بهترین ربات فارکس

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حسابداری

در عرض دو ماه به یک حسابدار حرفه ای تبدیل شوید!
آموزش حسابداری پیشرفته از اصول تا عمل. آموزش نرم افزارهای تخصصی بازرگانی.خدماتی.صنعتی.
نرم افزارهلو.پازار.رافع(6-7-8).سپیدار همکاران سیستم.دیسکت بیمه.دیسکت دارائی.مالیات برحقوق.
آموزش تحریر دفاتر قانونی.مالیات بر ارزش افزوده.اظهارنامه مالیاتی.گزارشات خرید و فروش دارائی
برای دریافت اطلاعات بیشتر به پروفایل مدیریت وب مراجعه فرمایید.

آموزش حسابداری از اصول تا عمل

آشنایی با مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات موجود در گزارشات حسابداری صنعتی

در فصل قبل با حسابداری بهای تمام شده و کاربرد آن آشنا شدید انواع طبقه بندی هزینه ها را نیز فرا گرفتید.

در این بخش سعی می کنیم با مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات گزارشات حسابداری صنعتی آشنا شوید.

منظور از هزینه یابی و دایره هزینه یابی چیست؟

هزینه یابی عبارت است از تعیین بهای تمام شده کالای ساخته شده و موجودی کالای در جریان ساخت. و منظور از دایره هزینه یابی دایره ای است که مسئولیت نگهداری اسناد و مدارک مرتبط با حسابداری عملیات تولیدی و غیرتولیدی را به عهده داشته و در ضمن وظیفه تجزیه و تحلیل کلیه هزینه های تولیدی، توزیع و فروش جهت ارائه و استفاده مدیریت را به عهده دارد. فعالیتهای دایره هزینه یابی در ارتباط با گذشته، حال و آینده واحد اقتصادی می باشد.

کالای ساخته شده چیست؟

کالایی که با گذراندن مراحل تولید به شکل کامل ساخته شده است و در واقع فرآیند تولید را به شکل کامل طی نموده است را کالای ساخته شده می گویند.

کالای در جریان ساخت چیست؟

کالاهایی که در جریان مراحل تولید قرار گرفته اند ولیکن کامل نشده اند و بخشی از فرآیند تولید را طی نموده اند ولی ساخت آنها تمام نشده است را کالای در جریان ساخت گویند.

منظور از تولید چیست؟

هرگاه مواد اولیه با عبور از یک فرآیند ساخت تغییر شکل دهد و به یک کالای ساخته شده تبدیل شود اصطلاحاً می گویند تولید صورت پذیرفته است.

به عنوان مثال اگر یک تکه چوب با گذشت از فرآیند برش و اتصال به میز و صندلی تبدیل شود این عمل تولید محسوب می گردد و یا فرآیند تبدیل چند ماده شیمیایی به رنگ تولید محسوب می شود.

البته باید توجه داشت ممکن است کالای ساخته شده یک فرآیند تولید، مواد اولیه تولید دیگر محسوب گردد و در فرآیندی دیگر به یک کالای ساخته شده دیگر تبدیل شود.

بعنوان مثال سنگ آهن که مواد اولیه ذوب آهن می باشد با طی مراحل تولید به ورق آهن و نبشی و اشکال مختلف تبدیل می شود و این کالای ساخته شده یعنی همان ورق آهن مواد اولیه ساخت و تولید میز فلزی، اجاق گاز و سایر موارد قرار خواهد گرفت.

اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است؟

عوامل اصلی بهای تمام شده به طور کلی 3 دسته زیر می باشند.

1- مواد اولیه 2- دستمزد 3- سربار ( سایر هزینه های تولید)

1- مواد اولیه

مواد اولیه رکن اصلی تولید کالا و محصول می باشد درضمن می دانید که مواد اولیه تولید خود به دو بخش زیر تقسیم می شود:

الف- 1) مواد مستقیم

آن بخش از مواد مصرفی که از کالای ساخته شده جدائی ناپذیر است و مستقیماً در ساخت کالا نقش دارد را مواد مستقیم گویند به عنوان مثال آرد در ساخت نان مواد مستقیم تولید نان محسوب می گردد.

ب-1) مواد غیرمستقیم

آن بخش از مواد مصرفی که برای تکمیل کالا ضروری می باشد ولیکن به علت مصرف ناچیز آن نتوان آن را به عنوان مواد مستقیم مصرفی تولید طبقه بندی کرد مواد غیرمستقیم محسوب می شود مانند مصرف میخ در ساخت میز و کمد چوبی.

حقوق و حق الزحمه ای که در جریان تولید و ساخت برای تبدیل مواد به کالا به کارگران پرداخت می شود را به عنوان دستمزد تولید شناسایی می کنند.

دستمزد نیز به دو بخش زیر تقسیم خواهد شد:

الف-2) دستمزد مستقیم

دستمزدی است که بابت کاری پرداخته می شود که مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده انجام می شود.

ب-2) دستمزد غیرمستقیم

دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیماً در ساخت و ترکیب کالای ساخته شده نقش نداشته است مانند حقوق نگهبانان و سرکارگران کارخانه و .

3- سایر هزینه ها ( سربار ساخت)

کلیه هزینه هایی که در جریان تولید اتفاق می افتد ولیکن نمی توان آنها را به طور مستقیم و مشخص به اقلامی از تولید یا محصولی خاص اختصاص داد به عنوان سربار کارخانه یا سایر هزینه ها شناسایی می‎شوند نمونه های مشخص این هزینه ها؛ مواد غیرمستقیم تولید، دستمزد غیرمستقیم، هزینه تعمیرات و هزینه های استهلاک ماشین آلات، هزینه بیمه و سایر مواد مشابه می باشد.

به شکل 1-2 توجه کنید به صورت خلاصه عوامل بهای تمام شده را نشان می دهد.

به یاد دارید در فصل قبل اشاره کردیم جدول بهای تمام شده از 5 بخش تشکیل شده آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حسابداری است:

1- بخش مواد مستقیم 2- بخش دستمزد مستقیم

3- بخش سربار ( سایر هزینه ها) 4- بخش کالای در جریان ساخت

5- بخش کالای ساخته شده

در این فصل ابتدا مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار را شناختیم حال لازم است در ارتباط با کالای در جریان ساخت و کالای فروش رفته نیز اطلاعاتی داشته باشیم تا گزارشاتی را که در حسابداری صنعتی تهیه می شود بهتر بشناسیم.آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حسابداری

در حسابداری مؤسسات تولیدی برای آنکه رویدادهای مالی فرآیند تولید را نشان دهند از حساب کالای در جریان ساخت استفاده می کنند و هزینه های مواد، دستمزد و سربار و کالای در جریان ساخت اول دوره را در بدهکار این حساب منظور می کنند این حساب ماهیت بدهکار دارد و در صورتی که کالایی ساخته شد و فرآیند انبار شدن آن آغاز شد عملیات حسابداری انبار کالای ساخته شده را در حساب کالای ساخته شده نشان می دهد یعنی حساب کالای در جریان ساخت بستانکار می شود و حساب کالای ساخته شده بدهکار این حساب نیز ماهیت بدهکار دارد و بابت موجودی کالای ساخته شده اول دوره و کالای ساخته شده طی دوره بدهکار می شود و اگر کالایی فروش رفت بابت قیمت تمام شده کالای فروش رفته بستانکار می شود.

به شکل 2-2 که خلاصه عملیات حسابداری و فرآیند تولید و ارتباط بین آنها را به شکل ساده نشان می دهد توجه کنید.

قبل از آنکه گزارشهای حسابداری بهای تمام شده و به خصوص جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته مطرح شود بهتر است با دو اصطلاح زیر آشنا شوید.

بهای اولیه

بهای اولیه عبارت است از حاصل جمع هزینه هایی که به طور مستقیم ( مواد اولیه مستقیم و دستمزد مستقیم) در ساخت کالا به کار می رود.

دستمزد مستقیم+ مواد اولیه مصرفی مستقیم = بهای اولیه

بهای تبدیل

بهای تبدیل ( هزینه های تبدیل) عبارت است از هزینه هایی که برای تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده به کار می رود یعنی در واقع حاصل جمع دستمزد مستقیم و سربار ساخت

سربار ساخت + دستمزد مستقیم = بهای تبدیل

در عرض دو ماه به یک حسابدار حرفه ای تبدیل شوید!
آموزش حسابداری پیشرفته از اصول تا عمل. آموزش نرم افزارهای تخصصی بازرگانی.خدماتی.صنعتی.
نرم افزارهلو.پازار.رافع(6-7-8).سپیدار همکاران سیستم.دیسکت بیمه.دیسکت دارائی.مالیات برحقوق.
آموزش تحریر دفاتر قانونی.مالیات بر ارزش افزوده.اظهارنامه مالیاتی.گزارشات خرید و فروش دارائی
برای دریافت اطلاعات بیشتر به پروفایل مدیریت وب مراجعه فرمایید.

مهم‌ترین اصطلاحات حسابداری که باید بدانید!

آشنایی با اصطلاحات هر علم و رشته تحصیلی برای هر کسی که در این زمینه فعالیت می‌کند، یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می‌آید. علم حسابداری به عنوان یکی از پایه‌های مهم اداره اقتصاد در سطح خرد و کلان به شمار می‌آید. در چارچوب این رشته تحصیلی نیز انواع و اقسام اصطلاحات مالی، حقوقی و اقتصادی وجود دارد که هر کدام بار معنایی خاص خود را دارند. داشتن درک درست از اصطلاحات حسابداری برای فعالیت در جایگاه‌های شغلی گوناگون در این رشته کاملا ضروری است. در همین راستا لیست مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اصطلاحات حسابداری را در این مقاله آماده کرده‌ایم. در ادامه با ما همراه باشید.

برای دریافت خدمات مشاوره حسابداری، با نصب اپلیکیشن مالی‌چی،از مشاوران این حوزه در مشاوره دریافت نمایید!

لیست اصطلاحات حسابداری مهم و کاربردی

فرقی نمی‌کند که به عنوان یک حسابدار فعالیت می‌کنید یا فردی هستید که اسناد حسابداری و صورت‌های مالی شرکت‌ها را رصد می‌کنید؛ در هر حالت باید معنا و مفهوم دقیق اصطلاحات این رشته تحصیلی را بشناسید. در این قسمت تعدادی از مهم‌ترین اصطلاحات رشته حسابداری را معرفی می‌کنیم:

حساب‌های دریافتنی و حساب‌های پرداختنی

این دو مفهوم حسابداری را نمی‌توان از یکدیگر جدا دانست. همان‌طور که از نام هر دو اصطلاح مشخص است، حساب‌هایی که باید دریافت شوند تحت عنوان حساب‌های دریافتنی شناخته می‌شود و همچنین حساب‌هایی که باید پرداخت شوند نیز، حساب‌های پرداختنی نام دارند.

درصورتی‌که یک کمپانی یا سازمان، محصولات و خدماتی را عرضه می‌کند، هزینه‌ی آن را از خریدار می‌گیرید. حال این دریافت هزینه ممکن است طول بکشد و یا مدت‌زمانی برای آن تعیین شود. به همین دلیل حساب‌هایی که مشتری باید آن را به شما پرداخت کند، حساب‌های دریافتنی نامیده می‌شود.

ترازنامه، صورت‌حساب موقعیت مالی، صورت‌حساب شرایط مالی

ترازنامه‌ها، فهرست‌هایی از تمامی بدهی، سرمایه و دارایی‌های یک شرکت هستند که باهدف شفاف‌سازی آمار و بدهی، سرمایه و دارایی در مدت‌زمان‌های مشخص تهیه می‌شوند. معمولاً ترازنامه‌ها را با نام‌هایی مانند صورتحساب موقعیت مالی و صورت‌حساب شرایط مالی نیز می‌شناسند. مهم‌ترین نکته در ترازنامه‌ها در نظر گرفتن زمان است زیرا میزان نقدینگی، سرمایه، سود و بدهی در بازه زمانی‌های مختلف تغییر پیدا می‌کند.

مفاهیم اصلی حسابداری

صورت معاملات فصلی یا گزارش خرید و فروش فصلی

صورت معاملات فصلی، یکی از اصطلاحات جدید در مالیات ایران است. باهدف ارزیابی مالیات و شفافیت هر چه بیشتر در فرآیند آن، دریافت صورت‌حساب معاملات در بازه زمانی‌های متفاوت انجام می‌شود. صاحبان کسب‌وکارها در این روش باید فهرستی از تمامی معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

بستانکار

حساب‌های بستانکاری در اصل حساب‌هایی هستند که یک سازمان یا مجموعه باید با طرف حساب دیگری دارد و طبق آن باید هزینه را در مدت‌زمان مشخص پرداخت کند. معمولاً قسمت عمده‌ای از بدهکاری‌ها در انواع ترازنامه مالی مربوط به حساب‌های بستانکاری است. این حساب‌ها می‌توانند مالیات، هزینه محصولات و خدمات خریداری‌شده و یا حتی بدهکاری‌های جاری باشد.

بدهکار

بدهکار (یا مدیون) به شخصی (حقیقی یا حقوقی) گفته می‌شود که دینی یا دیونی به نفع شخص (حقیقی یا حقوقی) دیگر بر عهده او است؛ و وی موظف به پرداخت آن دین یا دیون است.

صورت سود و زیان یا صورت عملیات

در آموزش حسابداری ، صورت سود و زیان با نام های مختلف شناخته می‌شود. برخی به آن صورت سود عملیات می‌گویند و برخی دیگر با صورت درآمد از این فرآیند یاد می‌کنند.

به‌صورت کلی زمانی که شما تمامی هزینه و زیان‌های یک شرکت را در قسمتی از فهرست و تمامی سود و درآمد شرکت را در قسمت دیگری از لیست، گردآوری کنید، یک صورت سود و زیان تهیه‌ کرده‌اید.

بیشتر بخوانید: نحوه محاسبه مالیات حقوق و دستمزد

هزینه‌ی ثابت

هزینه‌های ثابت، همان هزینه‌های جاری هر سازمان است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. به‌طور مثال ممکن است اجاره یک شرکت جزو هزینه‌ی ثابت آن سازمان باشد که حتی در صورت وارد شدن به روند زیان، بازهم نمی‌توان جلوی این هزینه را گرفت. به‌صورت کلی، هر نوع هزینه‌ی مربوط به سازمان که در هیچ شرایطی قطع نشود را هزینه‌ی ثابت می‌نامیم.

دوره مالی – سال مالی

از جمله اصطلاحات مهم در حسابداری هستند. دوره مالی به مدت زمان معینی گفته می‌شود که برای تعیین سود و زیاد کسب‌وکار به منظور ارزیابی عملکرد تعیین می‌گردد. سال مالی دقیقا معادل یک سال در نظر گرفته می‌شود و هدف آن است که صورت‌های مالی شرکت برای ارائه به افراد یا نهادهای خارج از شرکت مانند اداره مالیات تنظیم گردد.

اکانتینگ حسابداری

ارائه کلیه فعالیت‌های یک شرکت در قالب صورت‌های مالی و گزارش‌های تجاری به کلیه سهامداران در شرکت‌های مختلف، اصطلاحی است که تحت عنوان اکانتینگ شناخته می‌شود.

دارایی جاری – دارایی ثابت

از دیگر اصطلاحات حسابداری هستند که دارایی جاری به عنوان دارایی در نظر گرفته می‌شود که در طول یک سال مالی به وجه نقد تبدیل می‌شود. اما دارایی ثابت مانند ملک شرکت است که به عنوان دارایی بلند مدت به شمار می‌آید.

دارایی بلند مدت – بدهی بلند مدت

در یک کسب‌وکار به هر دارایی‌ای غیر از دارایی‌های جاری، دارایی بلند مدت و به هر بدهی غیر از بدهی‌های جاری، بدهی بلند مدت گفته می‌شود.

ترازنامه آزمایشی

یکی دیگر از اصطلاحات حسابداری ترازنامه آزمایشی نام دارد. ترازنامه آزمایشی یک ابزار سنجش و ارزیابی مدارک حسابداری در یک شرکت به شمار می‌آید. در قالب این ترازنامه فهرستی از مانده حساب دفتر کل در پایان هر ماه تهیه می‌شود. به این ترتیب داده‌های این ترازنامه را با مانده‌گیری‌های موجود بررسی می‌کنند تا صحت و سقم فعالیت‌های جاری حسابداری در یک ماه تأیید شود.

تراز آزمایشی تعدیل شده

ترازنامه آزمایشی تعدیل شده به نوعی به عنوان صورت مالی شناخته می‌شود که در قالب آن خالص سود حاصل فعالیت‌های یک کسب‌وکار به همراه بدهی‌های آن فهرست می‌شود.

حساب اسمی – حساب دائمی

در قالب حساب اسمی، درآمدها و هزینه‌های یک شرکت برای دوره زمانی معینی مشخص می‌گردد. حساب دائمی نیز حساب حقیقی شرکت به شمار می‌آید که پس از پایان دوره مالی بسته نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: مراحل رسیدگی به اعتراض مالیاتی چگونه است؟

حسابداری تعهدی (ACCURAL BASIS ACCOUNTING)

تعهدی از مفاهم اصلی حسابداری است که منظور از آن ثبت دقیق و لحظه‌ای رویدادهای مالی شرکت بدون در نظر گرفتن ابعاد و آثار مالی آن روی دارایی‌های شرکت است.

دفتر روزنامه

شرکت‌ها موظف هستند که در قالب دفاتر روزنامه کلیه رویدادهای مالی خود را در طول یک سال مالی با رعایت ترتیب تاریخی و به همراه اسناد مربوطه ثبت و ضبط نمایند. مطابق قانون تجارت در کشور، داشتن دفتر روزنامه برای تمامی کسب‌وکارها ضروری است.

دفتر کل

یکی دیگر از اصطلاحات حسابداری، دفتر کل است. در قالب دفتر کل باید تمام اطلاعات و رخدادهای مالی و غیرمالی شرکت‌ها ثبت و ضبط شود. این اطلاعات می‌تواند شامل درآمدها، هزینه‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام و . باشد. تمام فعالیت‌های مالی یک شرکت در گذر زمان در این دفتر ثبت و ضبط می‌گردد. مطابق قانون تجارت در کشور، داشتن دفتر کل نیز برای شرکت‌ها امری ضروری به شمار می‌آید.

بدهی احتمالی

نوعی از بدهی یک شرکت به شمار می‌آید که هنوز با قطعیت نمی‌توان درباره مسجل شدن آن اظهار نظر نمود.

اصل ثبات رویه

روش‌های حسابداری که برای شرکت‌ها می‌توان استفاده کرد، گوناگون هستند. منظور از اصل ثبات رویه این است که از یک روش ثابت و مشخص در طول زمان برای مدیریت امور حسابداری شرکت استفاده گردد.

اصل افشا

در صورتی که در تهیه و تنظیم اسناد و صورت‌های مالی، اصل افشا مورد توجه قرار بگیرد، منظور این است که اسناد به گونه‌ای آماده شوند که افراد خارج از مجموعه به راحتی بتوانند آن‌ها را مطالعه کرده و اطلاعات مورد نیاز را از دل اسناد استخراج کنند.

لایفو (LAST IN FIRST OUT)

لایفو یکی از اصطلاحات انگلیسی حسابداری است. این عبارت برای ارزیابی کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد. لایفو یعنی فرض بر آن است که یک کالا که دیرتر خریداری می‌شود، زودتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لایفو اصلاح حسابداری

عمر مفید برآوردی

از دیگر اصطلاحات حسابداری است که به ما می‌گوید تا چه مدت زمان می‌توان از یک کالا استفاده مفید نمود.

ارزش اسقاط برآوردی

هر کالایی دارای عمر مفیدی است. منظور از ارزش اسقاط برآوردی این است که بعد از پایان عمر مفید کالا، ارزش و بهای فروش آن چقدر است.

دارایی نامشهود

در دنیای امروز بسیاری از دارایی‌ها شکل نامشهود به خود گرفته‌اند. به عنوان مثال وقتی فردی اقدام به اختراع وسیله‌ای می‌کند، نفس آن اختراع به عنوان دارایی او به شمار می‌آید. ارزش‌گذاری برندها نیز در بحث دارایی‌های نامشهود می‌گنجد.

دیون بلامحل

بدهی است که یک شرکت در دوره‌های مالی گذشته داشته و می‌توانسته نسبت به پرداخت آن اقدام کند، اما اعتباری برای پرداخت آن در نظر نگرفته است.

حسابداری مدیریت – حسابداری مالی

در قالب حسابداری مدیریت، حسابدار اسناد مالی را برای تحویل به مدیران شرکت‌ها آماده می‌کند. در حالی که در چارچوب حسابداری مالی، هدف ارائه اسناد مالی به افراد یا نهادهای خارج از شرکت است.

بستن حساب موقت

یکی دیگر از مهم‌ترین اصطلاحات حسابداری است که در قالب آن کلیه اطلاعات مربوط به هزینه‌ها، درآمدها، بدهی‌ها و بستانکاری‌ها در یک بازه زمانی معین به دفاتر کل و روزنامه منتقل می‌گردد.

سود ویژه – سود ناویژه

به مبلغ حاصل از درآمد فروش یک کالا منهای قیمت تمام شده آن سود ناویژه یا ناخالص گفته می‌شود. این در حالی است، که به اختلاف بین درآمد یک شرکت با هزینه‌های آن سود ویژه یا خالص گفته می‌شود. همه ما می‌دانیم که درون یک شرکت به غیر از هزینه‌هایی که برای تولید یک کالا صرف می‌شود، هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد. در محاسبه سود ویژه این هزینه‌ها نیز در نظر گرفته می‌شود.

شرکت تضامنی (GENERAL PARTNERSHIP)

از دیگر اصطلاحات حسابداری است که در خصوص شرکت‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مدیریت آن در اختیار بیش از یک نفر قرار دارد. در این شرکت‌ها مدیران به میزان سهامی که در اختیار دارند در قبال پرداخت دیون و دریافت سود شرکت سهیم هستند.

بیشتر بخوانید : آشنایی با مفاهیم حسابدار مالیاتی و حسابداری مالیاتی

اصل تطابق

از جمله مفاهیم اصلی حسابداری است. منظور از اصل تطابق این است که یک هزینه باید در همان زمان که به وقوع پیوسته است، در اسناد مالی ثبت و ضبط شود. به این ترتیب حسابداران به راحتی می‌توانند هزینه‌های یک شرکت را در بازه زمانی معینی شناسایی کنند. این در حالی است که در شیوه حسابداری نقدی، هزینه‌ها تنها زمانی ثبت می‌شوند که پرداخت شوند.

نویسنده: تحریریه مالی چی

Alireza Haghighi photo

زندگی به اندازه کافی پیچیده هست

راه های ارتباطی

شبکه های اجتماعی

مالی چی © ۱۴۰۰ کلیه حقوق این سایت و برند متعلق به موسسه سپهراندیش حساب آسیا است.

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات اولیه حسابداری

حسابداری دارای مفاهیم و تعاریف اولیه ای می باشد که می بایست با کسب آگاهی از آنها،در مسیر کسب و کار خود از آن استفاده نمود. حسابداری شرکت های تجاری نیاز به تخصص ها و آموزشهایی دارد که بدون آنها بکارگیری دقیق آن امکان پذیر نیست.

در این مطلب قصد داریم تا به آموزش مبتدی حسابداری بپردازیم تا با برخی مفاهیم و اصطلاحات آشنا شوید:

نقش و اهميت فعاليت هاي دفترداري در تعيين سيستم حسابداري شرکت

نخستين اصطلاح مهم و ضروري در مقوله آموزش مبتدي حسابداري، دفترداري (bookkeeping) است.

مبنا و اساس تعيين سيستم حسابداري شرکت تجاري متکي بر فعاليت هاي دفترداري آن است. دفتردار شرکت وظيفه ثبت و طبقه بندي معامله ها/ تراکنش هاي مالي شرکت را به عهده دارد؛ همچنين بايد با روش هاي ثبت و طبقه بندي اين اطلاعات آشنا باشد.

چگونگي رسيدگي به سيستم هاي حسابداري در کسب وکارهاي مختلف

از ديگر مباحث مهم مرتبط با آموزش مبتدي حسابداري نوع نياز کسب وکارهاي مختلف است.

اگر کسب و کار کوچک داريد، يا بايد خودتان عهده دار طراحي سيستم حسابداري شرکت شويد يا آنکه کسي را براي اين منظور استخدام کنيد. اگر خوداشتغال هستيد (خوداشتغالي) و کسب وکارتان يک نفره است، حسابداري را خودتان انجام خواهيد داد. اگر کارکناني را استخدام کرده ايد و انتظار گسترش چشمگير کسب وکارتان در آينده را داريد، ممکن است براي مديريت مالي و حسابداري شرکت به خدمات ناظر (controller/ حسابدار ارشد) نياز پيدا کنيد. اما در سوي ديگر، اگر گسترش کسب وکارتان در آينده چندان قابل ملاحظه نخواهد بود، استفاده از خدمات حسابدار يا دفتردار براي رسيدگي به سيستم حسابداري شرکت کفايت مي کند.

آموزش مبتدي حسابداري؛ حيطه وظايف دفتردار، حسابدار و ناظر و تفاوت هاي ميان اينها

دفتردار شرکت تجاري تراکنش هاي مالي را ثبت و طبقه بندي مي کند. وظايف دفتردار محدود به اينها است و فراتر نمي رود، حال آنکه وظايف حسابدار گسترده تر است و برداشتن گام هاي بعدي به عهده او خواهد بود. تجزيه وتحليل اطلاعات مالي، بازبيني آنها، گزارش نويسي و تعبير و تفسير اين اطلاعات، همگي در حيطه فعاليت ها و وظايف حسابدار هستند.

در ادامه، به ناظر مي رسيم که در صدر اين فهرست قرار مي گيرد. ناظر، در حقيقت، حسابدار ارشد شرکت تجاري است. راه اندازي سيستم حسابداري شرکت و کسب اطمينان از برآورده شدن نيازهاي مالي و حسابداري شرکت به وسيلهٔ آن، دو وظيفه اصلي ناظر هستند. چنين شخصي مسئول حسابداري هاي مالي و مديريتي شرکت نيز هست؛ به بيان ديگر، او وظيفه دارد در مواجه با اطلاعات حسابداري شرکت، واکنش مقتضي و مناسب را از خود نشان دهد. به طور معمول، شرکت هاي بزرگ تر و روبه توسعه هستند که به خدمات ناظر نياز پيدا مي کنند.

آموزش مبتدي حسابداري؛ حسابداري بدون برنامه کامپيوتري

در اين بخش از مطلب و در ادامهٔ آموزش مبتدي حسابداري شما را با حسابداري بدون نياز به برنامه کامپيوتري آشنا مي کنيم. اما با وجود تمامي برنامه هاي کامپيوتري حسابداري موجود، چه نيازي به داشتن چنين اطلاعاتي است؟ آيا با اين اصطلاح در علوم کامپيوتري آشنا هستيد که مي گويد: «ورودي زباله، خروجي زباله»؟ منظور از اين اصطلاح اين است که اگر داده هاي واردشده به سيستم (ورودي) نامعتبر باشند، خروجي هم نامعتبر خواهد بود؛ به همين خاطر، لازم است با مباحث پايه اي حسابداري، که چندوچون اطلاعات ورودي به برنامه کامپيوتري را تعيين مي کنند، آشنا باشيد؛ تنها در اين صورت است که آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حسابداری قادر به واردکردن اطلاعات درست خواهيد بود و هدف از ارائه توضيحات درباره حسابداري بدون نياز به کامپيوتر هم دقيقا همين است.

در ادامه، در چهار بخش مجزا، اطلاعات لازم در اين باره را در اختيارتان خواهيم گذاشت.

۱. حسابداري يک طرفه يا دوطرفه؛ استفاده از کدام يک بهتر است؟

حسابداري يک طرفه تا حدود زيادي به ثبت اطلاعات تراکنش هاي مالي حساب جاري شباهت دارد. در حسابداري يک طرفه، درحالي که صورت حساب ها را پرداخت و به حساب / حساب هاي بانکي شرکت پول واريز مي کنيد، اطلاعات مرتبط با آنها را ثبت مي کنيد. چنين رويکردي تنها در صورتي جواب گوي نيازهايتان خواهد بود که صاحب کسب وکاري کوچک باشيد با تعداد تراکنش هاي مالي محدود.

اگر کسب وکاري بزرگ تر و گسترده تر داريد، بهتر است به فکر راه اندازي سيستم حسابداري دوطرفه (دوبل) باشيد. در اين روش، اطلاعات هر تراکنش حداقل دو بار ثبت مي شوند: يک بار در حساب بدهکار و بار ديگر در حساب بستانکار.

۲. حسابداري نقدي يا تعهدي؛ استفاده از کدام يک بهتر است؟

تصميم گيري براي انتخاب بين حسابداري نقدي (cash accounting) يا حسابداري تعهدي (accrual accounting) از نخستين کارهايي است که پيش از راه اندازي و تعيين سيستم حسابداري لازم است تکليفش را روشن کنيد. اگر کسب وکاري کوچک داريد يا خودتان به تنهايي از خانه يا دفتر اجاره اي تان خدماتي را ارائه مي کنيد، حسابداري نقدي جواب گوي نيازهايتان خواهد بود. در اين روش، اطلاعات تراکنش ها هنگامي ثبت مي شود که وجه نقد دست به دست شود؛ البته منظور از وجه نقد صرفا سکه و اسکناس نيست و شامل وجوه پرداختي الکترونيکي هم مي شود. بعضي از کسب وکارها در اوايل کارشان از حسابداري نقدي استفاده مي کنند و به مرور، حسابداري تعهدي را جايگزين آن مي کنند.

در سوي ديگر، اگر مي خواهيد به مشتريانتان به طور نسيه خدمت رساني کنيد يا مي خواهيد فرضا اجناس موردنيازتان را به همين صورت يا به طور اعتباري از توليدي ها دريافت کنيد، بايد از حسابداري تعهدي استفاده کنيد. در حسابداري تعهدي، اطلاعات تراکنش ها بلافاصله پس از خريد يا فروش ثبت مي شوند، حتي اگر در اين ميان پولي دست به دست نشود و تاريخي در آينده براي پرداخت در نظر گرفته شود: شبيه به آنچه در حساب هاي پرداختني (بدهي شرکت به ديگران/ Account Payable) يا حساب هاي دريافتني (طلب شرکت از ديگران/ Accounts Receivable) مشاهده مي کنيم.

۳. مفاهيم پايه اي: دارايي ها، بدهي ها و ارزش ويژه

يک مبحث مهم ديگر هم در مقوله آموزش مبتدي حسابداري جا دارد و بايد پيش از راه اندازي و تعيين سيستم حسابداري به آن واقف شده باشيد: اطلاعات پايه اي درباره حساب هاي شرکت. اين اطلاعات شامل دارايي ها (assets)، بدهي ها (liabilities) و ارزش ويژه (equity) مي شود. دارايي ها به هرآنچه شرکت صاحب آن است گفته مي شود، اعم از موجودي کالاها و حساب هاي دريافتني که پيش تر گفتيم. بدهي ها هم که نيازي به توصيف ندارد و شامل حساب هاي پرداختني، وام هاي بانکي و تجاري، وام هاي رهني (مسکن/ mortgage) و هر بدهي ديگري است که در دفاتر مالي ثبت شده باشد. ارزش ويژه هم حق مالکيت صاحب امتياز شرکت و ساير سرمايه گذاران است.

آموزش مبتدي حسابداري؛ ترازکردن حساب ها و دفاتر

به منظور ترازکردن دفاتر بايد به دقت پيگير وضعيت مواردي که برشمرديم (دارايي ها، بدهي ها و ارزش ويژه) باشيد. همچنين لازم است از ثبت مناسب تمامي تراکنش هاي مرتبط با اين موارد در مکان مناسب، کسب اطمينان کنيد. فرمولي کليدي در مقوله آموزش مبتدي حسابداري وجود دارد که به شما در اين امر (ترازکردن دفاتر) کمک مي کند. اين فرمول را با اصطلاح معادله حسابداري (accounting equation) مي شناسيم:

معادله حسابداري نشانگر آن است که هرآنچه در اختيار شرکت است (دارايي ها)، در مقابل مطالبه ها (بدهي ها و ارزش ويژه) تراز مي شود. بدهي ها شامل مطالبه هاي فروشندگان و وام دهندگان مي شود. ارزش ويژه هم مطالبه مالک/ مالکان شرکت يا کسب وکار است.

نگاهي دقيق تر به اصطلاحات مرتبط با معادله حسابداري

در ادامه، به طور دقيق تر، اصطلاحات دارايي ها، بدهي ها و ارزش ويژه را بررسي خواهيم کرد تا به خوبي با مفهوم هريک آشنا شويد و بدانيد شامل چه چيزهايي مي شوند.

دارايي ها

اگر به قالب ترازنامه نگاه کنيد، صورت حساب هاي دارايي، بدهي و ارزش ويژه را خواهيد ديد. صورت حساب دارايي معمولا با گزارش هاي وجه نقد و اوراق بهادارِ قابل فروش شروع مي شود. در ادامه فهرست، گزارش هاي موجودي کالاها، حساب هاي دريافتني و دارايي هاي ثابت (زمين، خانه، ماشين آلات، تجهيزات و …) را مشاهده خواهيد کرد. اينها دارايي هاي مشهود هستند، يعني مي توان ديد و لمس شان کرد. شرکت هاي تجاري دارايي هاي نامشهود هم دارند، مثل حسن نيت مشتري ها (اعتماد و وفاداري آنها به برند و کسب وکار).

بدهي ها

گزارش بدهي هاي درج شده در ترازنامه شامل بدهي هاي کنوني و بدهي هاي بلندمدت مي شود. مورد اول معمولا دربرگيرنده حساب هاي پرداختني و اقلام تعهدي (accruals) است. حساب هاي پرداختني بدهي شرکت به توليدي ها (عرضه کنندگان کالا يا خدمات) و ساير بدهي هاي مرتبط با وام هاي بانکي يا کارت هاي اعتباري است. اقلام تعهدي شامل ماليات هايي مي شود که شرکت موظف به پرداخت آنها است، اعم از ماليات بر درآمد، ماليات بر فروش، ماليات وضع شده بر حقوق کارکنان و… .

ارزش ويژه

ارزش ويژه شامل گزارش هاي تمامي مطالبه هاي صاحبان شرکت مي شود. صاحب اصلي شرکت، به منظور راه اندازي آن، سرمايه موردنياز را فراهم کرده است و ممکن است ارزش ويژه فقط مطالبه او را در بر بگيرد؛ اما اگر شرکت سرمايه گذاران ديگري هم جذب کرده باشد، مطالبه هايشان به اين گزارش ها افزوده مي شود.

۴. مفاهيم پايه اي مرتبط با صورت حساب سود و زيان؛ درآمد، هزينه ها و بهاي تمام شده

صورت حساب سود و زيان آخرين مبحث مرتبط با آموزش مبتدي حسابداري است که در اين مطلب توضيح خواهيم داد. مواردي که اين صورت حساب در بر مي گيرد، عبارت اند از: درآمد (revenue)، بهاي تمام شده (cost) و هزينه ها (expenses).

درآمد عبارت است از عايدي شرکت از فروش محصولات يا عرضه خدمات.

بهاي تمام شده يا بهاي تمام شدهٔ کالاهاي فروخته شده، تمامي هزينه هايي را دربرمي گيرد که شرکت براي خريد يا توليد کالاها يا فراهم کردن خدمات خود براي مشتري هايش متحمل مي شود. گزارش کالاهاي خريداري شده در صورت حساب خريدها ثبت مي شود.

هزينه ها به تمامي مخارج شرکت گفته مي شود که براي سرپا ماندن کسب وکار نياز است (نه صرفا مخارج مرتبط با فراهم کردن کالاها يا خدمات). حقوق ها و دستمزدهاي پرداختي به کارکنان، مثالي براي اين مورد است.

کلام آخر

در اين مطلب سعي کرديم، در حد امکان، اطلاعات مختصر و مفيدي درباره آموزش مبتدي حسابداري در اختيارتان بگذاريم. اصطلاحات و مفاهيمي که شرح داديم، راه شما براي ورود به مباحث تخصصي تر و پيچيده تر حسابداري را تا حدودي هموار مي کنند. فراموش نکنيد که آشنايي با مفاهيم اوليه به معناي توانمندي کامل در انجام و رسيدگي به کارهاي حسابداري و حسابرسي شرکتتان نيست، بلکه بهتر است از يک متخصص يا مشاور مالي کمک بگيريد. اگر مي خواهيد بيشتر در اين باره بدانيد، موضوعات مد نظر خود را در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذاريد.

حسابداری و حسابرسی

هریک از ما در دوران کودکی آرزوهای زیادی برای شغل آینده مان در سر داشتیم.

از دکتر و مهندس گرفته تا خلبان و راننده کامیون و یا معلم.

اما بعید است بتوان کسی را پیدا کرد که در زمان کودکی آرزوی "حسابدار" شدن را کرده باشد

اما اگر الان از بسیاری از دانشجویان این رشتهها که حداقل 2-3 ترم از دوران تحصیل خود را گذرانده اند در مورد میزان علاقه به رشته حسابداری سوال کنید، درصد زیادی از آنها ابراز رضایت دارند و پاسخ میدهند که در دانشگاه، دید آنها نسبت به این رشته تغییر کرده و خیلی مثبت شده است.

در صورت آشنایی دانشجویان با نحوه استقرار سیستم های مدون حسابداری علاقه آنها نسبت به این رشته دوچندان خواهد شد.

علاوه بر این کسانی که رشته حسابداری را انتخاب کرده اند می توانند از مزایایی استفاده کنند که از جمله این مزایا میتوان به این موارد اشاره کرد:

1- بازار کار گسترده در مناطق و شهرهای مختلف

2- عدم نیاز به تحصیلات تکمیلی برای موفقیت در بازار کار

3- سرعت در کسب نتیجه

4- امکانات گسترده برای تحصیل و یادگیری

5- تقاضای دائمی از سوی بازار کار برای استخدام حسابدار

6- امکان کار به صورت شخصی یا فریلنسری-آزادکاری

7- امکان کار از راه دور-کار در منزل

اما حسابداری نظیر سایر رشته ها دارای لغات تخصصی فراوانی است. در ادامه این مطلب 180 اصطلاح حسابداری را با معادل انگلیسی آنها میتوانید بطور یکجا داشته باشید.

برای دانلود فایل PDF اصطلاحات حسابداری اینجا کلیک کنید.

اصطلاحات حسابداری به انگلیسی

مفاهیم و اصطلاحات حسابداری

معادل انگلیسی اصطلاحات حسابداری

آموزش اصطلاحات حسابداری

تعریف اصطلاحات حسابداری

معادل انگلیسی اصطلاحات مهم و کاربردی حسابداری

را در یک فایل پی دی اف نشان داده است

استانداردهاي حسابداری ایران در سال 97 دستخوش تغییراتی شد که باید بدانید و این تغییرات به طور خلاصه در قالب فایل PDF ارائه شده است.

برای دانلود فایل PDF تغییرات در استاندارد های حسابداری اینجا کلیک کنید.

چگونه وارد بازار کار حسابداری شویم؟

در دنیای امروز، حسابداران با کمک دانش حسابداری و جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به مدیران کسب و کار درگرفتن تصمیمات درست درباره سرمایه‌ها، منابع و هزینه‌ها کمک می‌کنند.

چگونه وارد بازار کار حسابداری شویم؟

حسابداری، علم تجزیه و تحلیل و تفسیر صورت‌های مالی است و تمامی کسب و کارهای بزرگ برای مدیریت مالی کسب و کارشان به آن نیاز دارند. یک حسابدار همانند یک پزشک حاذق، حال کسب و کار شما را خوب می‌کند.

حال سؤال اصلی این است که چگونه حسابدار شویم؟ چه دوره‌های حسابداری بگذرانیم تا کار پیدا کنیم؟ در این مطلب به صورت مفصل به این سؤالات پاسخ خواهیم داد.

شرایط ورود به دنیای پر رقابت حسابداری چیست؟

علم حسابداری به اندازه تمدن بشر قدمت دارد و با سایر رشته‌ها مثل تاریخ، ریاضی و هنر متفاوت است. حسابداری یک مهارت است و برای یادگیری آن باید سخت‌کوش و با پشتکار بود. خوشبختانه، بازار کار رشته حسابداری هیچ وقت با افت و رکود مواجه نخواهد شد و تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها و کسب و کارها، در هر اندازه‌ای که باشند و در هر حوزه که فعالیت کنند، همواره به وجود افراد متخصص حسابدار نیاز دارند تا امور مالی و حسابداری‌شان را سروسامان دهد.

برای ورود به بازار کار حسابداری، فرد حسابدار باید بسیاری از استانداردها و اصول پایه‌ای رشته حسابداری که شامل دانش و تجربه می‌شود را فرا گیرد و دائماً دانش خود را با تغییرات قوانین و مقررات کشور بروز کند. حال این دانش و تجربه از کجا به دست می‌آید؟

در ادامه، تمامی مراحل حسابدار شدن را با یکدیگر مرور خواهیم کرد:

۱.درک تعاریف

آموختن مفاهیم و تعاریف اولیه حسابداری قدم اول است. باید با خواندن کتاب‌های آموزشی و منابع دیگر در مورد تفاوت حسابداری، حسابرسی و دفتر داری مطالعه کنید و آموزش ببینید. دانستن تفاوت بین اصطلاحات حسابداری کمک شایانی به پیشرفت شما می‌کند. تعاریف حسابداری را می‌توانید با شرکت در دوره‌های حسابداری، تحصیل در دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی نیز بیاموزید و سپس برای درک کاربرد آنها به سراغ کارآموزی بروید. اقدام برای کارآموزی حسابداری بدون مدرک دانشگاهی هم امکان‌پذیر است، اما قطعاً آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حسابداری نیاز به تلاش زیادی دارد.

۲.مهارت کار با کامپیوتر و دریافت مدرک ICDL

یکی از راه‌هایی که تسلط قانع کننده شما به کامپیوتر را نشان می‌دهد، داشتن مدرک مهارت‌های هفت‌گانه (ICDL) است.

ICDL یا International Computer Driving License به معنای کار با کامپیوتر می‌باشد. برای ورود به دنیای جذاب حسابداری باید برای دریافت این مدرک بین‌المللی اقدام و در ۷ دوره آزمون مهارتی شرکت کنید .

مهارت‌های هفت‌گانه ICDL شامل موارد زیر است:

• (IT) آشنائی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطلاعات

• (Windows) آشنائی با شیوه استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل‌ها

• (Word) شیوه به‌کارگیری نرم افزار واژه پرداز

• (Excel) شیوه کار با صفحه گسترده

• (Access) شیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده‌ها

• (Powerpoint) شیوه کار با نرم افزار ارائه مطلب

• (Internet) اطلاعات و ارتباطات

3.پیدا کردن مسیر شغلی خود در حسابداری

بیشتر عناوین شغلی حسابداری به مهارت‌های عمومی یکسانی احتیاج دارند، اما بهتر است در همین ابتدا، مسیر شغلی خود را مشخص کنید و سپس به دنبال علم آموزی بروید. شما می‌توانید در پنج ردیف شغلی زیر به عنوان حسابدار استخدام شوید:

• برنامه ریز مالی

نرم افزار حسابداری

4.آشنایی با نرم‌افزارهای حسابداری

علاوه بر مهارت کار با کامپیوتر، آشنایی با نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده شرکت‌ها و کسب و کارهای مختلف نیز از واجبات است. نمی‌توان انتظار داشت که یک حسابدار تازه کار، تجربه کار با نرم افزارهای حسابداری مختلف را داشته باشد، اما آشنایی با آنها یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود.

معمولاً خود شرکت‌ها قبل از استخدام رسمی حسابداران، نرم افزار حسابداری و مالی مورد استفاده خود را معرفی می‌کنند و یا حتی در زمان انتقال و تحویل کار، نحوه کار با آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حسابداری آن را آموزش‌ می‌دهند.

شما می‌توانید با شرکت در کلاس‌های آموزش نرم افزار حسابداری پرطرف‌دار یا تماشای ویدئوهای آموزشی به‌صورت خودآموز، نحوه کار با آنها را یاد بگیرید. برای مثال گروه نرم افزار حسابداری محک پس از فروش انواع نرم افزارهای حسابداری در انواع فروشگاهی، شرکتی، تولیدی، صنفی، ویدئوهای آموزشی کار با نرم افزار را تحت عنوان سیستم آموزشی نرم افزار حسابداری در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. در واقع امکان تماشای آنلاین و رایگان فیلم‌های آموزشی این نرم افزار حسابداری در بستر وب سایت نیز فراهم است.

پایهٔ تمام نرم افزارهای حسابداری به یکدیگر شبیه هستند زیرا علم حسابداری از استانداردهای مشخص و تعریف‌شده‌ای پیروی می‌کند. پس اگر در استفاده از یک نرم افزار حسابداری خاص مهارت کامل پیدا کنید، کار کردن با دیگر نرم افزارها کار چندان سختی نخواهد بود.

5.آشنایی با نرم افزار EXCEL

امروزه در اکثر ادارات دولتی و خصوصی برای انجام کارهای حسابداری از سیستم‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارهای office استفاده می‌کنند. از بین نرم افزارهای آفیس، اکسل قدرتمندترین و کاربردی‌ترین نرم افزار کمکی حسابداری است که در سطح وسیع از آن استفاده می‌شود. این نرم افزار به نوعی مکمل دیگر مهارت‌ها و توانایی‌های یک حسابدار است . EXCEL شامل صفحه گسترده است که اطلاعات به‌صورت عددی و حروف سازمان‌بندی در آن ثبت می‌شوند. از دیگر کاربردهای اکسل می‌توان به سازمان‌دهی، نگهداری و پردازش داده‌ها و رسم نمودار اشاره کرد.

مهم‌ترین کاربردهای نرم افزار اکسل در حسابداری به شرح زیر است:

• لیست رویدادهای مالی به‌صورت فایل‌های جداگانه

• طبقه‌بندی و Sort کردن داده‌ها با عناوین دلخواه

• تهیه و تنظیم انواع گزارشات مالی مانند ترازنامه، سود و زیان و جریان وجوه نقد

• تنظیم جداول مکمل مانند لیست حقوق و دستمزد و استهلاک و …

• جمع آوری مدارک ناقص در نبود نرم افزار حسابداری به‌صورت منظم

• استفاده از توابع اکسل که فرمول‌های مهم به‌صورت پیش فرض در آن تعریف شده‌اند

• کنترل انبار و شمارش موجودی کالا

• تنظیم صورت مغایرت بانکی

• تنظیم کاربرگ حسابرسی

6.تسلط به قوانین حسابداری، حسابرسی، مالیاتی

گاهی اوقات قوانین حسابداری موجود در کشورها به واسطه تغییرات در عناصر زندگی و فرهنگ انسان‌ها در حال تغییر و تحول است. قوانین حسابداری کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه قوانین جدیدی جایگزین قبلی‌ها می‌شود. این موضوع درباره قوانین مالیاتی نیز صدق می‌کند. پس شخصی که می‌خواهد وارد بازار کار حسابداری شود باید به تمام قوانین حسابداری به روز تسلط کافی داشته باشد.

برای مثال دولت، بخشی آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حسابداری از بودجه کشور را از طریق دریافت مالیات کسب می‌کند، یک حسابدار باید بداند که بنا بر ماهیت سازمانی که در آن کار می‌کند، مالیات شامل چه مواردی می‌شود؟ بدیهی است که هر چقدر به مفاهیم، تئوری‌ها، قوانین و استانداردهای حسابداری مسلط‌تر باشید، به موفقیت بیشتری خواهید رسید.

قوانین حسابداری

قوانین حسابداری را از کجا یاد بگیریم؟

برای یادگیری اصطلاحات حسابداری و مالی، از مطالعه کتاب‌های آموزشی در این حوزه شروع کنید، فارغ از اینکه قصد رفتن به دوره‌های آموزشی را داشته باشید یا خیر، کتاب‌های آموزش مقدماتی حسابداری برای شروع بهترین گزینه هستند. برای مثال کتاب‌های آموزشی مدارس با بیانی شیوا حسابداری را به شما می‌آموزند.

پس از تسلط بر قوانین پایه‌ای حسابداری، نوبت به شرکت در دوره‌های آموزشی حضوری و آنلاین می‌رسد. با شرکت در دوره‌های آموزشی، نحوه استفاده از اصطلاحات و فرمول‌های حسابداری را می‌آموزید. شما می‌توانید با استفاده رایگان از دمو نرم افزار حسابداری کلیه دانش و آموزه‌های خود را به مرحله عملیاتی شدن برسانید. انجام پروژه‌های حسابداری به‌صورت عملی در کنار دوره‌های آموزش حسابداری، دوره‌های آموزش مالیات و آموزش حسابرسی ازجمله دیگر دوره‌های مهم هستند که می‌توانند از شما یک حسابدار تمام‌عیار بسازند.

چه سرفصل‌هایی در دوره‌های حسابداری تدریس می‌شود؟

سر فصل دوره آموزشی حسابداری کاربردی ویژه بازار کار شامل موارد زیر می‌شود:

• تعاریف و مفاهیم حسابداری

• انواع گزارش‌های مالی

• حسابداری واحدهای خدماتی

• چگونگی ثبت وقایع مالی

• تهیه صورت‌های مالی نهایی

• اثرات وقایع مالی بر روی فرمول ترازنامه و تعریف انواع حساب‌ها و ماهیت آن‌ها

• نحوه ثبت فاکتور خرید و فروش و چگونگی ثبت آن در دفاتر حسابداری

• تهیه صورت‌های مالی

• آشنایی با استهلاک‌ها

• حسابداری حساب‌های دریافتنی و مطالبات مشکوک‌الوصول

• حسابداری اسناد دریافتنی

• مروری بر مفاهیم اولیه حسابداری

• حسابداری در دنیای امروز

• تعریف کدینگ حسابداری

• آموزش مراحل دفترداری

• نحوه تهیه گزارشات مالی

• آموزش بستن حساب‌های دایمی و صدور سند افتتاحیه سال‌های بعد

• طراحی کدینگ و ساختار حساب‌ها

• آنالیز ساختار سازمان و طراحی کدینگ حساب‌ها و طبقه‌بندی آن

• آنالیز پروسه خرید

• آنالیز پروسه فروش

• آنالیز پروسه خزانه داری

• آنالیز پروسه هزینه و درآمد

• آنالیز پروسه انبار

• آنالیز پروسه حقوق و دستمزد

• مالیات بر ارزش افزوده

• اصلاح حساب‌ها و بستن آن

• نحوه اصلاح و بستن حساب‌ها

7.تسلط به قوانین بیمه تأمین اجتماعی و قوانین کار

در دنیای کسب و کار امروزی، نیروهای انسانی نقش مهمی را در سازمان‌ها ایفا می‌کنند. هر فردی که در یک سازمان مشغول به کار است، از منظر دولت دارای حق و حقوق مشخص و قوانین خاص خود می‌باشد. حسابدار یک مجموعه باید با قوانین حقوق دستمزد آشنایی کامل داشته باشد و به حسابداری بهای تمام شده بپردازد.

یک حسابدار می‌تواند با خرید افزونه حقوق و دستمزد و اتصال آن به نرم افزار حسابداری، عدالت را در یک سیستم مالی برقرار کند و روند فعالیت سازمان را بهبود ببخشد.

8.رزومه سازی

امروزه رزومه قوی حرف اول را در استخدام می‌زند و صرفاً آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حسابداری سواد و مدرک دانشگاهی حسابداری کافی نخواهد بود. پس از طی کردن تمام مراحل گفته شده و یادگیری اصولی و درست اصطلاحات و قوانین حسابداری و کاربرد آنها در دوران کارآموزی، نوبت به رزومه سازی می‌رسد. اگر می‌خواهید موقعیت خوبی برای استخدام داشته باشید و از حقوق و مزایای مطلوبی بهره‌مند شوید، باید رزومه قوی برای ارائه به مدیران سازمان‌ها داشته باشید.

9.تقویت مهارت ارتباطی مؤثر

مهارت‌های ارتباطی مؤثر یعنی توانایی برقراری ارتباط دوطرفه سالم با نتیجه برد، برد. یک حسابدار برای رسیدن به مراتب بالای شغلی نیازمند مهارت‌های ارتباطی قوی است. بهتر است برای حل مسائل حوزه کاری‌تان، مهارت فنون مذاکره، مکاتبه و مهارت استفاده از ابزار کاربردی در این حوزه را بیاموزید.

مهارت; اصل اول ورود به بازار کار حسابداری

در این مطلب به شرایط ورود به بازار کار حسابداری پرداختیم. اگر به تازگی از دانشکده حسابداری فارغ‌التحصیل شدید و بی تجربه هستید باید نحوه ارائه دانش خود را به بازار کار حسابداری را بیاموزید. توانمندی‌ها و مهارت‌های خود را آن‌قدر بالا ببرید تا به راحتی مدیران را تحت تأثیر قرار دهید. آن چه که یک حسابدار را موفق می‌کند، چیزهایی نیست که می‌خواند، بلکه دانشی است که به صورت عملی از آن استفاده می‌کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا