فارکس خوب

برای مدیران استراتژی

۶ استراتژی برای مدیریت عملکرد مؤثر


بخش عمده ای از کار در منابع انسانی (HR) در حال تنظیم مدیریت عملکرد است. ایجاد فضایی که در آن شما و کارمندانتان بتوانید کار عالی را انجام داده و به بهترین توانایی های خود بپردازید کار آسانی نیست ، اما با داشتن راهکارهای مناسب می توانید آنرا کار کنید.

البته ، مدیریت عملکرد مؤثر چیزی بیش از ایجاد محیط کار نیست که کار کند: مدیریت عملکرد مؤثر مربوط به رهبری ، روابط بین فردی برای مدیران استراتژی ، بازخورد سازنده و کار تیمی است.

حتی وقتی صحبت از وظایف سخت HR در مدیریت یک فرآیند می شود ، کارکنان شما به آن اهمیت نمی دهند یا به آن اهمیت نمی دهند ، مدیریت یک فرآیند مقاله ، جمع آوری داده ها و نگه داشتن سایر مدیران با انگیزه برای ارائه بازخورد مفید به کارمندان ، استراتژی هایی در دسترس است که این کارها را عملی تر کنید.

هرگونه موانعی که ممکن است با آن روبرو شوید ، ما نکاتی داریم که امور را راحت تر و کارآمدتر در محل کار اجرا می کنیم.

شش استراتژی زیر را برای مدیریت عملکرد مؤثر در نظر بگیرید.

دامنه وسیعی از منابع


قبل از اینکه به شش راهکار برای مدیریت عملکرد مؤثر بپردازیم ، مهم است که همه مواردی را که زیر چتر مدیریت عملکرد قرار دارد ، یادداشت کنید:

  • تعیین انتظارات برای عملکرد شغلی و روشهای برنامه ریزی برای تحقق این انتظارات
  • نظارت بر عملکرد کارکنان با چک و جلسات
  • ارائه جوایز و تمجید از عملکرد خوب و پرداختن به عملکرد ضعیف
  • مرتب رتبه بندی عملکرد از طریق خلاصه ها و بررسی
  • بطور مداوم ظرفیتی برای عملکرد بهینه ایجاد می شود


این معیارها همچنین با عنوان “ارزیابی عملکرد” ​​شناخته می شوند و تضمین می کنند که یک سازمان به بهترین وجهی کار می کند و خدمات و خروجی بهینه ارائه می دهد. به مرور زمان ، مدیریت عملکرد مؤثر باید به رشد و موفقیت سازمان منجر شود.

موانع اجرای مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش: تأملی بر دیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استان کردستان

هدف
مقاله حاضر بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان آموزش و پرورش استان کردستان
است. به منظور حصول به چنین هدفی، با انتخاب یک رویکرد کیفی بر مبنای روش توصیفی-
پیمایشی و با استفاده از مصاحبه ‌ ی نیمه سازمان ‌ یافته با مدیران و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش
استان کردستان داده ‌ های پژوهشی، جمع ‌ آوری و از طریق روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار
گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که موانع ادراکی، نگرشی و مهارتی (موانع فردی) و
کمبود منابع سازمانی، ناکارآمدی ساختار سازمان، ناکارآمدی فرهنگ سازمان، عدم
اثربخشی دوره ‌ های
آموزشی، ناکارآمدی مدیریت عالی سازمان و مداوم نبودن نظارت و ارزشیابی (موانع زمینه ‌ ای سازمانی)، از جمله موانع و مشکلات
عمده در اجرای استراتژی ‌ های سازمان آموزش و پرورش استان کردستان می ‌ باشند.

کلیدواژه‌ها

  • مدیریت استراتژیک
  • آموزش و پرورش
  • اجرای استراتژی
  • موانع اجرای استراتژی

عنوان مقاله [English]

The Obstacles of Strategic Management Implementation in the Kurdistan’s Organization of Education: A Reflection on the Managers’ and Senior Experts’ Views

نویسندگان [English]

The purpose of this study was to identify strategic implementation obstacles in the Kurdistan educational organization. Qualitative approach via semi structured interviewing was used to collect data. Using theoretical sampling method, the organization’s Director General, his deputies and the organization’s senior experts were interviewed. Results showed that Kurdistan’s Organization of Education is confronting several obstacles when its strategic plans one implemented among which cognitive, attitude and skill- related obstacles (individual obstacles), insufficient organizational resources, ineffective organizational structure and culture, ineffective professional development training, ineffective leadership, and irregular supervision and evaluation (organizational obstacles) are remarkable.

مدیریت استراتژیک و خصوصیات آن

امروزه مدیران به خوبی به اهمیت مدیریت استراتژیک پی برده اند، مدیران به فراست دریافته اند که با تعیین و تبیین اهداف و مأموریت های سازمان، در دراز مدت بهتر می توانند برنامه های خود را به ثمر رسانند. سازمان بهتر کار می کند و نسبت به محیط خود واکنش هایی مناسب تر نشان میدهد.

از این رو استفاده از برنامه ریزی استراتژیک و جامع به عنوان یک ضرورت در سازمان ها مطرح شده است. به کمک این برنامه ریزی، مدیریت می تواند جهت گیری های خود را در آینده معین، و سازمان را در مقابل تغییرات و تحولات فردا مجهز سازد.

برنامه ریزی استراتژیک به مدیر کمک می کند تا از سازمان و هدفهای آن تصویری روشن به دست دهد و فعالیت های سازمان را در لوای یک استراتژی واحد هماهنگ سازد. همانطوریکه اشاره شد، یکی از دلایل روی آوردن به برنامه ریزی جامع، تحولات و دگرگونی های محیط امروز سازمان هاست.

شاید در گذشته تغییرات و تحولات به شتاب و گستردگی امروز نبودند و مدیران می توانستند اهداف آینده را براساس گذشته تنظیم کنند. اما اکنون تجربه گذشته لزوما راهنمایی مطمئن برای آینده نیست و مدیران باید با مدد گیری از برنامه ریزی جامع، استراتژی های آینده سازمان را طوری تنظیم کنند که با موقعیت ها و شرایط آینده متناسب باشند.

به طور کلی تغییر و تحولات فناورانه، اجتماعی و سیاسی، پیچیده شدن محیط خارجی سازمان، ارتباطات گسترده و متعدد سازمان با محيط، و وسعت و گستردگی اغلب برنامه ها و طویل المدت بودن آنها همه زمینه هایی هستند که برنامه ریزی استراتژیک را برای سازمان ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته اند.

مدیریت استراتژیک

خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک

1- برنامه ریزی استراتژیک، انعکاسی از ارزش های حاکم بر جامعه است. جهان بینی ها، اعتقادها، و سنت های جامعه در برنامه ریزی جامع منعکس می شوند

2- برنامه ریزی استراتژیک معطوف به پرسش های اصلی و مسائل اساسی سازمانهاست. پرسش هایی از قبیل برنامه های امروز سازمان چه هستند و برنامه های آتی چه باید باشند؟» «امروز کجا هستیم و جهت گیری های آینده چه هستند؟» «امکانات و منابع سازمان در آینده چه وضعیتی دارند و باید مصروف چه اهدافی شوند؟» . در برنامه ریزی استراتژیک مطرح می شوند.

3- برنامه ریزی استراتژیک با مطرح ساختن اهداف بلند مدت و تبیین رسالت های سازمان، مدیران را در انجام فعالیتهایشان هم جهت و هماهنگ می سازد.

4. برنامه ریزی جامع دارای دید درازمدت است و افق هایی دورتر را در سازمان مطرح می سازد. برنامه ریز در این نوع برنامه ریزی به آینده های دور می اندیشد و می کوشد تا موقعیت سازمان را در بلندمدت ترسیم کند.

5- برنامه ریزی استراتژیک، عملیات و اقدامات سازمان را در دوره های زمانی بالنسبه طولانی برای مدیران استراتژی هماهنگ می کند و به آنها پیوستگی و انسجام می بخشد.

6- برنامه ریزی استراتژیک در سطوح عالی سازمان شکل می گیرد، زیرا در این سطح است که تقریبا به گونه ای همه جانبه اطلاعات لازم در مورد امکانات و منابع سازمان و انتظارات و توقعات از آن متمرکز اند.

7- برنامه ریزی استراتژیک، فراگیر است و برنامه های عملیاتی سازمان را در بر می گیرد و به آنها جهت می بخشد. به برنامه ریزی استراتژیک امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی سازمان را مدنظر دارد و پیش بینی های خود را با توجه به آنها انجام می دهد.

چگونه مدیریت برای مدیران استراتژی استراتژیک به کسب و کار کمک می کند؟


مدیریت استراتژیک، می تواند تاثیرات مطلوبی در پیشرفت و بهبود هر کسب و کاری داشته باشد.

مدیریت استراتژیک را می توان فعالیت های طرحریزی شده برای دستیابی به یک هدف دانست. این تعریفی است که سازمان بین المللی ایزو در تعاریف استاندارد ایزو 9001 ورژن 2015 به آن اشاره کرده است و می تواند تعریفی صحیح از مدیریت استراتژیک باشد.

پس می توانیم مدیریت استراتژیک را فرآیندی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی یا همان هدف اصلی دانست.

راهکارها و تصمیم هایی که قرار است به ما و سازمان ما کمک کند تا در مسیر موفقیت و دستیابی به اهداف بمانیم و در همان مسیر حرکت کنیم.

در تعریفی ساده تر می توانیم بگویم، کجا هستیم و قرار است به کجا برسیم. در این مسیر مدیریت استراتژیک به ما یاری می رساند. ( تعریف مدیریت استراتژیک چیست؟ )

یکی از مواردی که در مدیریت استراتژیک بسیار مهم است و از آن بسیار گفته می شود، چشم انداز است. چشم انداز افق دراز مدت سازمان است، همان هدف نهایی که سازمان می خواهد به آن دست یابد. چشم انداز با اختصار نشان می دهد که سازمان قرار است در سالیان آینده به کجا برسد.

مدیریت استراتژیک

اگر دقت کرده باشید، معمولا کشورها هم چشم اندازهای 20 ساله ای را تعریف می کنند و برای رسیدن به آن استراتژی های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تعریف می کنند.

چشم انداز ایران که قرار است در سال 1404 محقق شود، متن زیر است:

"ايران كشوری است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هويت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل. "

هر سازمانی می تواند برای خود چشم اندازی تعریف نماید و براساس آن اهداف و استراتژی های سازمان را مشخص کند.

گاهاً چشم انداز ها افق های بسیار بلند پروازانه ای را نشان می دهد که گفته می شود از نظر مدیریت استراتژیک مشکلی ندارد. به مثال های زیر توجه کنید:

- چشم انداز یک بیمارستان : قطب درمانی شرق کشور

- چشم انداز یک موسسه خیریه: ایجاد کشوری بدون فقر

در کنار چشم انداز، بیانیه یا ماموریت سازمان هم دیده می شود، رسالت اصلی سازمان که بر اساس آن بنا شده است. این ماموریت فعالیت اصلی سازمان را نشان می دهد. به مثال های زیر توجه کنید:

- ماموریت یک بیمارستان: ارائه خدمات مطلوب در حوزه سلامت

- ماموریت یک موسسه خیریه: آموزش به افراد بی سرپرست در راستای درآمدزایی

در مسیر مدیریت استراتژیک موارد مهم فراوانی وجود دارد. یکی از این موارد مهم منابع است، اینکه سازمان تا چه میزان منابع در اختیار دارد که به واسطه آن ها بتواند به اهدافش دست یابد، منابع مالی، منابع انسانی و .

به هرحال برای دستیابی به اهداف نیازمند هزینه کردن منابع است، حال سازمان ها باید بدانند چقدر می توانند منابع صرف دستیابی به اهدافشان کنند و براساس توان منابعشان هدف گذاری کنند.

موضوع بعدی که در تدوین استراتژی مهم است، محیط کسب وکار است که جهت تحلیل آن از ماتریس SWOT یا سوآت استفاده می شود. اینجا توضیحی در این خصوص نمی دهیم، زیرا در مطالبی جداگانه ماتریس و تحلیل SWOT را کامل توضیح داده ایم.

همه ی آنچه از مدیریت استراتژیک باید بدانید

استراتژیک

مدیریت هم محیط خارجی را به منظور کشف فرصت ها و تهدیدها و هم محیط داخلی را به منظور کشف و درک نقاط قوت و ضعف سازمان ، بررسی می کند . عواملی که در آینده شرکت ، بیشترین تأثیر را دارند اصطلاحاً عوامل استراتژیک نامیده می شوند : نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها ، تهدیدها

در ادامه با الی گشت همراه باشید.

تدوین استراتژی

عبارت است از طراحی طرحهای بلند مدت برای مدیریت مؤثر فرصت ها و تهدیدهای محیطی و بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت شرکت . تدوین استراتژی شامل تعریف مأموریت شرکت ، تعیین اهداف قابل تحصیل ، طراحی استراتژیها و تعیین رهنمودهای مربوط به سیاست ( خط مشی )

انواع استراتژی

استراتژی بر اساس نوع و اندازه مشکلات و موانع و همچنین شرایط حاکم بر تصمیم گیری به پنج دسته تقسیم می شود که عبارت است از : استراتژی مستقیم ، استراتژی غیر مستقیم ، استراتژی گام به گام ، استراتژی مستمر و استراتژی عملیاتی

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی ( هم محیط داخلی و هم محیط خارجی ) ، تدوین استراتژی ( برنامه ریزی بلند مدت یا استراتژیک ) ، اجرای استراتژی ، ارزیابی و کنترل . بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد . در ابتدا به جای واژه مدیریت استراتژیک از عبارت سیاست بازرگانی استفاده می کردند که در برگیرنده فعالیتهایی همچون برنامه ریزی بلند مدت و استراتژی بود اما واقعیت این است که سیاست بازرگانی جهت گیری کلان مدیریتی دارد و عمدتاً به محیط داخلی سازمان و یکپارچه سازی بسیاری از فعالیتهای اصلی سازمان به طرزی مناسب توجه دارد . مدیریت استراتژیک ، به عنوان یک حوزه مطالعاتی ، در برگیرنده موضوعات اساسی مورد توجه سیاست بازرگانی ، به همراه تأکید بیشتر بر محیط و استراتژی می باشد . بنابراین ترجیح دارند عبارت مدیریت استراتژیک را جایگزین سیاست بازرگانی نمایند . مدیریت استراتژیک شامل مجموعه تصمیمات و فعالیتهایی است که در جهت تنظیم و اجرای استراتژیها طراحی شده و در راستای دستیابی سازمان به اهدافش مورد توجه می باشد . با بیان دیگر ، مدیریت استراتژیک شامل برنامه ریزی ، هدایت ، سازماندهی و کنترل تصمیمات مربوط به استراتژی و فعالیتهای شرکتها می باشد . از طرف دیگر ، منظور مدیران از استراتژی ، طراحی برنامه های وسیع و آینده گرا برای تأثیر بر محیط های رقابتی و دستیابی به اهداف سازمانی است .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا