فارکس خوب

واژگان تحلیل تکنیکال

http://pri3eaction.com/

واژگان تحلیل تکنیکال

🔊 Play Broker: کارگزار

🔊 Play Ask: نرخ خريد معامله گر و نرخ فروش کارگزار

🔊 Play Capital: سرمايه

🔊 Play Central bank:: بانک مرکزی

🔊 Play Chart: نمودار

🔊 Play Illiquidity: رکود، کمبود نقدينگی

🔊 Play Index: شاخص

🔊 Play Indicator: نشانگر، انديکاتور

🔊 Play Inflation: تورم

🔊 Play Client: مشتری

🔊 Play Customer: مشتری

🔊 Play Asset: دارايی، نقدی و غير نقدی

🔊 Play Balance: تعادل

🔊 Play Volatility: ميزان نوسان و تغيير قيمت در يک بازه زمانی مشخص

🔊 Play Volume: مجموع حجم معاملات انجام شده در يک بازه زمانی مشخص

🔊 Play Wage: دستمزد، حقوق

🔊 Play Commodity: کالا

🔊 Play Consumer: مصرف کننده

🔊 Play Bull: گاو نر، نماد افزايش قيمت

🔊 Play Yield: بازده

🔊 Play Currency: ارز

🔊 Play Dealer: معامله‌گر

🔊 Play Decline: کاهش

🔊 Play Deflation: رکود

🔊 Play Demand: تقاضا

🔊 Play Demo account: حساب مجازی

🔊 Play Aggressor: مهاجم، خريدار معتقد به صعود قيمت‌ها

🔊 Play Anecdotal: شايعات وشنيده‌های غير رسمی

🔊 Play Anticipation: پيش‌بينی

🔊 Play Jobber: دلال يا کارگزار بورس

🔊 Play Close position: مسدود کردن معاملات در حال جريان

🔊 Play Deposit: .سپرده که توسط مشتري نزد کارگزار نگه داري می‌شود

🔊 Play Bull market: بازارصعودی

🔊 Play Counter party: طرف مقابل در يک معامله

🔊 Play Interest rate: نرخ بهره

🔊 Play Liquidity: نقدينگی

🔊 Play Buying the dips: خريد در قيمت کف بازار

🔊 Play Basis: کوچک‌ترين واحد تغييرات نرخ بهره

🔊 Play Fund: سرمايه، ذخيره

🔊 Play Fundamental analysis: تحليل بنيادی

🔊 Play GDP: توليد ناخالص داخلی

🔊 Play Fluctuation: نوسان وتغييرات نرخ

🔊 Play Bid: نرخ فروش معامله‌گر و نرخ خريد کارگزار

🔊 Play Trade: معامله کردن

🔊 Play Up trend: روند صعودی

🔊 Play Market trend: روند حرکت قيمت‌ها در بازار

🔊 Play Market view:پيش‌بيني روند حرکتی بازار

🔊 Play Turn over: .گردش مالی، به حجم معاملات اشاره دارد

🔊 Play Market maker: .کارگزاری که عرضه‌کننده قيمت‌هاست

🔊 Play Offer: نرخ پيشنهادی

🔊 Play Offset: جبران کردن

🔊 Play Break even point: نقطه سربه سر

🔊 Play Pace: جهش قيمت و حرکت آن در نمودار

🔊 Play Peak: بالاترين نرخ در نوسان

🔊 Play Performance: عملکرد، کارنامه معاملات

🔊 Play Pip: کوچک‌ترين حرکت در نرخ‌های معاملاتی

🔊 Play Price: قيمت

🔊 Play Price transparency: شفافيت قيمت

🔊 Play Producer: توليد کننده

🔊 Play Property: مال و دارايی

🔊 Play Hedging: انجام معامله به منظور محافظت از خطر زيان در معامله‌ای ديگر

🔊 Play Institutional account: حساب موسساتی

🔊 Play Interbank market: .بازاری که از تبادل ارزها مابين بانک‌ها ايجاد می‌شود

🔊 Play Interbank rate: نرخ مبادله ارزدر بازار بين بانکی

🔊 Play Introducer broker: واسطه بين کارگزار و مشتری

🔊 Play ISM: شاخص مديريت عرضه محصولات کارخانه‌ای

🔊 Play Limit orders: دستور خريدي پايين‌تر از قيمت فعلی بازار و يا فروش در بالای قيمت جاری

🔊 Play Long position: .به حالتی گفته می‌شود که با خريد جريان معامله آغاز می‌شود

🔊 Play Margin: حاشيه امنيت

🔊 Play Market order: دستور انجام معامله

🔊 Play Market regulation: مقررات و قوانين حاکم بر بازار

🔊 Play Maturity: تاريخ تسويه حساب

🔊 Play Mini account: حساب کوچک

🔊 Play Monetary: پولی، مالی

🔊 Play Narrow: حرکت آهسته و کم‌حجم نرخ

🔊 Play Non durable goods: کالاهای کم‌دوام

🔊 Play One order cancel other: يک دستور معاملاتی مشروط

🔊 Play Overnight trading: معاملات شبانه

🔊 Play Political risk: عدم اطمينان از بازگشت سرمايه به احتمال اتخاذ تصميمات سياسی

🔊 Play Premium: دريافت کارمزد اضافه به دليل حجم بالاي سفارش مشتری

🔊 Play Resistance: .سطحی از قيمت که انتظار می‌رود در آن نقطه قيمت سقوط کند

🔊 Play Retail sale: خرده فروشی

🔊 Play Rumor: شايعه

🔊 Play Salary: دستمزد، حقوق

🔊 Play Settlement: تسويه يا تبديل فيزيکي ارزها به يکديگر

🔊 Play Sideways market: .بازاری که قيمت‌ها در محدوده‌ای باريک در حال نوسان هستند

🔊 Play Skeptical: حس شک و ترديد در هنگام معامله

🔊 Play Slippage: تغيير قيمت از زمان صدور فرمان معامله از سوی مشتری تا زمان اجرای آن توسط بروکر

🔊 Play Speculator: سفته باز

🔊 Play Spread: تفاوت بين قيمت خريد و فروش

🔊 Play Stock market: بازار سهام و اوراق بهادار

🔊 Play Stop loss order: دستور حد ضرر

🔊 Play Strengthen: افزايش قيمت يک ارز در مقابل ارزی ديگر

🔊 Play Support: .سطحی از قيمت که انتظار افزايش نرخ در آن وجود دارد

🔊 Play Supply: عرضه کردن

🔊 Play Survey: ارزيابی کردن

🔊 Play Swing market: .به بازاری گفته که قيمت‌ها مرتبا در حال نوسان باشند

🔊 Play Tax: ماليات

🔊 Play Technical analysis: تحليل رفتار قيمت با استفاده از اطلاعات موجود در نمودار، روندهای قيمتی و حجم معاملات

🔊 Play Tomorrow to next: معامله يک جفت ارز بدون بستن يا تسويه آن تا روز آتی

🔊 Play Two way price: نرخ‌های خريد و فروش برای يک جفت ارز

🔊 Play Talue date: تاريخ تسويه يک معامله لحظه‌ای

🔊 Play Tersus: .برای مقايسه يک ارز در برابر ارزی ديگر بکار می‌رود

🔊 Play Bar chart: نمودار نمايش نوسان قيمت در بازار های مالی

🔊 Play Base currency: .در هر جفت ارز، ارزی که ابتدا نوشته می‌شود

🔊 Play Appreciation: افزايش ارزش يک ارز در مقابل ارزی ديگر

🔊 Play Arbitrage: استفاده از تفاوت قيمت يک کالا در دو بازار مختلف

🔊 Play Brokerage fee: کارمزد کارگزار بابت ارايه خدمات معاملاتی

🔊 Play Budget deficit: کسری بودجه

🔊 Play Calendar: تقويم نشانگر زمان اعلام شاخص‌های اقتصادی

🔊 Play Call rate: نرخ بهره شبانه بين بانکي

🔊 Play Candlestick chart: نمودار نوسان قيمت موسوم به شمع ژاپنی

🔊 Play Cash market: بازارخريد و فروش نقدی و فيزيکی ارزها

🔊 Play Cross rate: نرخ مبادله ارزهای فرعی

🔊 Play Currency risk: خطر ضرر وزيان ناشی از معاملات ارزها

🔊 Play Day trade: .معاملاتی که در يک روز کاری شروع و در همان روز پايان می‌يابد

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

در هر صنعت و کسب و کاری، واژگانی وجود دارند که فعالان آن صنعت برای سهولت در ارتباط از آنان استفاده می کنند. این واژگان ممکن است در ابتدا برای شما ناشناخته و نامفهوم باشد. به همین منظور اصطلاحاتی که در دنیای تحلیل تکنیکال استفاده زیادی دارند را در یک جا برای شما جمع آوری کرده ایم تا بتوانید با کمک این واژگان فهم درستی از این بازار به دست آورید. در ادامه با ما همراه باشید.

روند Trend

روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن واژگان تحلیل تکنیکال مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.

http://pri3eaction.com/

http://pri3eaction.com/

خط روند Trend Line

خط روند از اتصال حداقل دو دره ( کف ) یا دو قله ( سقف ) به یکدیگر ساخته می شود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها به دست می آید. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)

http://pri3eaction.com/

http://pri3eaction.com/

روند نزولی Down Trend

به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف ها ، پایین تر از قبلی تشکیل میشود.

http://pri3eaction.com/

http://pri3eaction.com/

روند صعودی Up Trend

به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف ها ، بالا واژگان تحلیل تکنیکال تر از قبلی تشکیل میشود.

http://pri3eaction.com/

http://pri3eaction.com/

کانال Channel

محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب کلی و کانال

http://pri3eaction.com/

http://pri3eaction.com/

چارت Chart

نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.

http://pri3eaction.com/

http://pri3eaction.com/

ضرر Loss

به میزارن که برای یک معامله محقق شده باشد .

حد ضرر Stop Loss

به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتن حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

هدف Target

تارگت به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت ۲۰۰ تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت ۳۰۰ تومان خواهد رسید. این ۳۰۰ تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.

حد سود take profit

به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.

خرید long

به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)

فروش short

به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)

خرید buy

به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)

فروش sell

به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)

اشباع خرید overbought

به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارز یا سهام بیش از میزان واژگان تحلیل تکنیکال معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)

اشباع فروش oversold

به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)

ماشه(تریگر) trigger

به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا واژگان تحلیل تکنیکال فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)

حمایت support

به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود

مقاومت Resistance

به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.

پیوت pivot

پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.

سووینگ swing

در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)

های و لو high & low

به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.

سوپلای و دیماند Supply & Demand

سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.

پیوت لاین Pivot line

خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا
نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.

معامله Trade

معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)

معامله گر Trader

تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.

پولبک pullback

پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)

بازار خرسی bear market

اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)

بیریش bearish

که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است

بازار گاوی bull market

اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)

بولیش bulish

از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.

شکست به بیرون break out

اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

واژگان تحلیل تکنیکال

قیمت ارزهای دیجیتال

چارت ارزهای دیجیتال

تعداد 147 مورد یافت شد.

UPORT چیست؟

UPORT بلاکچین ها که مات هستند را با دادن هویت‌های واقعی به کاربران باز می‌کند که همگی با پلتفرم دیجیتال هوشمندانه ایمن شده‌اند. می‌توان تمام تراکنش‌های اتریوم را که تاکنون انجام شده است، مشاهده کرد و پیدا کردن اینکه چه کسی آنها را ساخته است کمی سخت است. بنابراین، FBI به شرکت های خصوصی پول […]

ART INDUSTRY _ صنعت هنر

۵ شرکت از بلاکچین برای باز کردن صنعت هنر (OPEN THE ART INDUSTRY) استفاده می کنند: MAECENAS CODEX PROTOCOL DADA.NYC R.A.R.E و IMAGE PROTECT درواقع از بلاکچین برای کمک به تغییر نحوه عملکرد ART INDUSTRY استفاده می کنند. بر اساس گزارش Art Basel، بازار هنر به ۶۳٫۷ میلیارد دلار و بیشتر رسیده است ، اما […]

TRAVEL INDUSTRY ـ صنعت سفر

۴ شرکتی که از بلاکچین برای تغییر صنعت سفر (CHANGE THE TRAVEL INDUSTRY) استفاده می کنند: WINDING TREE DESKBELL TRATOK و TRAVELCHAIN درواقع از بلاکچین برای کمک به تغییر نحوه عملکرد TRAVEL INDUSTRY استفاده می کنند. بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، TRAVEL INDUSTRY در سال گذشته ۲٫۵ تریلیون دلار ارزش داشت و حدود واژگان تحلیل تکنیکال […]

EDUCATION INDUSTRY ـ صنعت آموزش

۵ شرکت از بلاکچین برای تغییر (CHANGE EDUCATION INDUSTRY) استفاده می کنند: ODEM SUCCESSLIFE WOOLF UNIVERSITY ECHOLINK و OPEN SOURCE UNIVERSITY در واقع از بلاکچین برای کمک به تغییر نحوه عملکرد EDUCATION INDUSTRY استفاده می کنند. طبق گفته شرکت آموزشی EdTechXGlobal، آموزش جهان یک صنعت ۵ تریلیون دلاری است. این هشت برابر اندازه بازار نرم […]

PROPERTY INDUSTRY _ صنعت املاک

۵ شرکت از بلاکچین برای تغییر صنعت املاک (CHANGE THE PROPERTY INDUSTRY) استفاده می کنند: OPENBRIX HIP CLICKTOPURCHASE ATLANT و IMBREX در واقع از بلاکچین برای تغییر نحوه عملکرد PROPERTY INDUSTRY در جهان استفاده می‌کنند. به گفته یک شرکت املاک واژگان تحلیل تکنیکال و مستغلات Savills، ارزش بازار جهانی ملک به ۲۲۸ تریلیون دلار و بیشتر رسیده است. […]

GAMING INDUSTRY _ صنعت بازی

۵ شرکتی که از بلاکچین برای تغییر صنعت بازی (CHANGE THE GAMING INDUSTRY) استفاده می کنند: ENJIN COIN DECENTRALAND UNIKRN OPSKINS و CHIMAERA در واقع از بلاکچین برای کمک به تغییر نحوه عملکرد GAMING INDUSTRY استفاده می کنند. به گفته شرکت تحقیقاتی بازی Newzoo، حدود ۲٫۳ میلیارد گیمر امسال ۱۳۷٫۹ واژگان تحلیل تکنیکال میلیارد دلار برای بازی ها […]

THE DATING INDUSTRY _ صنعت دوستیابی

۵ شرکتی که از بلاکچین برای تغییر صنعت دوستیابی (CHANGE THE DATING INDUSTRY) استفاده می کنند: LUNA HICKY VIOLA PONDER و MATCHPOOL در واقع از بلاکچین برای کمک به عملکرد THE DATING INDUSTRY استفاده می کنند. یافتن عشق آنلاین یک تجارت بزرگ است. به گفته statista، وب‌سایت جمع‌آوری داده‌ها، امسال، سرویس‌های آنلاینی که به افراد […]

HEALTHCARE _ مراقبت های واژگان تحلیل تکنیکال بهداشتی

۵ شرکت از بلاکچین برای تغییر مراقبت های بهداشتی (HEALTHCARE) استفاده می کنند: INTIVA HEALTH MEDICHAIN FARMATRUST MEDCREDITS و CORAL HEALTH در واقع از بلاکچین برای تغییر نحوه عملکرد HEALTHCARE استفاده می کنند. جهان بیش از ۷ تریلیون دلار برای مراقبت های بهداشتی هزینه می کند که این هزینه ها: نابرابر توزیع می شد به […]

TRANSPORT INDUSTRY _ صنعت حمل و نقل

۵ شرکت از بلاکچین برای تغییر صنعت حمل و نقل (CHANGE THE TRANSPORT INDUSTRY) استفاده می کنند: XAIN CARVERTICAL ARCADE CITY AERON و BLOCKSHIPPING همگی در حال تغییر نحوه تفکر جهان در مورد TRANSPORT INDUSTRY هستند. TRANSPORT INDUSTRY یک تجارت بزرگ است خواه: خودروسازی (۹۴ میلیون خودرو فروخته شده در سال ۲۰۱۷) هوانوردی (صنعتی با […]

SUPPLY CHAIN _ زنجیره تامین

۵ شرکتی که از بلاکچین برای مدیریت زنجیره تامین (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) استفاده می کنند: EXIMCHAIN PROVENANCE EVERLEDGER ARC-NET و BITGIVE همگی از بلاکچین برای تغییر نحوه عملکرد از زنجیره تامین (SUPPLY CHAIN ) استفاده می کنند. زنجیره تامین چیست؟ SUPPLY CHAIN حلقه‌هایی هستند که به محصول اجازه می‌دهند در بخشی از جهان ساخته شود […]

EVM _ ماشین مجازی اتریوم

EVM _ ماشین مجازی اتریوم چیست؟ اتریوم یک محیط مجازی ایجاد کرده است که به قراردادهای هوشمند اجازه می دهد تا با یکدیگر تعامل داشته باشند که آن را EVM می نامد. این به قراردادهای هوشمند اجازه می دهد تا بدون نیاز به پیچیده شدن بیش از حد، عملکرد بیشتری داشته باشند. یک ابر کامپیوتر […]

INFURA چیست؟

INFURA در این قسمت وارد میشود که می دانیم استفاده از بلاکچین سخت است و داشتن چیزی که پیمایش در وب غیرمتمرکز را کمی آسان‌تر می‌کند عملکرد را بهتر میکند ـ آن چیز INFURA می باشد ـ. این نوید می‌دهد که ساخت اتریوم را آسان‌تر و سریع‌تر کند. اما در این فرآیند، آیا INFURA اتریوم […]

دوره های آموزشی رایگان روانشناسی بازار، مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک و سایر آموزش های کاربردی بصورت کاملا رایگان در یوتیوب بارگذاری شده اند.

نمودارهای تحلیل تکنیکال چه چیزی را نشان می دهند؟ – درس ۱

در مورد تحلیل تکنیکال در بورس، حرف‌های زیادی گفته می‌شود. هر کس سبک و شیوه خودش را دارد و بازارهای مالی و بورس و طلا و ارزش را با دیدگاه‌های خودش تحلیل می‌کند. از این به بعد، بر اساس الگوی آموزشی و محتواهای ارایه شده توسط Credit Suisse تلاش می‌کنیم مروری بر مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال داشته باشیم.

تحلیل تکنیکال، بررسی رفتارهای بازار مالی است.

کسانی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز یا هر هفته، قیمت‌ها را بررسی می‌کنند و نمودار این تغییرات را ترسیم می‌کنند. به همین خاطر، لغت «نمودار» و «چارت» از کلمات اصلی مورد استفاده این تحلیل‌گران است.

در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. اما در تحلیل تکنیکال، فقط به رفتار قیمتی و خروجی‌های بازار مالی توجه می‌شود.

کسانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، بر این باور هستند که
حتی اگر عوامل تاثیرگذار بر بازارهای مالی را بشناسیم و اطلاعات دقیق در مورد آنها داشته باشیم، نمی‌توانیم عکس‌العمل‌های بازار را به درستی و با دقت کافی پیش‌بینی کنیم.

موسسه Credit Suisse از تعبیر جالبی به نام Flavor of the day یا طعم روز استفاده می‌کند. اجازه دهید مثالی ایرانی را بررسی کنیم. اگر مذاکرات هسته‌ای در جریان باشد – که یک عامل فاندامنتال و بنیادی محسوب می‌شود – دانستن این مسئله (و حتی اخباری احتمالی از نتیجه) نمی‌تواند به طور دقیق مشخص‌کننده عکس‌العمل بازار بورس یا طلا باشد.

کافی است طعم آن روز، طعم رقابت‌های دو تیم فوتبال مطرح کشور باشد یا اینکه هنرمندی فوت کرده باشد، میزان اثرگذاری عامل بنیادی،‌ به وضوح تغییر می‌کند. مدافعان تحلیل تکنیکال ترجیح می‌دهند آن اخبارها را کنار بگذارند و به مشاهده‌ی رفتار بازار مشغول شوند. شاید دیدن رفتارهای این هیولای عظیم الجثه، بتواند قدمهای بعدی‌ و حرکت‌های بعدی‌اش را بهتر مشخص کند. تنها استثناء این وضعیت – در نگاه تحلیل‌گران تکنیکال – موارد بسیار بزرگ و خاص است. مثلاً اینکه این بار بر خلاف بیست بار گذشته، مذاکرات ایران تمدید نشود و توافق نهایی امضا شده یا بن‌بست نهایی اعلام گردد!

مشاهده‌ی چارت و نمودار قیمت‌ها می‌تواند خیلی جذاب باشد و ایده‌های زیادی برای ما ایجاد کند. چارت‌ها در اکثر مواقع ساختار فرکتالی دارند. اگر با مفهوم فرکتال‌ آشنا نیستید کلیپ کوتاه زیر را نگاه کنید:

لغات تخصصی آزمون بازار سرمایه

● نام فایل : اصول اولیه تئوری موجی الیوت از وین گورمن ● نویسنده : وین گورمن ● مترجم : امیرمحمد اسدبگی ● حجم : 10MB ● تعداد صفحه.

جزوه دوره مقدماتی آموزش بورس و راه های سرمایه گذاری در آن

● نام فایل : جزوه دوره مقدماتی آموزش بورس و راه های سرمایه گذاری در آن ● نویسنده : علی مهدیزاده و عادل شمالی و رحیم ناظرقراملکی ● حجم : 3MB.

آموزش Quasimodo

● نام فایل : آموزش Quasimodo ● نویسنده : IFmyante ● مترجم : Salivan ● حجم : 33MB ● تعداد صفحه : 286 ● نوع فایل : PDF دانلود.

مجموعه ذهن ثروت ساز

● نام فایل : مجموعه ذهن ثروت واژگان تحلیل تکنیکال ساز ● نویسنده : فرهاد داودی ● حجم : 3MB ● تعداد صفحه : 136 ● نوع فایل : PDF دانلود فایل

آموزش بورس

● نام فایل : آموزش بورس ● نویسنده : دکتر ابوالفضل شهرآبادی ● حجم : 9MB ● تعداد صفحه : 200 ● نوع فایل : PDF دانلود فایل

کتاب شناخت گاوها در بورس

● نام فایل : شناخت گاوها در بورس ● نویسنده : امیر کاویان و عبدالرضا رمضان زاده ● حجم : 3MB ● تعداد صفحه : 123 ● نوع فایل.

بررسی ارزهای ديجيتال و تاثير آنها بر اقتصاد جهان و ايران

● نام فایل : بررسی ارزهاي ديجيتال و تاثير آنها بر اقتصاد جهان و ايران ● نویسنده : --- ● حجم : 6MB ● تعداد صفحه : 107 ●.

استادی در تئوری موجی الیوت

● نام فایل : استادی در تئوری موجی الیوت ● نویسنده : گلن نیلی و اریک هال ● مترجم : ناصر دادگستر ● حجم : 6MB ● تعداد صفحه.

ترید در بازارهای مالی با واقعیت و کلام بازار

● نام فایل : ترید در بازارهای مالی با واقعیت و کلام بازار ● نویسنده : بابک کاظمی اصل ● حجم : 30MB ● تعداد صفحه : 262 ●.

کتاب شانس دوباره

● نام فایل : کتاب شانس دوباره ● نویسنده : رابرت تی کیوساکی ● حجم : 2MB ● تعداد صفحه : 100 ● نوع فایل : PDF دانلود فایل

آموزش فشرده سازی

● نام فایل : آموزش فشرده سازی ● نویسنده : IFmyante ● مترجم : Salivan ● حجم : 14MB ● تعداد صفحه : 109 ● نوع فایل : PDF.

خلاصه نکات استانداردهای حسابداری ایران

● نام فایل : خلاصه نکات استانداردهای حسابداری ایران ● نویسنده : دانشجویان حسابداری ورودی سال 1388 دانشکده نفت تهران ● حجم : 7MB ● تعداد صفحه : 201.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا