورد چه چیزی صحبت می‌کنید.»

«گاهی اوقات تحقیقات تحت تاثیر بازاریابی قرار می‌گیرند. هنوز مشخص نیست که تعادل PH چه نقشی در مختل کردن میکروبیوم ایفا می‌کند اما اگر بتواند بر باکتری‌های روی پوست تاثیر بگذارد، این امر ممکن است منشا بیماری‌های التهابی پوست مانند اگزما، روزاسه و آکنه که هنوز علت مشخصی در علم ندارند را توضیح دهد.»

تِروِر کیتس، یک درمانگر طبیعی در یوتا می‌گوید غذایی که ما می‌خوریم، می‌تواند در عملکرد سد محافظتی پوست‌مان نقش داشته باشد. او که کتاب «پوست پاک از درون» را نوشته است، می‌گوید: «خوردن مقدار زیادی قند یا محصولات لبنی می‌تواند تولید سبوم را افزایش دهد. این چیزها می‌توانند از هر نظر بر اسید منتل تاثیر بگذارند اما چیزی که روی پوست قرار می‌دهیم نیز تاثیرگذار است و اولین کاری که مردم انجام می‌دهند، استفاده اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست از یک پاک‌کننده پوست است بنابراین مهم است که آن، اسیدیته ملایمی داشته باشد.»

بهترین راه برای تشخیص آنکه آیا محصولات مراقبت از پوست‌تان، PH پایینی دارند یا نه

PH پوست چیست و چرا اهمیت دارد

PH پوست چیست و چرا اهمیت دارد

شاید بتوان گفت که اگر پوست سالمی دارید، لازم نیست آنقدرها نگران PH محصولات پوست‌تان باشید اما اگر در حال حاضر از مشکلات التهابی پوست مانند آکنه یا اگزما رنج می‌برید، باید از پاک‌کننده‌ها، سرم‌ها و مرطوب‌کننده‌هایی استفاده کنید که PH آنها بین ۴٫۶ تا ۵٫۵ است؛ این کار از خشک شدن بیش‌ازحد پوست‌تان جلوگیری خواهد کرد.

از آنجا که اکثر محصولات مراقبت از پوست در ایالات متحده، PH فرمول را روی برچسب ذکر نمی‌کنند – اکثر محصولات زیبایی کشور کره، اینکار را انجام می دهند – شما می‌توانید با بررسی وبسایت آن برند آرایشی – بهداشتی از PH محصول مورد نظرتان مطلع شوید یا با شرکت تولیدکننده تماس بگیرید. اگر می‌خواهید بیشتر مطمئن شوید، می‌توانید نوارهای PH را خریداری کرده و خودتان محصول مورد نظرتان را تست کنید.

کیتس می‌گوید: «اگر در جایی زندگی می‌کنید که آب شیر سختی دارد، این مسئله می‌تواند باعث شود که تعادل PH پوست‌تان قلیایی‌تر گردد.» با توجه به Sciencing.com اگر روی ظروف شیشه‌ای‌تان لکه‌های سفید می‌بینید یا روی سردوش حمام‌تان توده‌های کلسیم جمع شده، احتمالا آب شیرتان سخت است. یک راه حل، شستشوی پوست با میسلار واتر است که خانم‌های فرانسوی مدت هاست آن را راز دستیابی به پوستی شفاف و صاف معرفی می‌کنند.

یک بررسی که در جولای ۲۰۱۴ اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست در مجله Clinical and Aesthetic Dermatologyمنتشر شد، به تحقیقی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد ممکن است رژیم غذایی، بیشتر از آنچه قبلا متخصصان پوست فکر می‌کنند، با سلامت پوست مرتبط باشد. محققان به این نتیجه رسیدند که براساس داده‌های موجود، یک رژیم گیاهی که کربوهیدرات‌های تصفیه‌شده پایینی دارد، برای سلامت کلی پوست بسیار مفید است.

اگر هیچ یک از این راه حل‌ها موثر واقع نشد، بهتر است از فرمول «هرچه کمتر، بهتر» استفاده کنید. مسترسون می‌گوید: «چیزی به اسم پدیده بیمارستان وجود دارد. من در هنگام به دنیا آوردن بچه‌هایم هر بار به مدت چند روز در بیمارستان و سپس در خانه استراحت می‌کردم. طبیعی است که در آن شرایط نمی‌توانستم به پوستم رسیدگی کنم. حدس بزنید چه می‌شد؟ پوست من شاداب‌تر و سرحال‌تر از هر وقت دیگری به نظر می‌آمد. دلیلش این است که به پوستم اجازه می‌دادم کار خودش را انجام دهد و اسید منتل آن را دستکاری نمی‌کردم. اگر با مشکلات پوستی دست‌وپنجه نرم می‌کنید و نمی‌دانید دیگر باید چکاری انجام دهید، راه حل تقریبا همیشه از این قرار است: هر چه پوست‌تان را کمتر دستکاری کنید، بهتر است.»

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا