گزینه های دودویی

نحوه محاسبه میانگین

فرمول محاسبه درصد متوسط ​​چیست؟

فرمول محاسبه میانگین درصد است [(درصد 1 + درصد 2) / (اندازه نمونه 1 + اندازه نمونه 2)] × 100. استفاده کنید یک درصد متوسط ​​هنگام تعیین میانگین دو یا چند درصد از یک کل.

هنوز، چگونه میانگین درصد افزایش را محاسبه کنم؟


برای محاسبه درصد افزایش:

 1. اول: تفاوت (افزایش) بین دو عددی را که مقایسه می کنید مشخص کنید.
 2. افزایش = شماره جدید - شماره اصلی.
 3. سپس: افزایش را بر عدد اصلی تقسیم کرده و جواب را در 100 ضرب کنید.
 4. ٪ افزایش = افزایش Number شماره اصلی × 100.

بعد، چگونه درصد را محاسبه کنیم؟


نحوه محاسبه درصد

 1. مقدار کل یا کل را تعیین کنید.
 2. عددی را که برحسب درصد بر کل بیان می شود تقسیم کنید. در بیشتر موارد ، عدد کوچکتر را بر عدد بزرگتر تقسیم می کنید.
 3. مقدار به دست آمده را در 100 ضرب کنید.

سپس، چگونه میانگین را محاسبه کنیم؟

میانگین برابر است با مجموعه ای از اعداد تقسیم بر شمارش که تعداد مقادیر اضافه شده استبه به عنوان مثال ، بگویید که میانگین 13 ، 54 ، 88 ، 27 و 104 را می خواهید. مجموع اعداد را بیابید: 13 + 54 + 88+ 27 + 104 = 286. در مجموعه داده های ما پنج عدد وجود دارد ، بنابراین 286 را تقسیم کنید با 5 تا 57.2 بدست آورید.

چگونه از دو عدد درصد بگیرم؟

پاسخ: برای یافتن درصد یک عدد بین دو عدد ، یک عدد را با دیگری تقسیم کنید و سپس نتیجه را در 100 ضرب کنیدبه اجازه دهید نمونه ای از یافتن درصد یک عدد بین دو عدد را مشاهده کنیم.

چگونه 20 درصد افزایش را محاسبه می کنید؟

قیمت اصلی را در 0.2 ضرب کنید مقدار 20 درصد نشانه گذاری را پیدا کنید یا آن را در 1.2 ضرب کنید تا قیمت کل (از جمله نشانه گذاری) را پیدا کنید. اگر قیمت نهایی (از جمله نشانه گذاری) را دارید و می خواهید بدانید قیمت اصلی چقدر بوده است ، بر 1.2 تقسیم کنید.

چگونه 5 درصد افزایش را محاسبه می کنید؟

محاسبه کننده افزایش درصد افزایش یک مقدار را به مقدار دیگر بر حسب درصد محاسبه می کند.


چگونه می توان 5 درصد را به یک عدد اضافه کرد؟

 1. عددی را که می خواهید 5٪ به آن اضافه کنید بر 100 تقسیم کنید.
 2. این عدد جدید را در 5 ضرب کنید.
 3. حاصل ضرب را به عدد اصلی خود اضافه کنید.
 4. از کار با 105٪ لذت ببرید!

چگونه نرخ را محاسبه کنم؟

اگر نرخ دارید ، مانند قیمت برای برخی از اقلام ، و مقدار در مخرج 1 نیست ، می توانید نرخ واحد یا قیمت واحد را با تکمیل عملیات تقسیم: عدد تقسیم بر مخرج.

10 به عنوان درصد 100 چقدر است؟

10 چند درصد از 100 است؟ = 0.1.

چگونه می توان یک عدد را به درصد تبدیل کرد؟


در 100 ضرب کنید تا عددی از اعشاری به درصد تبدیل شود و سپس علامت درصد را اضافه کنید.

 1. تبدیل از اعشار به درصد با ضرب مقدار اعشاری در 100 و افزودن٪ انجام می شود.
 2. مثال: 0.10 می شود 0.10 100 10 = XNUMX
 3. مثال: 0.675 می شود 0.675 100 67.5 = XNUMX

چرا میانگین را محاسبه می کنیم؟

میانگین ها هستند برای نمایش مجموعه بزرگی از اعداد با یک عدد استفاده می شود. این نمایشی از تمام اعداد موجود در مجموعه داده است. . برای کمیت های با مقادیر متغیر، میانگین محاسبه می شود و یک مقدار منحصر به فرد برای نمایش مقادیر استفاده می شود.

میانگین در ریاضی چیست؟

در ریاضیات ، مقدار متوسط ​​در مجموعه اعداد برابر است مقدار متوسط ​​، با تقسیم کل همه مقادیر بر تعداد مقادیر محاسبه می شودبه هنگامی که ما نیاز به یافتن میانگین مجموعه ای از داده ها داریم ، همه مقادیر را جمع می کنیم و سپس این مجموع را بر تعداد مقادیر تقسیم می کنیم.

فرمول حالت چیست؟

حالت داده های گروه بندی شده به صورت زیر است Mode=l+(f1−f02f1−f0−f2)×h ، جایی که l حد پایین کلاس مودال است ، h اندازه فاصله کلاس است ، f1 فرکانس کلاس مودال است ، f0 فرکانس کلاس قبل از کلاس مودال است ، و f2 فرکانس کلاس بعد از کلاس معین

چگونه می توان درصد دو عدد را بدون ماشین حساب پیدا کرد؟


اگر می خواهید درصدی از یک عدد را بیابید ، این کاری است که انجام می دهید - برای مثال ، برای پیدا کردن 35 درصد از 240:

 1. عدد را بر 10 تقسیم کنید تا 10٪ پیدا شود. …
 2. این عدد را در چند درصد که درصد بدنبال آن هستید چند برابر کنید نحوه محاسبه میانگین - در این حالت ، این عدد 3 است ، بنابراین شما 30٪ را به صورت 24 * 3 = 72 بدست می آورید.

چگونه می توانم فرمول درصد را در Excel انجام دهم؟

فرمول را وارد کنید = C2 / B2 در سلول D2 ، و آن را به تعداد ردیف های مورد نیاز کپی کنید. روی دکمه Style Style (برگه صفحه اصلی> گروه شماره) کلیک کنید تا کسرهای اعشاری به عنوان درصد نمایش داده شوند. به یاد داشته باشید که در صورت نیاز ، تعداد رقم اعشار را افزایش دهید ، همانطور که در نکات درصد توضیح داده شده است. انجام شده! :)

چگونه می توانید درصدی از چیزی را در ماشین حساب پیدا کنید؟

به درصد را محاسبه کنید، این کسر را در 100 ضرب کرده و a را اضافه کنید در صد امضا کردن. 100 * شمارنده / مخرج = درصد به در مثال ما 100 * 2/5 = 100 * 0.4 = 40 است.

افزایش 5 درصدی 20 دلار چیست؟

آخرین اعداد درصد افزایش یافته است

20 ، درصد 5٪ (درصد) ارزش آن = افزایش یافته است

21
اوت 23 16:05 UTC (GMT)
249.6، درصد افزایش - 4٪ (درصد) ارزش آن = 239.616 اوت 23 16:04 UTC (GMT)
10 ، درصد 7,027 ((درصد) از ارزش آن = 712.7،XNUMX افزایش یافته است اوت 23 16:04 UTC (GMT)

افزایش 5 درصدی 20 دلار چقدر است؟

شما باید 20 را در 20٪ ضرب کرده و 20 را اضافه کنید ، بنابراین 5 + 20 = است 25.

چگونه 15 درصد افزایش را محاسبه می کنید؟


محاسبه درصد افزایش…

 1. 15 ÷ 100 × 15 =
 2. 15 ÷ 15 ÷ 100 =
 3. 225 100 XNUMX =

چگونه می توان افزایش 4 درصدی را محاسبه کرد؟


در اینجا یک فرایند گام به گام وجود دارد:

 1. ابتدا تفاوت بین حقوق قدیمی و جدید کارمند را تعیین کنید: 52,000،50,000 دلار - 2,000،XNUMX دلار = XNUMX دلار.
 2. در مرحله بعد ، مبلغ جمع آوری شده را بر حقوق قدیمی آنها تقسیم کنید: $ 2,000،50,000 / $ XNUMX،XNUMX =. …
 3. برای تبدیل اعشار به درصد ، ضرب در 100: 100 X کنید. 04 = 4٪

چگونه می توان افزایش 3 درصدی را محاسبه کرد؟


محاسبه افزایش حقوق: ریاضی را انجام دهید

 1. برای تبدیل درصد به شکل اعشاری ، اعشار را دو مکان به سمت چپ حرکت دهید. به عنوان مثال ، 3 is 0.03 است.
 2. سپس ، 1. را اضافه کنید (1 + 0.03 = 1.03)
 3. نرخ دستمزد فعلی کارمند خود را با آن اعشار ضرب کنید. پاسخ نرخ جدید کارمند شما است.

افزایش 3 درصدی چیست؟

این بسیار اساسی است ، اما شما باید درصد را به یک عدد واقعی تبدیل کنید که می توانید از آن برای ضرب در نرخ دستمزد فعلی کارمند استفاده کنید. برای انجام این کار ، به سادگی دو نقطه اعشار را به سمت چپ حرکت دهید. برای 3٪ افزایش دادن، استفاده خواهید کرد. 03

چگونه فاصله را محاسبه می کنید؟

برای حل فاصله از فرمول فاصله استفاده کنید d = خیابان، یا فاصله برابر است با سرعت در زمان. سرعت و سرعت مشابه هستند زیرا هر دو مسافتی را در واحد زمان مانند مایل در ساعت یا کیلومتر در ساعت نشان می دهند. اگر نرخ r با سرعت s یکی باشد ، r = s = d/t.

نرخ هر 100 چقدر است؟

صفحه 3. نحوه محاسبه نرخ. "نرخ" صرفاً به معنای تعداد چیزها در هر عدد دیگر است، معمولاً 100 یا 1,000 یا مضربی دیگر از 10. یک درصد نرخی در هر 100 است. نرخ مرگ و میر نوزادان در هر 1,000 محاسبه می شود.

فرمول میزان مرگ و میر چیست؟

برای محاسبه نرخ مرگ و میر تعداد مرگ و میرهای ثبت شده بر تعداد افراد جمعیت تقسیم می شود و سپس در 100، 1,000 یا یک رقم مناسب دیگر ضرب می شود.. نرخ خام مرگ و میر، تعداد مرگ و میر را در کل جمعیت نشان می دهد و به منظور مدیریت، معمولاً به ازای هر 1,000 محاسبه می شود.

شرح تابع GEOMEAN

تابع GEOMEAN در اکسل میانگین هندسی یک مجموعه از اعداد ارائه شده را محاسبه می‌کند.

نوشتار این تابع به صورت زیر است:

=GEOMEAN(عدد دوم, عدد اول, ….)

ورودی های این تابع به شرح زیر هستند

عدد: ورودی این تابع یک یا چند مقدار عددی مثبت (یا دامنه ایی از مقادیر عددی) است که میخواهیم میانگین هندسی آن را محاسبه کنیم.

آنچه که تابع باز می گرداند

تابع GEOMEAN اکسل مقدار عددی میانگین هندسی را باز می‌گرداند.

نکات

 • توجه داشته باشید که در تابع GEOMEAN در اکسل ۲۰۰۷ و بعد از آن، می‎توانید تا ۲۵۵ عدد را وارد تابع کنید در صورتی که در اکسل ۲۰۰۳، این مقدار تا حداکثر ۳۰ عدد امکان پذیر بود. با این حال هر ورودی میتواند مجموعه ایی از مقادیر یا طیف وسیعی از سلول‌ها باشد که هر کدام می‌توانند مقادیر زیادی باشند.
 • برای دانلود مجموعه کامل راهنمای توابع به همراه فایل های مثال در اکسل به لینک کتاب «راهنما و مثال های توابع مایکروسافت اکسل» رجوع شود.

مثال های تابع GEOMEAN

مثال ۱

صفحه گستر زیر مثالی از تابع GEOMEAN اکسل را نشان می‌دهد. سلول B2 در سمت راست، یک نمونه ساده از تابع را نشان می‌دهد که میانگین هندسی مقادیر موجود در سلول‌های A2 تا A6 را محاسبه می‌کند.

برای یادگیری نرم افزار اکسل به صورت کاربردی به دوره «آموزشی اکسل کاربردی» رجوع شود.

برای یادگیری برنامه نویسی به زبان VBA به دوره «آموزش VBA در اکسل» مراجعه نمایید.

خطاهای معمول

اگر با خطایی در تابع GEOMEAN اکسل مواجه شدید، احتمالا یکی از دو خطای زیر است:

#NUM! در صورت وجود مقادیر منفی این خطا رخ می‌دهد.

#VALUE! وقتی رخ می دهد که مقادیر غیر عددی در دامنه اعداد ارائه شده قرار داده شده باشد

نحوه محاسبه میانگین حساب بانک رسالت

وام با میانگین حساب بانک قرض‌الحسنه رسالت نحوه محاسبه امتیاز وام بانک رسالت بایگانی سیدرضا بازیار وام با میانگین حساب بانک قرض‌ الحسنه رسالت اخبار بانک‌ پرداخت وام 20 میلیونی با کارمزد 2 درصد در بانک رسالت نحوه محاسبه معدل حساب چهار درصد وام 150 میلیونی با سند مس بانک رسالت کي حسابداري بلده فرمول نحوه محاسبه ميانگين مانده حساب وام بانک رسالت ؛ بهترین ساده ترینکم بهره ترین پرداخت وام قرض‌الحسنه تا ۳۰ میلیون تومان در بانک رسالت بانک مهر اقتصاد وام با میانگین حساب بانک مهر اقتصاد رده ورود به سامانه اینترنت بانک قرض‌الحسنه رسالت - نحوه محاسبه میانگین حساب بانک رسالت.

وام با میانگین حساب بانک قرض‌الحسنه رسالت

واممیانگین حساب بانک قرض‌الحسنه رسالت

نحوه محاسبه امتیاز وام بانک رسالت بایگانی سیدرضا بازیار

واممیانگین حساب بانک قرض‌ الحسنه رسالت اخبار بانک

پرداخت واممیلیونیکارمزد درصد در بانک رسالت

نحوه محاسبه معدل حساب چهار درصد

وام میلیونیسند مس بانک رسالت

کي حسابداري بلده فرمول نحوه محاسبه ميانگين مانده حساب

وام بانک رسالت ؛ بهترین ساده ترینکم بهره ترین

پرداخت وام قرض‌الحسنه تا ۳۰ میلیون تومان در بانک رسالت

بانک مهر اقتصاد واممیانگین حساب بانک مهر اقتصاد رده

ورود به سامانه اینترنت بانک قرض‌الحسنه رسالت

نحوه محاسبه امتیاز وام بانک رسالت بایگانی سیدرضا بازیار . [ ويرايش ]

( نحوه محاسبه میانگین حساب بانک رسالت ) بانک قرض‌الحسنه رسالت راهنمای وام با میانگین حساب بانک رسالت وام با میانگین حساب صفحه اصلی نحوه محاسبه امتیاز وام بانک رسالت نحوه محاسبه امتیاز وام بانک رسالت بانک‌ها معمولا تا چند برابر 2 3 حتی تا 10 برابر میانگین رسوب چند ماهه 3تا 12 ماه مشتریان فعالشان وام می‌دهند مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت تصریح کرد میانگین مبلغ پرداختی در طول فعالیت بانک حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان بوده که این رقم در سال جاری به ۹ تا ۱۰میلیون تومان افزایش یافته است معدل حساب یعنی میانگین موجودی حساب در پایان هر روز در طی چند روز برای بالا بردن معدل حساب نیازی به واریز و برداشت مداوم نیست و باید موجودی حساب خود را بالا ببرید بانک قرض‌الحسنه رسالت راهنمای وام با میانگین حساب بانک رسالت نحوه محاسبه سود وام حال سوالم اينجاست که نحوه محاسبه اين اما میانگین مانده حساب برای را از بانک يا یعنی طبق آخرین فرمول محاسبه وام توسط بانک 2 بانک رسالت ب من تو بانک ملت حساب محمد حسین حسین زاده با اشاره طرح بانکداری اجتماعی بانک قرض‌الحسنه رسالت اظهارداشت بانکداری اجتماعی بانکداری است که با هدف مسئولیت‌های اجتماعی راه‌اندازی شده و به دنبال بانکداری تجاری نیست بانک مهر اقتصاد راهنمای وام با میانگین حساب بانک محاسبه و پرداخت بانک قرض برای ورود به سامانه بانکداری مجازی حتما از صفحه کلید امن استفاده نمایید بانک هرگز [ نحوه محاسبه میانگین حساب بانک رسالت ]

میانگین متحرک چیست؟ آشنایی با یک مفهوم تخصصی بازار ارزها

ابزارهای تحلیل تکنیکال به سرمایه گذاران کمک می‌کنند تا دید بهتری نسبت به روند یک ارزدیجیتال یا سهام به دست آورند و بتوانند وضعیت قیمت را در آینده پیش بینی کنند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک یا Moving average است. این اندیکاتور ارزشمند می‌تواند به شما کمک کند تا با حذف نوسانات قیمت از چارت، دید بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی به دست آورید. به همین دلیل در این مقاله از وبلاگ نوبیتکس قصد داریم به اینکه میانگین متحرک چیست، چه انواعی دارد و چگونه باید از آن در معاملات خود استفاده کنیم، بپردازیم.

سرفصل‌های این آموزش

میانگین متحرک چیست؟ یکی از پراستفاده‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

استفاده از کندل استیک‌ها (شمع‌های قیمتی) برای تعیین حرکت قیمت یا بررسی آنچه در یک بازه زمانی محدود رخ می‌دهد بسیار مناسب است. با نحوه محاسبه میانگین این حال، میزان جزئیاتی که از کندل استیک‌ها به دست می‌آورید بسیار اندک است. از طرفی صعودها و نزول‌های قیمتی ممکن است شما را در تشخیص روند کلی یک سهام یا ارزدیجیتال دچار مشکل کنند. اینجاست که میانگین‌های متحرک به عنوان یک اندیکاتور و شاخص قابل اطمینان و با کاربری ساده وارد عمل می‌شوند.

میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا روند قیمتی یک ارز دیجیتال یا سهام را بدون در نظر گرفتن نوسانات قیمت آن مشاهده کنید. این میانگین با یک خط ساده نشان داده می‌شوند و به شما کمک می‌کند در هنگام وارونه شدن روند، نشانه‌های آن را دریافت کنید و خود را برای خرید یا یا فروش ارز دیجیتال آماده نمایید. دلیل استفاده از نام متحرک نیز این است که با تغییرات یا حرکت قیمت، داده‌های جدید در محاسبه میانگین متحرک استفاده می‌شوند و میانگین دائماً درحال حرکت و تغییر است.

چرا باید از میانگین متحرک استفاده کنیم؟

با استفاده از میانگین متحرک (MA) شما می‌توانید به سرعت، روند حرکت قیمت در بازار را بررسی کنید. MA تنها یک خط ساده است که اگر رو به بالا حرکت کند نشانه صعودی بودن و اگر رو به پایین حرکت کند نشانه نزولی بودن بازار است. بنابراین لازم نیست مدت زمان زیادی برای بررسی وضعیت کندل استیک‌ها یا سایر فرم‌های نمایش تغییرات قیمت، وقت بگذارید.

از طرفی یکی از کاربردهای میانگین متحرک عمل به عنوان خط حمایت و مقاومت است. در حرکت‌های صعودی و نزولی، میانگین ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تایی می‌توانند نقش خط حمایت که مانع از افت قیمت، یا مقاومت که مانع از افزایش قیمت می‌شوند را بازی کنند. به همین دلیل در تحلیل‌های تکنیکال معمولاً در بازه‌های میان مدت و بلند مدت از میانگین متحرک استفاده می‌کنند. البته MA تنها یک خط حمایت و مقاومت فرضی است بنابراین در موارد زیادی دقیق عمل نمی‌کند و ممکن است روند قیمت‌ها قبل از رسیدن به میانگین متحرک ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ تایی تغییر کند.

انواع میانگین متحرک؛ میانگین متحرک ساده و نمایی چه تفاوتی دارند؟

MA انواع مختلفی دارد که میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) مهم‌ترین و رایج‌ترین آن‌ها هستند. تفاوت اصلی این دو میانگین متحرک در نحوه محاسبه آن‌ها است. هر کدام از این میانگین‌های متحرک دارای کاربردهای خاص خود هستند. هرچقدر نوسانات قیمتی در یک ارز دیجیتال یا سهام بیشتر باشد، نقش میانگین‌های متحرک پررنگ‌تر می‌شود بنابراین باید به استفاده از هردو نوع ساده و نمایی آشنایی کامل داشته باشید. البته با خرید تتر یا ارزهای دیجیتال باثبات دیگر نیاز چندانی به Moving Average نخواهید داشت.

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average؛ راحت‌ترین راه تشخیص روند

میانگین متحرک ساده، همانطور که از نام آن پیداست، ساده‌ترین روش محاسبه میانگین متحرک است. در این روش ابتدا تعداد روزها را مشخص می‌کنند. میانگین ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه رایج‌ترین SMA ها هستند. در این روش قیمت پایانی روزها را با هم جمع می‌کنند و با تقسیم بر تعداد روزها میانگین متحرک ساده را به دست می‌آورند.

محاسبه میانگین متحرک ساده؛ یک معادله ساده

برای محاسبه میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه، قیمت‌های پایانی یک دوره ۱۰۰تایی را با هم جمع کرده و عدد به دست آمده را تقسیم بر ۱۰۰ می‌کنند. در موارد خاصی ممکن است به جای قیمت پایانی، قیمت شروع یا حداکثر و حداقل قیمت روزانه را مد نظر بگیرند با اینحال در فرمول تفاوتی ایجاد نمی‌شود.

این معادله بعد از پایان معاملات هر روز، آپدیت می‌شود. با اضافه شدن روز جدید به معادله، قیمت پایانی روز آخر برای مثال روز ۱۰۰ از معادله جدید خارج می‌شود. به این ترتیب همیشه میانگین به دست آمده مربوط به ۱۰۰ روز اخیر باقی می‌ماند.

در اینجا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بیت کوین را مشاهده می‌کنید. براساس این نمودار میانگین قیمت پایانی بیت کوین در ۵۰ روزه گذشته ۱۲۹۷۵ دلار بوده است و با توجه به شیب آن بازار در مسیر صعودی قرار دارد.

درحالی که قیمت لحظه ای ارز دیجیتال می‌تواند برای نوسان گیری ارزش زیادی داشته باشد اما میانگین متحرک به جای ارائه اطلاعات لحظه‌ای، تصویری از شرایط کلی و وضعیت ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه، میان یا بلند مدت ارائه می‌کند.

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average؛ تمرکز روی قیمت‌های اخیر

همانند میانگین متحرک ساده، از EMA نیز برای تشخیص روند یک سهام یا ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. با این حال میانگین متحرک نمایی دارای فرمول محاسبه‌ای پیچیده‌تری است و به قیمت‌های اخیر توجه بیشتری دارد. به این ترتیب می‌توانید وضعیت قیمت‌ها را در بازه‌های کوتاه‌تر و به شکل دقیق‌تری بررسی کنید.

محاسبه میانگین متحرک نمایی؛ فرمول پیچیده‌تر برای محاسبه دقیق‌تر میانگین متحرک

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی ابتدا باید میانگین EMA دوره قبلی را در نظر بگیریم. سپس آن را با حاصل ضرب تفاضل قیمت فعلی و EMA قبلی در ضریب فزاینده جمع کنیم. اگر بخواهیم به صورت خطی این معادله را بنویسیم به صورت زیر خواهد بود:

EMA سابق + (ضریب فزاینده × EMA سابق – قیمت امروز)) = میانگین متحرک نمایی فعلی

در فرمول محاسبه EMA، ضریب فزاینده از طریق معادله ۲/(N+1) محاسبه می‌شود. در این معادله N نشان دهنده تعداد روزهای یک دوره است. برای مثال در دوره ۵۰ روزه، N برابر با ۵۰ خواهد بود در نتیجه:

ضریب فزاینده در واقع ارزش روز آخر (قیمت پایانی امروز) را مشخص می‌کند. در یک دوره ۵۰ روزه، قیمت پایانی آخرین روز، ارزش ۳.۹ درصدی در محاسبات میانگین را به خود اختصاص می‌دهد. هرچقدر تعداد روزهای دوره افزایش پیدا کند، ارزش روز آخر نیز کمتر می‌شود. این اعمال شدن وزن بیشتر بر آخرین قیمت پایانی، حساسیت میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت را نسبت به میانگین متحرک ساده افزایش می‌دهد. در اینجا می‌توانید میانگین متحرک نمایی بیت کوین در دوره ۵۰ روزه را مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید. این میانگین به قیمت پایانی نزدیک‌تر است و عدد بیشتری را نسب به میانگین متحرک ساده در چارت قبلی نشان می‌دهد.

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟ کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟

هر دو میانگین متحرک ساده و نمایی پر استفاده و مهم هستند. حساسیت بیشتر میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت می‌تواند به شما کمک کند تا سریع‌تر تغییرات در روند قیمتی را درک کنید. با این حال، همواره احتمال خطا وجود دارد. در صورتی که بیش از حد به EMA متکی باشید، ممکن است با یک تغییر کوچک در قیمت‌های دو سه روز اخیر، به اشتباه فکر کنید که روند در حال تغییر است و دست به فروش یا خرید بزنید.

در حالی که SMA به دلیل کندتر بودن می‌تواند فرصت کافی برای تصمیم گیری درست را در اختیار شما قرار دهد. هرچند این کندی می‌تواند باعث عدم شناسایی نقاط طلایی تغییر روند شوند. بنابراین استفاده از هر کدام از این میانگین‌ها بیش از هر چیزی به استراتژی شما بستگی دارد. در کوتاه مدت میانگین متحرک نمایی و در بلند مدت میانگین متحرک ساده می‌توانند گزینه‌های بهتری برای شما باشند.

چگونه از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

برای استفاده از میانگین متحرک (MA) ابتدا باید دوره مد نظر خود را انتخاب کنید. برای سرمایه گذاری بلند مدت دوره‌های طولانی و برای نوسانگیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت دوره‌های کوتاه انتخاب‌های بهتری هستند.

به طور کلی، هر زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار داشته باشد نشان دهنده صعودی بودن روند قیمتی است. اگر نمودار قیمت همچنان در حال فاصله گرفتن از میانگین متحرک باشد می‌توان پیش بینی کرد که روند آن در آینده نیز صعودی خواهد بود. نزدیک شدن قیمت‌های روز به خط میانگین متحرک نشان دهنده تغییر روند در بازار است. در نهایت اگر قیمت پایین‌تر از خط MA قرار داشته باشد با یک بازار خرسی و نزولی رو به رو هستیم.

استفاده از میانگین متحرک برای تحلیل تکنیکال در یک مثال

برای مثال ما در تصویر زیر نمودار قیمت بیت کوین در سه ماه اخیر را مشاهده می‌کنیم. در این نمودار، خط سبز نشان دهنده میانگین متحرک ساده و خط قرمز نشان دهنده میانگین متحرک نمایی است. در اوایل اکتبر (اوایل مهر ۹۹)، نمودار قیمت از زیر خط میانگین‌های متحرک به سمت بالا شروع به حرکت نحوه محاسبه میانگین کرده است و تا به امروز نیز همچنان در حال فاصله گرفتن از خطوط میانگین متحرک است. به این ترتیب شاهد یک روند صعودی و بازار گاوی برای بیت کوین هستیم.

علاوه براین همانطور که مشاهده می‌کنید، خط قرمز یا همان خط میانگین متحرک نمایی تمایل بیشتر به نزدیک شدن به قیمت فعلی دارد و سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. با این حال در طولانی مدت عامل مهم‌تری برای تعیین روند محسوب می‌شود. زیرا معمولاً زمانی که قیمت از این خط عبور می‌کند یک روند واقعی شکل می‌گیرد و برای مدتی این خط شکسته نخواهد شد. در حالی که بارها بدون تغییر قابل توجه در روند، خط میانگین متحرک نمایی شکسته شده است.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل میانگین متحرک

سیگنال‌های زیادی از میانگین متحرک وجود دارد که مورد توجه تحلیلگران قرار می‌گیرد. دو سیگنال معروف میانگین متحرک، تقاطع طلایی و تقاطع مرگ هستند که با مقایسه میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه آن‌ها را تشخیص می‌دهند.

تقاطع طلایی (Golden Cross): زمانی که خط میانگین متحرک ۵۰ روزه به بالاتر از خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه می‌رسد و این خط را قطع می‌کند، اصطلاحاً تقاطع طلایی رخ داده است. وجود این سیگنال در تحلیل تکنیکال نشان دهنده افزایش قیمت و صعودی شدن بازار است.

تقاطع مرک (Death Cross): این حالت در واقع عکس تقاطع طلایی است و زمانی رخ می‌دهد که خط میانگین متحرک ۵۰ روزه به زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه حرکت کرده و آن را قطع کند. این اتفاق یک سیگنال منفی و نشان دهنده کاهش قیمت‌ها است.

خرید و فروش حرفه‌ای ارزهای دیجیتال در نوبیتکس

در این مقاله با اینکه میانگین متحرک چیست، چه انواعی دارد و چگونه در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد آشنا شدیم. امیدواریم اطلاعات ارائه شده به شما کمک کرده باشد. اگر به دنبال سایت رسمی خرید بیت کوین هستید و می‌خواهید با تحلیل‌های حرفه، معاملات پرسودی داشته باشید، می‌توانید با مراجعه به صفحه اصلی سایت نوبیتکس وارد معتبرترین بازار خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در ایران شوید.

یافتن میانگین

میانگین (Mean)، مقدار متوسط اعداد است. نام دیگر آن معدل است. مسلماً همه ما با این واژه در کارنامه‌های نحصیلی خود آشنا هستیم. میانگین شاخصی از نحوه پراکندگی اعضای یک مجموعه به دست می‌دهد. محاسبه میانگین کار آسانی است. کافی است کل اعداد مورد نظر را با هم جمع کنید، سپس حاصل را بر تعداد شماره‌های جمع شده تقسیم کنید. به عبارت دیگر، میانگین، از تقسیم مجموع اعداد بر تعداد آنها به دست می‌آید.

مثال 1: میانگین اعداد زیر چند است؟

پاسخ: اعداد زیر را با هم جمع کنید:

سپس پاسخ به دست آمده را تقسیم بر تعداد عددهای مورد نظر کنید (که اینجا 3 است): 8 = 3 / 24

میانگین برابر است با 8

برای توضیح بیشتر می‌توانید به تصور زیر مراجعه کنید. اگر دقت کنید می‌بیند که مجموع 6، 11 و 7 با 3 خانه 8 تایی برابر است:

شاید این تصویر کمک کند که با مفهوم میانگین بهتر آشنا شود. محاسبه میانگین یعنی این که بخواهید اعداد را به صورت یکنواخت پخش کنید. به عنوان یک نمونه دیگر به مثال زیر توجه کنید:

مثال 2. به این اعداد نگاه کنید:

3 , 7 , 5 , 13 , 20 , 23 , 39 , 23 , 40 , 23 , 14 , 12 , 56 , 23 , 29

پاسخ: مجموع اعداد ذکر شده برابر با 330 است. ما اینجا 15 عدد می بینیم. پس میانگین به صورت زیر است:

اعداد منفی

شاید از خود بپرسید چگونه می‌توانیم میانگین یک مجموعه اعداد را با حضو عددهای منفی محاسبه کنیم؟ اضافه کردن یک عدد منفی همانند منها کردن آن (بدون علامت منفی‌اش) به جای جمع کردن آن است. برای مثال:

خب، سراغ یک مثال با این بحث می رویم.

مثال3: میانگین اعداد زیر را محاسبه کنید:

پاسخ: مجموع این اعداد به صورت زیر است:

3 – 7 + 5 + 13 – 2 = 12

می‌بینیم که 5 عدد وجود دارد.پ س میانگین اعداد به صورت زیر برابر با 2.4 خواهد بود:

اگر بخواهیم نحوه محاسبه میانگین را به صورت کوتاه‌تر و در یک خط توضیح دهیم، روال کار چنین است:

توجه داشته باشید که میانگینی که در این نوشته بررسی کردیم، به نام «میانگین حسابی» یا Arithmetic Mean شناخته می‌شود، انواع دیگری از میانگین‌ها مانند «میانگین هندسی» (Geometric Mean) نیز وجود دارند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا