فارکس شغل

نحوه محاسبه میانگین

نحوه محاسبه میانگین قیمت وزنی

نحوه محاسبه میانگین های وزنی در اکسل با SUMPRODUCT

در شرایطی که دو آرایه با چهار عنصر به عنوان آرگومان برای عملکرد SUMPRODUCT وارد می شوند:

 • اولین عنصر array1 توسط عنصر اول در array2 ضرب می شود.
 • عنصر دوم array1 توسط عنصر دوم array2 ضرب می شود.
 • عنصر سوم array1 توسط عنصر سوم array2 ضرب می شود.
 • عنصر چهارم array1 توسط عنصر چهارم array2 ضرب می شود.

در مرحله بعد ، محصولات چهار عملیات ضرب خلاصه می شوند و به عنوان نتیجه توسط عملکرد بازگردانده می شوند.

SUMPRODUCT نحو و استدلالات

نحو یک تابع به طرح عملکرد اشاره دارد و شامل نام عملکرد ، براکت ها و آرگومان ها می شود. نحو برای عملکرد SUMPRODUCT است:

= SUMPRODUCT (آرایه 1,آرایه2,آرایه 3. Array255)

آرگومان های عملکرد SUMPRODUCT عبارتند از:

 • Array1: اولین آرگومان آرایه (ضروری).
 • آرایه2,آرایه 3. Array255: آرایه های اضافی (اختیاری) ، تا 255. با دو یا چند آرایه ، تابع عناصر هر آرایه را با هم ضرب می کند و سپس نتایج را اضافه می کند.

عناصر آرایه می توانند ارجاع سلول به محل قرارگیری داده ها در کاربرگ یا اعدادی باشند که توسط اپراتورهای حسابی جدا شده اند ، مانند علائم به علاوه (+) یا منهای (-). اگر شماره هایی را وارد کنید که توسط اپراتورها جدا نیستند ، Excel با آنها به عنوان داده متنی رفتار می کند.

آرگومان های آرایه باید در هر آرایه تعداد عناصر یکسانی داشته باشند. اگر اینطور نیست ، SUMPRODUCT #VALUE را برمی گرداند! مقدار خطا اگر هیچ عنصر آرایه ای مانند داده های متنی نباشد ، SUMPRODUCT با آنها صفر رفتار می کند.

وارد فرمول وزنه‌برداری شوید

مثال نشان داده شده در این مقاله ، میانگین وزنی را برای نمره نهایی دانش آموز با استفاده از عملکرد SUMPRODUCT محاسبه می کند.

عملکرد این کار را توسط:

 • ضرب کردن علائم مختلف براساس ضریب وزن فردی آنها.
 • اضافه کردن محصولات این عملیات ضرب در کنار هم.
 • تقسیم مبلغ فوق در کل ضریب وزن 7 (1 + 1 + 2 + 3) برای چهار ارزیابی.

مانند اکثر توابع دیگر در اکسل ، SUMPRODUCT را می توان با استفاده از کتابخانه توابع یافت شده در فرمول ها برگه از آنجا که فرمول وزنه برداری در این مثال ها از SUMPRODUCT به روشی غیر استاندارد استفاده می کند (نتیجه عملکرد توسط عامل وزن تقسیم می شود) ، فرمول وزنه برداری باید در یک سلول کاربرگ تایپ شود.

برای وارد کردن فرمول SUMPRODUCT برای محاسبه میانگین وزنی ، یک برگه خالی را باز کنید ، داده ها را در ردیف ها وارد کنید 1 از طریق 6 از تصویر بالا ، و این مراحل را دنبال کنید:

سلول را انتخاب کنید C7 برای ساختن آن سلول فعال (این مکانی است که نشان نهایی دانش آموز نمایش داده می شود).

فرمول را تایپ کنید = SUMPRODUCT (B3: B6، C3: C6) / (1 + 1 + 2 + 3) داخل سلول فرمول در نوار فرمول ظاهر می شود.

فشار دهیدوارد کلید روی صفحه کلید

جواب78.6 در سلول ظاهر می شود C7 (ممکن است پاسخ شما دارای اعشار اعشار بیشتری باشد).

میانگین وزنه بردار برای چهار مارک مشابه خواهد بود76.5. از آنجا که دانش آموز برای امتحانات میان ترم و آخر خود نتایج بهتری داشت ، وزن متوسط ​​می تواند به بهبود نمره کلی کمک کند.

SUMPRODUCT تغییرات فرمول

برای تأکید بر اینکه نتایج حاصل از عملکرد SUMPRODUCT با مجموع وزنها برای هر گروه ارزیابی تقسیم می شود ، تقسیم کننده (بخشی که انجام تقسیم را انجام می دهد) به شرح زیر وارد می شود:

فرمول وزنه برداری کلی با وارد کردن شماره می تواند ساده شود 7 (جمع وزنها) بعنوان تقسیم کننده. فرمول بدین ترتیب خواهد بود:

= SUMPRODUCT (B3: B6، C3: C6) / 7

این انتخاب در صورتی مناسب است که تعداد عناصر موجود در آرایه وزنه برداری اندک باشد و به راحتی می توان آنها را به یکدیگر اضافه کرد ، اما با افزایش تعداد عناصر موجود در آرایه وزنی ، کارایی کمتری پیدا می کند و باعث می شود که اضافه شدن آنها مشکل تر شود.

گزینه دیگر ، و احتمالاً بهترین انتخاب ، با توجه به اینکه از منابع سلول نحوه محاسبه میانگین به جای اعداد در جمع تقسیم کننده استفاده می کند ، استفاده از توابع SUM برای جمع کردن تقسیم کننده است. فرمول زیر است:

= SUMPRODUCT (B3: B6، C3: C6) / SUM (B3: B6)

معمولاً بهتر است که به جای شماره های واقعی ، فرمول ها را وارد سلول کنید. در صورت تغییر داده فرمول ، این به روزرسانی آنها را ساده می کند.

به عنوان مثال ، در صورتی که فاکتورهای وزنی برای Assignments در مثال به 0.5 تغییر یافته و تست ها به 1.5 تغییر می یابد ، برای اصلاح تقسیم کننده ، دو شکل اول فرمول باید به صورت دستی ویرایش شود.

در تغییرات سوم ، فقط داده های موجود در سلول های B3 و B4 نیاز به بروزرسانی دارند و فرمول نتیجه را دوباره محاسبه می کند.

محاسبه میانگین ارزش سرمایه ای

میانگین هزینه میانگین سرمایه شرکت (WACC) میانگین نرخ بهره است که باید برای تامین دارایی ها، رشد و سرمایه کار خود پرداخت کند.

WACC همچنین حداقل میانگین بازدهی است که باید از دارایی های فعلی خود کسب کند تا سهامداران یا صاحبان آن، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان آن را تامین کند.

WACC مبتنی بر ساختار سرمایه شرکت است و از هر دو تامین مالی بدهی و تامین مالی سهام تشکیل شده است . هزینه سرمایه یک مفهوم کلی تر در مورد میزان شرکت است که برای تامین مالی عملیات خود بدون پرداختن به ساختار سرمایه (بدهی و حقوق صاحبان سهام) خاصی پرداخت می کند.

برخی از شرکت های کوچک تجاری تنها از سرمایه گذاری بدهی برای عملیات خود استفاده می کنند. دیگر شرکت های کوچک تنها از سرمایه گذاری سهام استفاده می کنند، به ویژه اگر سرمایه گذاران سرمایه ای مانند سرمایه داران سرمایه گذاری شوند . همانطور که این شرکت های کوچک رشد می کنند، احتمال دارد که از ترکیبی از بدهی ها و تامین مالی سهام استفاده کنند .

بدهی و عدالت ساختار سرمایه شرکت را تشکیل می دهد، همراه با حساب های دیگر در سمت راست ترازنامه شرکت مانند سهام ترجیحی.

با رشد شرکت ها، ممکن است از منابع بدهی، حقوق صاحبان سهام (درآمد های ذخیره شده یا نحوه محاسبه میانگین سهام جدید)، و حتی منابع سهام ترجیحی، تامین مالی شود.

برای محاسبه هزینه ساده سرمایه برای شرکت، ابتدا ساختار سرمایه فعلی شركت را بررسی و نسبت بدهی و حقوق خود را محاسبه کنید.

سپس در هنگام محاسبه هزینه سرمایه، هزینه بدهی و هزینه عدالت را با درصد نتیجه حاصل می کنید. بعد، هزینه های وزنی سرمایه و بدهی را برای به دست آوردن WACC جمع کنید.

محاسبه هزینه بدهی

هزینه بدهی یک شرکت تجاری معمولا ارزان تر از هزینه سرمایه نحوه محاسبه میانگین است. این به این دلیل است که هزینه های بهره بر روی بدهی، برای شرکت تجاری مالیات محسوب می شود. به همین دلیل است که بسیاری از شرکت های تجاری کوچک، مگر اینکه سرمایه گذاران داشته باشند، از تأمین مالی بدهی استفاده می کنند.

کوچکترین شرکت ها تنها می توانند از بدهی های کوتاه مدت برای خرید دارایی خود استفاده کنند. به عنوان مثال، آنها ممکن است از اعتبار تامین کننده به شکل حساب قابل پرداخت استفاده کنند. آنها همچنین می توانند از وام های کوتاه مدت کسب و کار ، از یک بانک یا منابع مالی دیگری استفاده کنند .

کسب و کارهای بزرگتر ممکن است از وام های کسب و کار متوسط ​​یا بلند مدت استفاده کنند و حتی ممکن است اوراق قرضه را برای جمع آوری پول برای تأمین مالی واگذار کنند.

برای محاسبه هزینه شرکت سرمایه داری از فرمول زیر استفاده کنید :

هزینه بدهی = هزینه قبل از مالیات اوراق قرضه شرکت یا بدهی کوتاه مدت * (1 - نرخ مالیات نهایی)

به عنوان مثال، XYZ، Inc. عمدتا از طریق خط اعتباری در بانک خود، عمدتا از بدهی های کوتاه مدت بهره می گیرد. خط اعتباری دارای نرخ بهره متفاوتی است که براساس شرایط بازار است اما نرخ بهره متوسط ​​در سال گذشته 9.0 درصد بوده است.

این شرکت در سال گذشته سود حدود 20 میلیون دلار را به دست آورد. نگاهی به جداول مالیات شرکتی ، از نرخ مالیاتی حاشیه ای 35 درصد استفاده کنید.

با استفاده از هزینه فرمول بدهی، محاسبه به شرح زیر است:

هزینه بدهی = 9.0 درصد * (1.35) = 5.85 درصد

هزینه XYZ از سرمایه بدهی 5.85 درصد است.

معمولا هزینه های تحریم یا تحریم مربوط به تامین مالی بدهی برای یک شرکت وجود ندارد.

محاسبه هزینه سرمایه سرمايه

هزینه سرمایه سرمايه می تواند در محاسبه آن کمی پیچیده تر از هزینه سرمایه سپرده شده باشد. ممکن است شرکت بتواند هر دو سهام عادی و سهام مورد نظر را برای جمع آوری پول برای عملیات خود استفاده کند. اکثر شرکت ها از سهام مورد علاقه استفاده نمی کنند. این نحوه محاسبه میانگین تصویر فقط هزینه سهام عادی را در نظر می گیرد.

سرمایه جدید سرمایه ای که به کسب و کار می آید، با سرمایه گذاری درآمد های ناپایدار افزایش می یابد.

حتی درآمد های ناپایدار هزینه ای دارند، به نام هزینه فرصت. این درآمد را می توان با روش دیگری مورد استفاده قرار داد. به عنوان مثال، آنها می توانند به عنوان سود سهام به سهامداران پرداخت شوند.

هزینه های سهام معمول (درآمد های ذخیره شده) را نسبت به هزینه بدهی بسیار دشوارتر است. اکثر شرکت ها از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه (CAPM) برای تخمین هزینه های سرمایه استفاده می کنند. در اینجا مراحل برای برآورد هزینه درآمد های ناپدید شده انجام می شود:

  برآورد نرخ بدون ریسک اقتصادی.

نرخ بدون ریسک معمولا نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه ایالات متحده است.

شما معمولا می توانید به یک شاخص بازار سهام گسترده مانند Wilshire 5000 نگاه کنید و از نرخ بازگشت آن شاخص به عنوان یک پروکسی برای نرخ بازده بازار استفاده کنید.

بتا (خطر) بازار به عنوان 1.0 مشخص شده است. اگر خطر شرکت بزرگتر از بازار باشد، بتا آن بیش از 1.0 و بالعکس است. شما می توانید از اطلاعات قیمت سهام تاریخی برای سنجش بتا استفاده کنید. شما می توانید بتا تاریخی را برای عوامل اساسی مربوط به شرکت تنظیم کنید. اغلب، آن را به عنوان یک قضاوت داوری در بخشی از مدیریت شرکت است.

هزینه سهام = نرخ بدون ریسک + بتا (نرخ بازده بازار - نرخ بدون ریسک)

به عنوان مثال: اگر نرخ بدون ریسک در اوراق قرضه خزانه داری 2 درصد باشد و نرخ بازده بازار در حال حاضر 5 درصد و بتا سهام شرکت 1.5 است، هزینه شرکت سرمایه (سود متعلق به) را محاسبه کنید:

هزینه سهام = 2 درصد + 1.5 (5 درصد - 2 درصد) = 6.5 درصد

محاسبه میانگین هزینه های سرمایه ای

بعد از اینکه هزینه سرمایه برای تمام منابع بدهی و عدالت را که استفاده می کنید محاسبه کنید، زمان آن است که WACC را برای شرکت خود محاسبه کنید. شما ساختار سرمایه با استفاده از درصد برای هر منبع بدهی و سرمایه متعادل می کنید.

هزینه سرمایه بدهی 5.85 درصد بود و هزینه سرمایه سهام 6.5 درصد بود. اگر هر یک از 50 درصد ساختار سرمایه شرکت را تشکیل دهد، محاسبه برای WACC به شرح زیر است:

WACC = .50 (5.85) + .50 (6.5) = 6.175 درصد

اگر شرکت شما با استفاده از بدهی ها و سرمایه گذاری های سهام به روش بالا پیشنهاد شده، WACC شرکت 6.175 درصد باشد. اگر دیگر منابع مالی را اضافه کنید، باید هزینه های مؤلفه خود را اضافه کنید، مثلا برای سهام جدید یا سهام ترجیحی .

این یک محاسبه کلی از WACC است که تنها با استفاده از معیارهای معمول بدهی و تامین مالی سهام. فرمول WACC را می توان گسترش داد تا شامل منابع مالی دیگری نیز باشد که در بالا ذکر شد.

نحوه محاسبه میانگین قیمت وزنی

نحوه محاسبه میانگین قیمت وزنی

نحوه محاسبه میانگین قیمت وزنی

تصویری: نحوه محاسبه میانگین قیمت وزنی

نظارت بر بازار جدید کالاها و خدمات با تحقیقات بازاریابی آغاز می شود ، که در کنار سایر نتایج ، باید پارامتری را در اختیار مشتری قرار دهد که اقتصاددانان آن را متوسط ​​قیمت وزنی می نامند.

نحوه محاسبه میانگین قیمت وزنی

نحوه محاسبه میانگین قیمت وزنی

دستورالعمل ها

مرحله 1

به قیمت نوع خاصی که با تقسیم مقدار کل معاملات با یک ابزار مالی مشخص برای مدت زمان مشخص ، بر تعداد کل ابزارهای مالی معاملات خاص محاسبه می شود ، متوسط ​​قیمت وزنی گفته می شود.

گام 2

میانگین موزون در همه زمینه های اقتصاد مهم است. در حسابداری ، از میانگین هزینه موزون آخر ماه استفاده می شود. این به صورت "مانده موجود در ابتدای ماه" + "درآمد کل ماه" محاسبه می شود. فرمولی را که میانگین وزنی آن محاسبه می شود به خاطر بسپارید: برای مدت کوتاهی فروخته شدند (به عنوان مثال ، یک چهارم) ؛ P1 ، P2 … PN - "حجم" کالاهای فروخته شده با قیمت های تعیین شده.

مرحله 3

بهتر است این تعریف را با یک مثال خاص در نظر بگیرید. سازمانی را تصور کنید که در طول یک سال 15 کلاه در هر سه بخش در سه لات با قیمت های مختلف فروخته است. برای دسته اول ، او 5 قطعه کلاه با قیمت 330 روبل (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) ، با قیمت 1 قطعه 64 روبل فروخت. برای دسته دوم ، 6 قطعه را با قیمت 430 (بدون مالیات بر ارزش افزوده) ، با قیمت 70 روبل برای 1 قطعه فروختم و برای دسته سوم ، 3 قطعه را با قیمت 240 روبل (بدون مالیات بر ارزش افزوده) فروختم ، یک قیمت برای 1 قطعه در 80 روبل. اکنون میانگین قیمت وزنی را محاسبه کنید: 64 روبل x 5/15 + 70 روبل x 6/15 + 80 روبل x 3/15 = 65 روبل.

مرحله 4

حجم کالاهای فروخته شده با قیمت تعیین شده به عنوان نسبت تعداد کالاها به تعداد کالاهای فروخته شده در یک دوره زمانی خاص (به عنوان مثال ، یک چهارم) کالاها تعریف می شود. بر اساس این فرمول ، می توانید محاسبه کنید متوسط ​​ارزش قیمت ها در مناطق مختلف اقتصاد. فقط جایگزین کردن مقادیر مورد نیاز باقی مانده است.

محبوب موضوع

نحوه برداشت پول از Qiwi

نحوه برداشت پول از Qiwi

سیستم پرداخت الکترونیکی "Qiwi" بسیار محبوب است. مقرون به صرفه ، آسان برای استفاده و همه کاره است. علاوه بر این ، کاربران می توانند علاوه بر انجام تراکنش های پرداخت ، از سیستم وجه نقد نیز بگیرند. دستورالعمل ها مرحله 1 با استفاده از سیستم Contact که برای انجام تراکنش های مختلف پول طراحی شده است ، از حساب Qiwi خود پول بگیرید

نحوه برداشت پول از "Qiwi"

نحوه برداشت پول از

در حال حاضر ، سیستم پرداخت الکترونیکی Qiwi محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. مقرون به صرفه ، آسان برای استفاده و همه کاره است. در عین حال ، بسیاری از کاربران ، با پرداخت های مختلف ، به این واقعیت فکر نمی کنند که می توانند پول نقد را نیز برداشت کنند

نحوه تأیید دفتر کار برای بانک

نحوه تأیید دفتر کار برای بانک

غالباً ، کارمندان با شرایطی روبرو می شوند که برای تأیید وام ، دریافت وام یا رهن ، نمایندگان بانک نیاز به یک نسخه تصدیق شده از یک کتاب کار دارند که در مجموعه اسناد لازم قرار گیرد. اگر در دست یک متقاضی غیر شاغل باشد ، این مشکلی ایجاد نمی کند ، اما یک کارمند برای گرفتن نسخه معتبر از سوابق کاری که در سازمان نگهداری می شود ، چه کاری باید انجام دهد؟ دستورالعمل ها مرحله 1 اگر دفترچه اسناد رسمی را در دست دارید با یک دفتر اسناد رسمی تماس بگیرید

نحوه صدور فاکتور برای پیش پرداخت

نحوه صدور فاکتور برای پیش پرداخت

هیچ یک از اسناد هنجاری الزام فروشنده برای صدور فاکتور برای پرداخت را مشخص نکرده است. هر حسابدار می تواند به طور مستقل تصمیم بگیرد که آیا یک سند تسویه حساب داده شده را صادر کند یا خیر. فاکتور پرداخت تأیید حمل کالا نیست و به معنای رضایت خریدار برای پرداخت کالا نیست

نحوه بررسی بدهی ها قبل از ترک

نحوه بررسی بدهی ها قبل از ترک

به تعطیلات یا سفر کاری می روید و آیا قبل از عزیمت مشکلی ندارید؟ ما به شما توصیه می کنیم از قبل بفهمید که چه بدهی دارید. گاهی اوقات یک جریمه پرداخت نشده کم می تواند سفر شما را خراب یا حتی لغو کند. از اعصاب خود صرف نظر نکنید و وقت خود را به خطر نیندازید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا