بهترین ربات فارکس

تفکیک وجوه مشتری

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه‌ای فوق العاده، ابعاد فقهی قرارداد سرمایه گذاری مانده وجوه مشتریان را بررسی کرد.

تفکیک وجوه مشتری

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس نحوه نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان در شرکت های کارگزاری و شیوه پرداخت وجوه به مشتری را اعلام کرد .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، مجید پیره دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام برگزاری جلسه ایی برای بررسی ابعاد فقهی قرارداد سرمایه گذاری مانده وجوه مشتریان نزد کارگزاران به سنا اعلام کرد: در حال حاضر، بعد از اینکه مشتری شرکت کارگزاری، درخواست فروش سهام ، سایر اوراق بهادار یا کالاها یا اتخاذ موقعیت تعهدی در بازار مشتقه داده و سهام فروخته می شود، تفکیک وجوه مشتری وجه نقدی در حساب بانکی کارگزاری می ماند که به مشتری تعلق دارد. علاوه بر فروش سهام، نیز ممکن است محلی برای افزایش وجه نقد مشتری نزد شرکت کارگزاری شود.

در برخی موارد، ممکن است این وجه چند روز در حساب مشتری تفکیک وجوه مشتری باقی بماند تا زمانی که وی به شرکت کارگزاری درخواست فعالیت جدیدی بدهد و متعاقبا شرکت کارگزاری از مانده وجه نقد در حساب مشتری خود برای اجرای سفارش استفاده کند.

طبق این رویه، شرکت های کارگزاری ملزم هستند وجوه مشتریان را صرفا در حساب جاری نگهداری کنند و طبیعتا در دوره ای که این مبلغ در حساب جاری باقی می ماند، سودی به آن تعلق نمی گیرد. این موضوع باعث شده پیشنهاد جدیدی برای استفاده بهتر از مانده حساب مشتریان نزد شرکت های کارگزاری مطرح شود.

نظر کمیته تخصصی فقهی درباره دستورالعمل سازمان بورس

بر این مبنا، هییت مدیره سازمان بورس، دستورالعمل نحوه نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان در شرکت های کارگزاری را تصویب کرد و در تبصره ۳ ماده ۳ دستورالعمل تاکید کرد متن قرارداد مربوط به این دستورالعمل بعد از اخذ تایید کمیته تخصصی فقهی سازمان قابل ابلاغ خواهد بود.

در این راستا بعد از بررسی متن پیشنهادی قرارداد در جلسه کمیته تخصصی فقهی تایید و مقرر شد با ارایه وکالت مشتری به کارگزار ، وجوه در حساب یا حساب‌های غیرجاری ، صندوق یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط، صندوق یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام یا سایر صندوق‌ها که توسط مشتری انتخاب شده ، سرمایه‌گذاری می شود .

در صورتی که کارگزار امکان یا قصد سرمایه‌گذاری وجوه مشتری در یک یا چند مورد از موارد زیر را ندارد، باید آن موارد را از قرارداد حذف کند. همچنین شرایط و ویژگی‌های کامل حساب‌های غیرجاری و صندوق‌ها به تفکیک موارد مندرج در این ماده و همچنین نحوه توزیع سود حساب‌های غیرجاری بین مشتریان و تغییرات بعدی آنها از طریق سایت اینترنتی کارگزار به مشتریان اطلاع‌رسانی می‌شود.

در صورت تغییر حساب‌های غیرجاری یا صندوق‌ها یا اضافه‌شدن حساب غیرجاری یا صندوق جدید، ‌کارگزار مکلف است حداقل ۷ روز کاری قبل از شروع سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان در حساب غیرجاری یا صندوق جدید، شرایط و ویژگی‌های کامل آنها را از طریق سایت اینترنتی خود به مشتری اطلاع دهد.

بر اساس یکی از تبصره ها، مشتری می‌تواند به صورت مکتوب اختیار کارگزار را در خصوص سرمایه‌گذاری موضوع این ماده صرفا به سرمایه‌گذاری در صندوق یا حساب خاصی از بین صندوق‌ها یا حساب‌های اطلاع‌رسانی شده محدود کند.

شیوه پرداخت وجوه به مشتری

مشتری در هر زمان می‌تواند تقاضای دریافت وجوه را به کارگزار ارایه دهد و چنانچه کارگزار وجوه مشتری را سرمایه‌گذاری نکرده باشد، وجوه مزبور را با رعایت مفاد دستورالعمل به حساب مشتری واریز خواهد کرد.

اما اگر وجوه مشتری توسط کارگزار سرمایه‌گذاری شده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱- چنانچه وجوه مشتری در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری شده باشد، کارگزار حداکثر تا پایان روز کاری بعد از درخواست مشتری، درخواست ابطال واحدها را به صندوق ارایه خواهد داد و حداکثر تا پایان روز کاری بعد از واریز وجوه حاصل از ابطال به حساب خود، نسبت به واریز وجه به حساب مشتری اقدام می کند.

۲- چنانچه وجوه مشتری در حساب‌های غیرجاری سرمایه‌گذاری شده باشد، کارگزار وجوه مزبور را حداکثر تا پایان روز کاری بعد به حساب مشتری واریز خواهد کرد.

تبصره یک: در صورتی که مشتری به کارگزار بدهکار باشد، ابتدا مطالبات کارگزار از مجموع وجوه مشتری کسر خواهد شد و سپس مبالغ باقیمانده - در صورت وجود- به مشتری پرداخت می‌شود.

تبصره دو : چنانچه مشتری پیش از سپری شدن کمترین فاصله لازم میان تاریخ صدور و ابطال هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری، تقاضای دریافت وجه را به کارگزار ارایه کند یا چنانچه این قرارداد پیش از سپری‌شدن موعد زمانی یادشده به هر دلیل منحل شود، سود یا زیان حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا جریمه ناشی از تعجیل در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، بر اساس شرایط و ویژگی‌های اطلاع‌رسانی شده مطابق تبصره ۱ ماده ۲ این قرارداد به عهده مشتری خواهد بود و کارگزار هیچ‌گونه مسیولیتی در این رابطه نخواهد داشت.

تبصره سه : چنانچه به دلیل بروز اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای یا حدوث سایر مواردی که از حیطه کنترل کارگزار خارج است، پرداخت وجوه به مشتری با تاخیر مواجه شود، مسیولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

از مانده حساب مشتریان نزد کارگزاری‌ها استفاده بهینه شود

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه‌ای فوق العاده، ابعاد فقهی قرارداد سرمایه گذاری مانده وجوه مشتریان را بررسی کرد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مالی، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تشریح موضوع اظهار داشت: در حال حاضر، بعد از اینکه مشتری یک شرکت کارگزاری، درخواستی را جهت فروش سهام تحت تملک وی ارائه می‌کند و سهام وی از مسیر آن شرکت فروخته می‌شود، وجه نقدی در حساب بانکی کارگزاری قرار می‌گیرد که به مشتری تعلق دارد. علاوه بر فروش سهام، فروش سایر اوراق بهادار یا کالا‌ها یا اتخاذ موقعیت تعهدی در بازار مشتقه نیز ممکن است محلی برای افزایش وجه نقد مشتری نزد شرکت کارگزاری شود.
مجید پیره ادامه داد: در برخی موارد، ممکن است این وجه، چند روز در حساب مشتری باقی بماند تا زمانی که وی به شرکت کارگزاری درخواست فعالیت جدیدی بدهد و متعاقباً شرکت کارگزاری از مانده وجه نقد در حساب مشتری خود برای اجرای سفارش استفاده کند.
وی تصریح کرد: مطابق رویه فعلی در بازار سرمایه، شرکت‌های کارگزاری ملزم هستند وجوه مشتریان را صرفاً در حساب جاری نگهداری کنند و طبیعتاً در دوره‌ای که این مبلغ در حساب جاری باقی می‌ماند، سودی به آن تعلق نمی‌گیرد. این موضوع باعث شده است پیشنهاد جدیدی برای استفاده بهتر از مانده حساب مشتریان نزد شرکت‌های کارگزاری مطرح شود.
پیره خاطرنشان کرد: بر این مبنا، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل نحوۀ نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان در شرکت‌های کارگزاری را به تصویب رساند و البته در تبصره ۳ ماده ۳ دستورالعمل تأکید کرد که متن قرارداد مربوط به این دستورالعمل بعد از اخذ تأیید کمیته تخصصی فقهی سازمان قابل ابلاغ خواهد بود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: در تفکیک وجوه مشتری تفکیک وجوه مشتری این راستا، متن پیشنهادی قرارداد در جلسه کمیته تخصصی فقهی قرائت شد و در نهایت، اعضاء کمیته نظر خود را اعلام کردند. بر این اساس و با تایید این کمیته، مشتری به کارگزار وکالت می‌دهد که وجوه وی را در حساب یا حساب‌های غیرجاری، صندوق یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط، صندوق یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام یا سایر صندوق‌ها که توسط خود مشتری انتخاب شده است، سرمایه‌گذاری کند.
به گفته پیره، در صورتی که کارگزار امکان یا قصد سرمایه‌گذاری وجوه مشتری در یک یا چند مورد از موارد زیر را ندارد، باید آن موارد را از قرارداد حذف کند. همچنین شرایط و ویژگی‌های کامل حساب‌های غیرجاری و صندوق‌ها به تفکیک موارد مندرج در این ماده و همچنین نحوه توزیع سود حساب‌های غیرجاری بین مشتریان و تغییرات بعدی آن‌ها از طریق سایت اینترنتی کارگزار به مشتریان اطلاع‌رسانی می‌شود.
وی تاکید کرد: در صورت تغییر حساب‌های غیرجاری یا صندوق‌ها یا اضافه‌شدن حساب غیرجاری یا صندوق جدید، کارگزار مکلف است حداقل ۷ روز کاری قبل از شروع سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان در حساب غیرجاری یا صندوق جدید، شرایط و ویژگی‌های کامل آن‌ها را از طریق سایت اینترنتی خود به مشتری اطلاع دهد.
پیره همچنین اظهار داشت: بر اساس یکی از تبصره ها، مشتری می‌تواند به صورت مکتوب اختیار کارگزار را در خصوص سرمایه‌گذاری موضوع این ماده صرفاً به سرمایه‌گذاری در صندوق یا حساب خاصی از بین صندوق‌ها یا حساب‌های اطلاع‌رسانی شده محدود کند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص شیوه پرداخت وجوه به مشتری هم گفت: مشتری در هر زمان می‌تواند تقاضای دریافت وجوه متعلق به خود را به کارگزار ارائه دهد. در صورت ارائه تقاضای دریافت وجه از سوی مشتری، چنانچه کارگزار وجوه مشتری را سرمایه‌گذاری نکرده باشد، وجوه مزبور را با رعایت مفاد دستورالعمل به حساب مشتری واریز خواهد کرد.
خاطرنشان می‌شود: اگر وجوه مشتری توسط کارگزار سرمایه‌گذاری شده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱- چنانچه وجوه مشتری در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری شده باشد، کارگزار حداکثر تا پایان روز کاری بعد از درخواست مشتری، درخواست ابطال واحد‌ها را به صندوق ارائه خواهد داد و حداکثر تا پایان روز کاری بعد از واریز وجوه حاصل از ابطال به حساب خود، نسبت به واریز وجه به حساب مشتری اقدام می‌کند.
۲- چنانچه وجوه مشتری در حساب‌های غیرجاری سرمایه‌گذاری شده باشد، کارگزار وجوه مزبور را حداکثر تا پایان روز کاری بعد به حساب مشتری واریز خواهد کرد.
تبصره ۱: در صورتی که مشتری به کارگزار بدهکار باشد، ابتدا مطالبات کارگزار از مجموع وجوه مشتری کسر خواهد شد و سپس مبالغ باقیمانده - در صورت وجود- به مشتری پرداخت می‌شود.
تبصره ۲: چنانچه مشتری پیش از سپری شدن کمترین فاصله لازم میان تاریخ صدور و ابطال هر یک از واحد‌های سرمایه‌گذاری، تقاضای دریافت وجه را به کارگزار ارائه کند یا چنانچه این قرارداد پیش از سپری‌شدن موعد زمانی یادشده به هر دلیل منحل شود، سود یا زیان حاصل از ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق یا جریمه ناشی از تعجیل در ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق، بر اساس شرایط و ویژگی‌های اطلاع‌رسانی شده مطابق تبصره ۱ ماده ۲ این قرارداد به عهده مشتری خواهد بود و کارگزار هیچ‌گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.
تبصره ۳: چنانچه به دلیل بروز اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای یا حدوث سایر مواردی که از حیطه کنترل کارگزار خارج است، پرداخت وجوه به مشتری با تأخیر مواجه شود، مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

سیستم خزانه داری

مدیریت و ثبت فعالیت‌های اقتصادی، شامل پرداختها و دریافت‌های اسناد و وجوه نقد انجام شده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد، وجود سیستم خزانه تفکیک وجوه مشتری داری که بتواند فرایندهای دریافت و پرداخت را پوشش دهد و اطلاعات اسناد را نگهداری کند ضرورت می‌یابد از سوی دیگر پاسخگویی به سهامداران و شرکاء نیز به اهمیت وجود سیستم خزانه داری تاکید دارد. (ERP)

خزانه داری, نرم افزار خزانه داری, آوید سامانه رایمون

خزانه‌داری

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

خزانه داری, نرم افزار خزانه داری, آوید سامانه رایمون

خزانه‌داری

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

خزانه داری, نرم افزار خزانه داری, آوید سامانه رایمون

خزانه‌داری

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

خزانه داری, نرم افزار خزانه داری, آوید سامانه رایمون

خزانه‌داری

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

خزانه داری, نرم افزار خزانه داری, آوید سامانه رایمون

خزانه‌داری

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

خزانه داری, نرم افزار خزانه داری, آوید سامانه رایمون

خزانه‌داری

برای مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید

 • نرم‌افزار خزانه‌داریرایمون از زیر سیستم‌های نرم‌افزار یکپارچه رایمون می‌باشد. این نرم‌افزار با نرم‌افزارهایحسابداری، فروش و تامینارتباط مستقیمدارد. سیستم خزانه رایمون انواع حالات از جمله پرداخت چک، دریافت چک، اعلامیه برداشت، اعلامیه واریز، پرداخت وجه نقد، دریافت وجه نقد، سفته پرداختی و سفته دریافتی را به طور کامل پوشش می‌دهد. (Treasury management)
 • مدیریت و ثبت فعالیت‌های اقتصادی، شامل پرداخت‌ها و دریافت‌های اسناد و وجوه نقد انجام شده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد،وجود یک سیستم که بتواند فرایندهای دریافت و پرداخت را پوشش دهد و اطلاعات اسناد را نگهداری کند ضرورت می‌یابد از سوی دیگر پاسخگویی به سهامداران و شرکاء نیز به اهمیت وجود سیستم خزانه داری تاکید دارد.
 • همچنین با اتکا به قابلیت منحصر به فرد سیاست‌گذاری گردش اسناد، وجوه نقد و کارتابل محور بودن سیستم خزانه، امکانی در اختیار شما قرار می‌گیرد که به کمک آن می‌توانید فرایندهای دلخواه خود را با هر درجه از پیچیدگی در این سیستم پیاده‌سازی نمایید تا کاربران در سراسر سازمان با استفاده از کارتابل به راحتی نقش خود را در تکمیل این فرایندها ایفا نمایند.

برای مثال برای چک‌های پرداختی می‌توانید تمامی عملیات‌های صدور، چاپ چک، پرداخت چک، پس گرفتن چک، پاس شدن چک، ابطال چک، نقد کردن چک، واگذار به بانک یا صندوق، برگشت چک، حقوقی نمودن و … در محیط کارتابل و براساس فرایند و سیاست دلخواه اعمال شده تعریف نمایید.

 • امكان تعریفالگوهای متنوع جهت مدیریتپیچیده‌ترین فرایندها مالی
 • امکان تعریف سیاست‌های کنترلی گردش اسناد و وجوه نقد با قابلیت انجام عملیات‌های دلخواه بر روی آن‌ها به صورت نامحدود و قابلیت اعمال حقوق دسترسی بسیار ایمن و پیشرفته
 • انجام تمام عملیات مالی در محیط کارتابل و امکانمشاهده لیست درخواستهای ثبت شده در آن
 • امکان طراحی محیط کارتابل به صورت دلخواه و قابلیت اعمال محدودیت جهت مشاهده هریک از اطلاعات موجود در آن به تفکیک کاربر وماهیت گردش اسناد و وجوه نقد
 • امکان تخصیص شروط مختلف برای اطلاعات موجود در کارتابل در هر عملیات (فعال یا غیر فعال بودن، الزامی بودن ورود اطلاعات، بررسی صحت تاریخ‌های وارد شده و … برای هر ستون از ردیف‌های کارتابل)
 • امكان مشاهده اطلاعات درکارتابل با هشت ماهیت گردش اسناد و وجوه نقد (پرداخت چک، دریافت چک، اعلامیه برداشت، اعلامیه واریز، پرداخت وجه نقد، دریافت وجه نقد، سفته پرداختی و سفته دریافتی)و در دو وضعیت بررسی شده و بررسی نشده
 • امكان مشاهده تاریخچه عملیات‌های صورت گرفته برای هر ردیف از کارتابل
 • امکان تخصیص یک یا چند کاربر مجاز برای هر عملیات موجود در فرایند تعریف شده
 • امکان تعیین میزان دسترسی جهت ویرایش و ثبت اطلاعات توسط کاربر در هر عملیات و در هر قسمت از فرایند مالی
 • امکان تخصیص نامحدود الگو و سیاست برای هر ماهیت گردش اسناد و وجوه نقد (پرداخت چک، دریافت چک، اعلامیه برداشت، اعلامیه واریز، پرداخت وجه نقد، دریافت وجه نقد، سفته پرداختی و سفته دریافتی)
 • ارتباط مستقیم با سایر بخش‌های نرم‌افزار(فروش، تامین و حسابداری) به صورت کاملاً یکپارچه، جهت تسویه یا پرداخت وجوه نقد و اسناد مالی و امکان مانده‌گیری مبالغ بر اساس مانده مبلغی رزرو و مانده نهایی
 • امکان نگهداری سوابق چک‌ها، سفته‌ها، اعلامیه، دریافتی و پرداختی و مشاهده تمامی عملیات گردش چک
 • امکان ثبت تمامی عملیات‌های چک‌های پرداختی و دریافتی، اعلامیه‌های برداشت و واریز، وجه نقد پرداختی و دریافتی، سفته پرداختی و دریافتی
  • امکان چاپ چک از طریق کارتابل
  • امکان ایجاد فیلتر پیشرفته بر روی اطلاعات مورد استفاده در هر عملیات (مانند طرف مقابل‌های مجاز، طرف عملیات‌های مجاز، شعب بانکی، حساب‌های بانکی و ….)
  • امکان معرفی نا محدود شعب، بانک‌ها، حساب‌های بانکی، دسته چک، سفته و …
  • امکان مشاهده دسته چک‌های استفاده شده و تعداد برگ‌های چک‌های باقیمانده در سیستم
  • بهره‌مندی از ابزار طراحی فرمت‌های متنوع چاپ چک و اختصاص آن‌ها به حساب‌ها
  • امکان تعریف الگوهای بسیار متنوع جهت ثبت اسناد حسابداری
  • امکان صدور اسناد حسابداری به صورت اتومات
  • امکان ثبت سند مرکب حسابداری
  • امکان تعریف الگوی شرح سند حسابداری به صورت کاملاً دلخواه و داینامیک

  با توجه به داینامیك بودن سیستم خزانه‌داری رایمون تمامی گزارش‌‌ها بر اساس نیاز مشتری و سیاست‌های کنترلی گردش اسناد و وجوه نقد تعریف شده درسازمان‌‌ها با كمك ابزار قدرتمند گزارش‌‌ساز رایمون به صورت نامحدود طراحی و تولید می‌‌گردد كه موارد زیر نمونه‌‌هایی از گزارشات قابل طراحی می‌‌باشد:

  اعلام آمار منتخبان اصلی و ذخیره به تفکیک/مرحله بعدی تخصیص یکپارچه خودرو جلو افتاد

  اعلام آمار منتخبان اصلی و ذخیره به تفکیک/مرحله بعدی تخصیص یکپارچه خودرو جلو افتاد

  یکی از مسئولان وزارت صمت ضمن اشاره به دستور وزیر صمت مبنی بر تخصیص خودرو به همه منتخبان این دوره فروش یکپارچه، آمار منتخبان اصلی و ذخیره را به تفکیک اعلام کرده که براساس آن بالغ بر ۱۴ هزار دستگاه خودرو از ظرفیت اعلامی ابتدایی بیشتر، شده است. علاوه براین به دنبال استقبال مردم از عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، دور بعدی تخصیص در تیرماه انجام می‌شود.

  به گزارش ایسنا، یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت آماری تفکیک شده از منتخبان اصلی و منتخبان ذخیره اولین دوره از فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص ارائه کرده است.

  وی ضمن تاکید بر اینکه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به همه منتخبان خودرو تخصیص داده خواهد شد، اعلام کرد در مجموع، ۱۹۱ هزار و ۶۰۶ نفر منتخب اصلی و ذخیره این دوره فروش یکپارچه خودرو شناخته شده‌اند.

  این در حالیست که پیش از این در اعلام نتایج اولیه قرعه‌کشی این طرح، اعلام شد: در این دوره چهار میلیون و ۱۷۵ هزار و ۳۵۲ نفر متقاضی خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد سه میلیون و ۸۷۸ هزار و ۳۰۱ در طرح عادی و ۲۹۷ هزار و ۵۱ نفر نیز در طرح حمایت از خانواده و جوانی ثبت‌ تقاضا داشته‌اند. مجموع ظرفیت در نظر گرفته‌شده در خودروهای عرضه‌شده توسط خودروسازان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برای این دوره ۱۷۶ هزار و ۹۱۱ دستگاه بود که در قالب ۱۱۵ طرح فروش متنوع شامل فروش‌فوری، فروش فوق‌العاده، طرح جوانی جمعیت، فروش‌های کمتر از یک سال و مشارکت در تولید ارائه شده است.

  با توجه به مشکلات پیش آمده در رابطه با اعلام اسامی منتخبان که تعدادی از برندگان اصلی به لیست ذخیره منتقل شده بودند که به سبب عدم تفکیک برندگان اصلی از منتخبان رزرو شناخته شد، باتوجه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و تاکید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای تخصیص خودرو به همه منتخبان اعم از اصلی و ذخیره، به نظر می‌رسد از همین روی ظرفیت خودروهای تخصیصی افزوده شده است.

  براین اساس ضمن اینکه مقامات وزارت صمت نیز تاکید کرده‌اند که میزان تولید و عرضه افزوده خواهد شد، بر ظرفیت این مرحله ۱۴ هزار ۶۹۵ دستگاه افزوده شده است.

  مرحله بعدی فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص؛ تیر ماه

  در حالیکه در همان ابتدای طرح یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شد با توجه به اینکه قرار است طرح‌های فروش خودروسازان بصورت تجمعی برگزار شود و در هر مرحله تعداد بیشتری خودرو عرضه شود، فلذا به‌جای هر هفته یا هر ۱۵ روز یکبار، این طرح هر سه ماه یا چهار ماه یکبار برگزار شود.

  بصورت دقیق‌تر می‌توان گفت که منوچهر منطقی- معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صنعت، معدن و تجارت- در نشست خبری خود با موضوع تشریح اطلاعات جامع‌تر از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تصریح کرد: در طرح‌های فروش گذشته خودروسازان بزرگ هر ۱۵ روز یکبار نسبت به پیش فروش یا فروش فوق‌العاده محصولات خود اقدام می‌کردند، ظرفیت مشخص اعلام و سپس قرعه‌کشی انجام می‌شد؛ دیده شد که این روش برای مشتریان ایجاد التهاب و استرس داشت؛ لذا در سامانه فروش یکپارچه این زمان ۱۵ روزه را به دوره سه یا چهار ماه (هر سه ماه با چهار ماه یکبار) با ظرفیت بیشتر، تبدیل کرده‌ایم. بطور مثال به خودروسازان به‌جای تعداد محدودی خودرو در هر مرحله، ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو می‌تواند تخصیص پیدا کند. با توجه به اینکه هر نفر یک خودرو می‌تواند ثبت‌نام کند، تخصیص خودرو به افراد بیشتری صورت خواهد پذیرفت.

  اما همچنین معاون حمل‌ونقل وزیر صمت خبر داده است: در پی استقبال متقاضیان از عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و رضایت بیش از ۹۰ درصدی مخاطبان از این شیوه واگذاری، روند واگذاری خودرو همزمان با افزایش نرخ تولید خودروهای کامل، تداوم خواهد یافت و دور بعدی تخصیص نیز در تیرماه انجام می‌شود.

  با توجه به اینکه اواخر اردیبهشت ماه، اولین مرحله فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اجرایی شد، براساس صحبت‌های این مقام صنعتی، پیش‌بینی می‌شد مرحله بعدی اواخر مردادماه یا اواخر شهریور ماه باشد اما گویا استقبال مردم و همانطور که اشاره شد، باتوجه به اینکه به تاکید وزیر صمت، افزایش تولید خودرو کامل و افزایش ۲۰۰ درصدی عرضه نسبت به سال گذشته خواهیم داشت! مسئولان وزارت صمت تصمیم گرفته‌اند از فواصل زمانی اجرای این طرح‌ها بکاهند.

  تفکیک وجوه مشتری

  یادداشت

  اعزام محموله‌های کمک رسانی شرکت مس به مناطق سیل زده استان کرمان

  حمایت بانک ایران زمین از مسابقات موتورسواری استان خراسان جنوبی

  حضورمدیر مرکز بهداشت و رییس بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیّر در دفتر رییس شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس

  نشست اعضا شورای شهرستان کنگان با رییس شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس

  بر فراشته شدن پرچم عزای امام حسین(ع) در ساختمان‌های بیمه ملت

  اعزام کاروان ماشین‌آلات سنگین به مناطق سیل‌زده رفسنجان

  برنامه‌ های بیمه کوثر برای سودآوری و ارائه محصولات نوآورانه

  نیازهای مشتریان، پیشران تولید محصول در شرکت مبین‌نت است

  نشست هم‌افزایی مدیران عامل بانک‌های سپه، صادرات و سینا برگزار شد

  معاون برنامه‌ریزی بانک سینا منصوب شد

  Print This Post

  استفاده بهینه از مانده حساب مشتریان نزد کارگزاری‌ها

  کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه‌ای فوق‌العاده، ابعاد فقهی قرارداد سرمایه‌گذاری مانده وجوه مشتریان را بررسی کرد.

  به گزارش صدای پول به نقل از سنا، مجید پیره ضمن تشریح موضوع اظهار داشت: در حال حاضر، بعد از اینکه مشتری یک شرکت کارگزاری، درخواستی را جهت فروش سهام تحت تملک وی ارائه می کند و سهام وی از مسیر آن شرکت فروخته می شود، وجه نقدی در حساب بانکی کارگزاری قرار می‌گیرد که به مشتری تعلق دارد. علاوه بر فروش سهام، فروش سایر اوراق بهادار یا کالاها یا اتخاذ موقعیت تعهدی در بازار مشتقه نیز ممکن است محلی برای افزایش وجه نقد مشتری نزد شرکت کارگزاری شود.

  دبیر کمیته فقهی سازمان تفکیک وجوه مشتری بورس ادامه داد: در برخی موارد، ممکن است این وجه، چند روز در حساب مشتری باقی بماند تا زمانی که وی به شرکت کارگزاری درخواست فعالیت جدیدی بدهد و متعاقباً شرکت کارگزاری از مانده وجه نقد در حساب مشتری خود برای اجرای سفارش استفاده کند.

  استفاده بهتر از مانده حساب مشتریان

  وی تصریح کرد: مطابق رویه فعلی در بازار سرمایه، شرکت های کارگزاری ملزم هستند وجوه مشتریان را صرفاً در حساب جاری نگهداری کنند و طبیعتاً در دوره ای که این مبلغ در حساب جاری باقی می ماند، سودی به آن تعلق نمی‌گیرد. این موضوع باعث شده است پیشنهاد جدیدی برای استفاده بهتر از مانده حساب مشتریان نزد شرکت های کارگزاری مطرح شود.

  پیره خاطرنشان کرد: بر این مبنا، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل نحوۀ نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان در شرکت های کارگزاری را به تصویب رساند و البته در تبصره ۳ ماده ۳ دستورالعمل تأکید کرد که متن قرارداد مربوط به این دستورالعمل بعد از اخذ تأیید کمیته تخصصی تفکیک وجوه مشتری فقهی سازمان قابل ابلاغ خواهد بود.

  تایید کمیته فقهی

  دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: در این راستا، متن پیشنهادی قرارداد در جلسه کمیته تخصصی فقهی قرائت شد و در نهایت، اعضاء کمیته نظر خود را اعلام کردند. بر تفکیک وجوه مشتری این اساس و با تایید این کمیته، مشتری به کارگزار وکالت می‌دهد که وجوه وی را در حساب یا حساب‌های غیرجاری، صندوق‌ یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق‌ یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط، صندوق‌ یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام یا سایر صندوق‌ها که توسط خود مشتری انتخاب شده است، سرمایه‌گذاری کند.

  سرمایه‌گذاری وجوه مشتری

  به گفته پیره، در صورتی که کارگزار امکان یا قصد سرمایه‌گذاری وجوه مشتری در یک یا چند مورد از موارد زیر را ندارد، باید آن موارد را از قرارداد حذف کند. همچنین شرایط و ویژگی‌های کامل حساب‌های غیرجاری و صندوق‌ها به تفکیک موارد مندرج در این ماده و همچنین نحوه توزیع سود حساب‌های غیرجاری بین مشتریان و تغییرات بعدی آنها از طریق سایت اینترنتی کارگزار به مشتریان اطلاع‌رسانی می‌شود.

  وی تاکید کرد: در صورت تغییر حساب‌های غیرجاری یا صندوق‌ها یا اضافه‌شدن حساب غیرجاری یا صندوق جدید، ‌کارگزار مکلف است حداقل ۷ روز کاری قبل از شروع سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان در حساب‌ غیرجاری یا صندوق جدید، شرایط و ویژگی‌های کامل آنها را از طریق سایت اینترنتی خود به مشتری اطلاع دهد.

  پیره همچنین اظهار داشت: بر اساس یکی از تبصره ها، مشتری می‌تواند به صورت مکتوب اختیار کارگزار را در خصوص سرمایه‌گذاری موضوع این ماده صرفاً به سرمایه‌گذاری در صندوق یا حساب خاصی از بین صندوق‌ها یا حساب‌های اطلاع‌رسانی شده محدود کند.

  شیوه پرداخت وجوه به مشتری

  دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص شیوه پرداخت وجوه به مشتری هم گفت: مشتری در هر زمان می‌تواند تقاضای دریافت وجوه متعلق به خود را به کارگزار ارائه دهد. در صورت ارائه تقاضای دریافت وجه از سوی مشتری، چنانچه کارگزار وجوه مشتری را سرمایه‌گذاری نکرده باشد، وجوه مزبور را با رعایت مفاد دستورالعمل به حساب مشتری واریز خواهد کرد.

  خاطرنشان می شود: اگر وجوه مشتری توسط کارگزار سرمایه‌گذاری شده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

  ۱- چنانچه وجوه مشتری در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری شده باشد، کارگزار حداکثر تا پایان روز کاری بعد از درخواست مشتری، درخواست ابطال واحدها را به صندوق ارائه خواهد داد و حداکثر تا پایان روز کاری بعد از واریز وجوه حاصل از ابطال به حساب خود، نسبت به واریز وجه به حساب مشتری اقدام می کند.

  ۲- چنانچه وجوه مشتری در حساب‌های غیرجاری سرمایه‌گذاری شده باشد، کارگزار وجوه مزبور را حداکثر تا پایان روز کاری بعد به حساب مشتری واریز خواهد کرد.

  تبصره ۱: در صورتی که مشتری به کارگزار بدهکار باشد، ابتدا مطالبات کارگزار از مجموع وجوه مشتری کسر خواهد شد و سپس مبالغ باقیمانده – در صورت وجود- به مشتری پرداخت می‌شود.

  تبصره ۲: چنانچه مشتری پیش از سپری شدن کمترین فاصله لازم میان تاریخ صدور و ابطال هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری، تقاضای دریافت وجه را به کارگزار ارائه کند یا چنانچه این قرارداد پیش از سپری‌شدن موعد زمانی یادشده به هر دلیل منحل شود، سود یا زیان حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا جریمه‌ ناشی از تعجیل در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، بر اساس شرایط و ویژگی‌های اطلاع‌رسانی شده مطابق تبصره ۱ ماده ۲ این قرارداد به عهده مشتری خواهد بود و کارگزار هیچ‌گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.

  تبصره ۳: چنانچه به دلیل بروز اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای یا حدوث سایر مواردی که از حیطه کنترل کارگزار خارج است، پرداخت وجوه به مشتری با تأخیر مواجه شود، مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا