گزینه های باینری چیست

حساب حاشیه چیست؟

امکانات حساب مارحین در صرافی کوینکس

مارجین یا مارژین چیست؟

در این مطلب سعی بر این است که موضوع مارژین و یا مارجین از زوایای سوالات ذیل مورد بحث قرار گیرد.

1-مارژین یا مارجین چیست؟

2-مارجین و مارک آپ چگونه محاسبه می گردد؟

3- رابطه مارجین و زنده مانده محصول، چگونه است؟

4- مارجین در طول عمر محصول چگونه تعریف می شود؟

5-رابطه بین مارجین و پروموشن چیست؟

6- رابطه بین مارژین و سودآور بودن محصول چگونه تعریف می شود ؟

7- دامنه قیمت گذاری و مارجین تا کجاست؟

8-چه اجزایی در تعیین مارژین یک محصول می توانند اثر گذار باشد؟

9- یک مثال از پیچیدگی تعیین مارجین محصول

1-تعریف مارژین یا مارجین چیست

اصطلاح رایج در بازار که امروز به عنوان سود و یا حاشیه سود مطرح می شود .(+) از تفاوت بین قیمت خرید و فروش حاصل می شود و برای هر مشتری میتواند متفاوت تعریف شود. هدف از تعیین مارژین تعیین جذابیت خرید برای مشتری است، که منافع حاصل از خرید و عرضه این محصول را بیان میکند.

2-تفاوت مارژین و مارک آپ

مارک آپ نسبت حاشیه سود محصول به قیمت خرید تعریف می شود.

مارجین نسبت حاشیه سود محصول به قمیت مصرف کننده تعریف می شود.

مارجین در واقع حاشیه سود برای مشتری است.

نحوه محاسبه آن، “تفاوت بین قیمت خرید و فروش محصول است.” یکی از راههای سود آوری محصول چگونگی تعریف و تعیین میزان مارجین محصول است.

بین مارجین، میزان فروش محصول، میزان سود آوری، ضریب همبستگی وجود دارد.(+)

حاشیه سود گاهی به عنوان یک مکمل و کاتالیزوری جهت فروش محصول عمل می نماید.

در صنعت پخش مارژین یا مارجین با در نظر گرفتن” نوع محصول، سبد ارائه محصول، کشش بازار، قدرت برند، میزان جذابیت محصولی تعیین می شود.”

راههای تعیین مارجین یا مارژین میتواند از روش های ذیل صورت گیرد.

1-بنچ مارک از رقبا

2-قیمت تمام شده محصول بعلاوه سود مد نظر

3-ترکیبی از دو روش فوق

4-کانال مشتری و نماینده فروش

محاسبه مارژین و مارک آپ با نرم افزار (+)

3- رابطه مارژین و زنده مانده محصول چگونه است؟

یکی از دلایل اصلی زنده مانده محصول در بازار میزان مارژینی است، که برای آن تعیین می شود، شرکتها از مارژین برای اهداف و مقاصد مختلف استفاده میکنند که در طول عمر محصول میتواند متفاوت باشد.

مثلا گاهی برای معرفی محصول، گاهی برای رقابت با سایر رقبا، گاهی برای افزایش تنوع سبد حساب حاشیه چیست؟ حساب حاشیه چیست؟ عرضه مارژین یک محصول متفاوت تعریف میشود و هدف اصلی هم ایجاد جذابیت برای خریدار است.

هر چقدر محصول، جز محصولات بادوام و کند فروش باشد، رابطه مارژین و خرید معنا دارتر میشود.( رابطه جذابیت سود حاصل از خرید کبریت و سود حاصل از خرید یخچال).

برخی از شرکت ها به دلیل اشتباه در محاسبه قیمت تمام شده محصول و در نظر نگرفتن برخی از جنبه هایی که مستقیم به میزان مارجین محصول ربط دارند، باعث ضرر و زیان به شرکت شده است.

در نهایت به دلیل عدم تحمل میزان زیان وارده به شرکت، تولید محصول متوقف و از چرخه عرضه خارج و به حذف محصول از بازار منجر می گردد و به اصطلاح بازار ” جوان مرگ” می گردد.

4- مارژین در طول عمر محصول چگونه تعریف می شود؟

مارژین کالا در تمام فرایند طول عمر کالا شامل، مرحله معرفی، رشد، بلوغ و مرگ می تواند متفاوت تعریف گردد. قاعدتا در مراحل اولیه محصول دارای مارژین بهتر و بیشتری برای خریدار خواهد بود و در مراحل بعدی (بلوغ و مرگ) مارژین به نسبت عرف صنعت متعادل تر می گردد.

هنر تعیین مارژین کالا بسیار مهم می باشد و بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم با یک محاسبه سرانگشتی و قیمت رقبا میتوان به یک قیمت رقابتی از محصول رسید.

مثلا در همین فروشگاههای زنجیره ای رفاه، اتکا، هاپیراستار، جامبو، کوروش اگر به قیمتها نگاهی بیندازیم، متوجه میشویم که چرا برخی از محصولات در بعضی از فروشگاه ها به راحتی فروش می رود و همان محصول در فروشگاه رقیب به سختی به فروش میرود .

تعیین مارژین محصول برای هر کانال در بازار معمولا جداگانه تعریف می شود و این بستگی نوع کانال عرضه و اهمیت حضور در آن کانال و میزیان و نوع خرید کالا برای شرکت عرضه کننده دارد.

مثلا محصولات تک نفره در کترینگ ها بخصوص هواپیمایی کشور در اکثر مواقع نه تنها سودی برای شرکت عرضه کننده ندارد،، بلکه در بهترین حالت سود در نقطه سر به سر محاسبه می گردد، زیرا حضور در این نوع کانال های فروش، نوعی از دیده شدن در بین معرض بزرگان جامعه است.

5-رابطه بین مارژین و پروموشن چیست؟

مارژین یا مارجین یا حاشیه سود به عنوان نمادی از ارزش افزوده برای مشتری تلقی میگردد.

پروموشن معمولا در قالب یک تخفیف محصولی، که به صورت ریالی،تعدادی، تناژی تعریف می گرد.

با توجه به سیاست های شرکت عرضه کننده می تواند به صورت مقطعی، و یا در پروسه های زمانی خاصی، به عنوان کاتالیزو فروش مورد استفاده قرارگیرد. برای هر کانال فروش می تواند متفاوت باشد، اما هزینه پرموشن را به عنوان اضافه مارژین می توان در نظر گرفت.

6- رابطه بین مارژین و سودآور بودن محصول چیست؟

به دلیل تنوع سیاست شرکت ها در خصوص نوع نگاه به مارژین نمی توان به قطعیت گفت، که هر محصولی که سود آورتر باشد، قاعدتا باید مارژین بالاتری هم داشته باشد.

زیرا سود آوری محصول تابعی از میزان فروش می باشد ، یعنی هر چه محصول بیشتری فروخته شود، برای سازمان سود آورتر است، اما در زمانی که محصول از مقبولیت بالای در فروش برخوردار است. مارژین را به عرف صنعت بسیار نزدیک می کنند.

شرکت ها میتوانند، زمانی که محصول در شرایط رکود و یا معرفی و طفولیت خود است به جهت شدت بخشیدن به فروش محصول و عرضه بیشتر آن با افزایش مارژین مقبولیت کالایی ایجاد نمایند.

7- دامنه قیمت گذاری و مارجین چیست؟

قمیت گذاری و مارجین رابطه تنگاتنگی با هم دارند، در صورت افزایش مارجین محصول قاعدتا قیمت نهایی محصول نیز افزایش پیدا می کند، اما این افزایش تا سطحی قابل تعریف است، که کشش بازار و تقاضای مشتری تعیین کند.

هر چه مارجین بالاتری برای محصول خود در نظر بگیرم ریسک کم شدن خرید به دلیل افزایش قیمت نهایی محصول وجود دارد، و بر عکس هر چه مارجین را کمتر از عرف صنعت بگیرم باز هم به دلیل ارزش افزوده کم برای کانال های واسط و توزیع خرید محصول کمتر می گردد حساب حاشیه چیست؟ و به تبع عرضه آن هم کم می شود.

مثال عرضه آب معدنی به دلیل داشتن وزن زیاد و سود کم در میان شرکت های پخش خیلی جذاب نیست و بیشتر برای تکمیل نمودن سبد عرضه استفاده می گردد.

8-چه اجزای در تعیین مارژین یک محصول می توانند اثر گذار باشد؟

اجزای زیادی در تعیین نوع مارژین دخیل هستند، که به برخی از مهمترین موارد و اجزا ء اشاره نمود :

2- تنوع سبد عرضه.

3-نوع و تعداد کانال های عرضه.

4-بسته بندی محصول (کوچک – بزرگ -متوسط).

5- طبقه محصول(کند فروش- تند فروش).

6- قدرت برند(رهبر- پبرو – حاشیه).

7-تعداد رقبا(زیاد- متوسط- کم).

8- نوع بازار (جدید،فعلی،اشباع،خالی)

مهمترین مقوله اثر گذار مارژین محصول را می توان قدرت برند ذکر کرد، به طور مثال شرکت های که دارای برند قوی تری نسبت به سایر رقبا در بازار هستند، مشتریان و خریداران از حاشیه چانه زنی کمتری در خصوص تعیین میزان مارجین کالا برخوردار هستند، به تبع آن محصولات می تواند داری مارجین پایین تری نسبت به رقبای سوم و چهارم خود در بازار باشد.

عناصر پیچیده و تاثیر گذار بر میزان مارژین محصول به عنوان یک ابزار مشوق کننده و ترغیب کننده خرید محصول:

با یک مثال این موضوع را میتوان بیشتر توضیح داد، یک شرکت تولید فراورده های لبنی آلفا تصمیم می گیرد، دوغ جدید خود را به بازار ارائه کند، متغیر های وابسته در جذابیت و مقبولیت این محصول، شامل بسته بندی، خواص ارگانولپتیگی (طعم و مزه)قدرت برند، ساختار توزیع، سبد محصولات و مارژین و…می باشد.

شرکت الفا تصمیم می گیرد با استفاده از روش بنچ مارک، از رقیب اصلی خود به تعیین حاشیه سود محصول بپردازد. در نهایت این شرکت تصمیم می گیرد که مارژین محصول را 20 درصد بیشتر، نسبت به محصول رقیب روانه بازار مصرف نماید.

در نگاه اول به نظر می آید جذابیت محصول ارائه شده مورد قبول بازار واقع گردیده، میزان فروش محصول افزایش پیدا میکند و شرکت احساس می کند با این روش توانسته محصول را مورد مقبول بازار نماید.

بعد از مدتی که شرکت رقیب اصلی متوجه کاهش سهم بازار این محصول می شود، با استفاده از قدرت برند، یا سبد محصولات و یا قدرت شبکه توزیع ، دست به مقابله به مثل می زند به شبکه عرضه خود فشار می آورد و خرید سبد محصول را منوط به خرید این محصول اصلی می نماید.

این تکنیک باعث می شود برخی از مشتریان که محصول شرکت آلفا را خریده اند با وجود مارژین بالا از خرید بعدی انصراف داده و ترجیح خود را به همکاری با شرکت بعدی تغییر دهند، زیرا شرکت رهبر بازار توانسته با افزایش جذابیت خرید اعتباری میزان مقبولیت کالای مشابه رقیب را به شدت کم نماید.

مشتریان بعد از مدتی از خرید محصول جدید شرکت آلفا خوداری می نمایند، شرکت آلفا مجبور است، این بار با حربه ارائه پروموشن به ازای خرید محصول وارد بازی رقابت وسهم گیری شود .

همین چرخه طور دیگری شکل می گیرد و باعث ارائه امتیازات بیشتر از طرف هر دو رقیب در بازار می شود، تا جایی که گام بعدی به منظور ایجاد رضایت بیشتر مشتریان، گارانتی نمودن صدردصد محصول بدون چانه زنی است، با این حال فروش محصول جدید همچنان از فروش پایین و ضایعات بالا برخوردار است.

شاید به نظر اگر در همان ابتدا شرکت برای کسب سهم بیشتر در کوتاه مدت وارد جنگ رقابتی نمی شد، این محصول میتوانست با استفاده از ویژگی های خود محصول در نیش مارکت ها بازار خوبی را به دست آورد.

به نظر میرسد به علت مقبولیت نداشتن محصول در بازار ، شرکت در هر مرحله مجبور شده است مارجین محصول را با پروموشن افزایش دهد و در نهایت نه تنها سودی حاصل شرکت نشده، بلکه زیانی نیز محتمل شرکت می نماید.

لذا توصیه مشود که در بحث تعیین مارجین حتما شرایط حاکم بر صنعت و بازار و شرایط رقابتی شرکت و شناخت اجزاء تاثیر گذار بر مارجین محصول به دقت بررسی شود تا در برآورد کشش و تقاضای مشتری دچار خطا نشویم.

درست تر این است که هزینه پروموشن و هزینه ضایعات که مستقیم به محصول ربط دارد، را جز هزینه های حاشیه سود محصول در نظر بگیرم و بعد ببینیم آیا این محصول آنقدر ارزشمند است که با این ترکیب حاشیه سود وارد بازار شود؟

نام محصول دوغ بطری

میزان حاشیه سود : از قیمت خرید تا مصرف کننده 20 درصد

میزان هزینه پرموشن:(به ازای هر ۵ عدد یک عدد ) معادل 20 درصد ) بسته ۶ تایی(۵+۱)

میزان هزینه: برگشت محصول 6 درصد

هزینه های توزیع : مارجین برای کانال های واسط و نمایندگان توزیع کننده 20 درصد

هزینه کل و تعیین مارژین : شامل 66 درصد از قیمت تمام شده محصول می باشد.(۲۰+۲۰+۲۰+۶)

لازم به توضیح است که مشتری در یک بسته که شامل ۶ عدد دوغ است، یک عدد را به عنوان اشانتیون خرید دریافت می کند و اگر عدد یک را تقسیم بر عدد ۵ نمایم به عدد ۲۰ درصد میرسیم. یعنی از قیمت خرید مغازه دار ۲۰ درصد جایزه خرید دریافت کرده است.

سوال مهم در پایان بحث مارژین یا مارجین و یا حاشیه سود محصول این است که کدام روش تعیین مارجین می تواند در این مقطع باعث رشد محصول در بازار شود؟

آیا ترکیب مارژین محصول برای همه کانال های عرضه یکسان تعریف شود؟

آیا میزان برآورد فروش اولیه محصول می تواند، هزینه های ناشی از قیمت تمام شده را پوشش دهد؟

و سوالاتی بیشتری که به تعیین درست تر از مارژین محصول و کالا در ذهن ما شکل بگیرد؟

حاشیه سود یا مارجین در بازار بورس چیست؟

حاشیه سود یا مارجین در بازار بورس چیست؟

مارجین در بازار بورس به چه معنی است؟ قبل از اینکه در مورد مارجین و حاشیه سود صحبت کنیم بهتر است تا اطلاعاتی در خصوص سرور مجازی بورس توشن در اختیارتان قرار دهیم.

سرور مجازی بورس توشن یکی از نکات کلیدی برای موفقیت در بازار بورس است.

هر چه از سرعت اینترنت بالاتری برای انجام معاملات در بازار سرمایه استفاده کنید در این بازار موفق تر خواهید بود.

در مطالب قبلی شما را با ترید در بایننس آشنا کردیم. در ادامه همراه ما باشید تا در خصوص مارجین و حاشیه سود اطلاعات بیشتری به دست آورید.

مارجین در بازار بورس

مارجین در بازار بورس چیست؟

نسبت سود شرکت تقسیم بر درآمد آن را مارجین می گویند.

مارجین یکی از نسبت های مالی با اهمیت به حساب می آید.

به زبان ساده شرکت به ازای هر فروش به اندازه حاشیه سود، سود دریافت می کند.

حاشیه سود را می توان براساس اطلاعات مندرج در صورت سود و زیان شرکت محاسبه کرد.

مارجین یکی از شاخص های مهم برای افرادی است که به صورت طولانی مدت یا به فعالیت در بازار بورس می پردازند.

مفهوم ارزش خالص دارایی ‌ها و حاشیه سود در بورس چقدر است؟

ارزش خالص دارایی‌ ها (NAV)

ارزش خالص دارایی‌ ها که با NAV نمایش داده می شود یک شرکت سرمایه‌ گذاری با ویژگی‌های یک صندوق سرمایه ‌گذاری مشترک می باشد که نتیجه تفاوت کل دارایی ‌ها منهای کل بدهی‌ های آن می باشد.

در ارزشیابی شرکت‌ها، ارزش خالص دارایی ها را به واسطه تفاوت ارزش دفتری دارایی‌ها و بدهی‌ها حساب می‌ کنند و در صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری مشترک،NAV را از طریق کسر بدهی صندوق از ارزش روز کل پرتفوی به دست می‌آورند.

توجه تحلیلگران مالی غالباً به محاسبه نوع دوم NAV است زیرا از این طریق سهام شرکت مربوطه قیمت‌ گذاری می‌ شود.

نسبت سود پس از کسر مالیات به فروش خالص را حاشیه سود می گویند که یکی از نسبت های مالی مهم به حساب می آید.

با مطالعه اطلاعات بالا با حاشیه سود و مارجین آشنا شدید.

امیدواریم با استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بورس می توانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.

چگونه سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت برای خرید عرضه اولیه و سر خط زدن معاملات بورس تهیه کنم ؟

بدهی پارک حاشیه ای چیست و چه وقت باید پرداخت شود؟

بدهی پارک حاشیه ای

بدهی پارک حاشیه‌ای خودرو موضوعی تقریبا جدید است که در این جا می‌خواهیم به بررسی آن بپردازیم. اما پیش از آن توضیحاتی در مورد خود پارک حاشیه‌ای بیان خواهیم کرد. پارک حاشیه‌ای خودروها یکی از مشکلاتی است که می‌تواند باعث ایجاد ترافیک و اختلال در عبور و مرور گردد. این مشکل به خصوص زمانی که پارک دوبل انجام می‌گیرد بسیار شدیدتر است. شهرداری تهران برای حل این مشکل راهکارهای زیادی در سالیان اخیر اجرا کرده است که متاسفانه نتوانسته‌اند به خوبی جوابگو باشند. آخرین روشی که برای سامان دادن به پارک حاشیه‌ای اجرا شده است، طرح پارک حاشیه‌ای هوشمند است. طبق این طرح در بخش‌های مختلف خیابان‌های شهر تهران، جاهایی را به عنوان مکان مناسب برای پارک حاشیه‌ای در نظر گرفته‌اند. بنابراین، پارک کردن خودرو در این مکان‌ها از نظر قانونی ایرادی ندارد. این بخش‌ها هم چنین به طور کامل خط کشی شده‌اند تا از فضای پارک موجود به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

مکان‌های در نظر گرفته شده برای پارک حاشیه‌ای هوشمند توسط دوربین‌های مدار بسته کنترل می‌شوند. یعنی هر خودرویی که در این بخش‌ها پارک می‌شود، شماره پلاک آن ثبت شده و هزینه پارک برای آن محاسبه خواهد شد. در نتیجه خودروها بی‌دلیل اقدام به پارک در این قسمت‌ها نخواهند کرد و در صورت پارک کردن هم سعی می‌کنند هر چه زودتر کار خود را انجام داده و از منطقه پارک خارج شوند. هم چنین، طرح هوشمند پارک حاشیه‌ای از انجام پارک دوبل بعضی از خودروها که ترافیک سنگینی را ایجاد می‌کند، جلوگیری به عمل می‌آورد. چرا که در صورت انجام پارک دوبل، خودرو خاطی توسط دوربین‌های هوشمند جریمه خواهد شد. این مورد هم کمک دیگری به کنترل ترافیک خودروها خواهد کرد. اما هزینه‌ای که برای خودروها در هنگام پارک در نظر گرفته می‌شود، روی هم جمع شده و به عنوان بدهی پارک حاشیه‌ای در حساب آن‌ها ذخیره خواهد شد.

پرداخت بدهی پارک حاشیه‌ای

قبل از این که نحوه پرداخت بدهی پارک حاشیه‌ای خودروها را بیان کنیم، ابتدا به هزینه در نظر گرفته شده برای این پارک خواهیم پرداخت. این هزینه برای ساعت اول در مکان‌هایی که جهت این پارک در نظر گرفته شده، در صورتی که در محدوده طرح ترافیک نباشد، ۵۰۰ تومان است. اما اگر این مکان در محدوده طرح ترافیک باشد، هزینه پارک در آن ۷۰۰ تومان به ازای ساعت اول خواهد بود. این هزینه ثابت نیست و با افزایش مدت زمان پارک، هزینه آن هم به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. البته این هزینه برای خودروهای سواری است و برای موتور سیکلت،‌ مینی‌ بوس و کامیون متفاوت خواهد بود که در قسمت پایین به طور کامل آن‌ها را نمایش داده‌ایم. باید دقت داشت که این هزینه در ۳۰ دقیقه اول برای پارک رایگان بوده و خودروهایی که در کم‌تر از نیم ساعت محل را ترک می‌کنند، نیاز به پرداخت هزینه‌ای نخواهند داشت.

بدهی پارک حاشیه ای

نحوه پرداخت بدهی پارک حاشیه‌ای

حال که با پارک حاشیه‌ای هوشمند و نحوه محاسبه هزینه آن آشنا شده‌اید، می‌خواهیم به بیان روش‌های پرداخت بدهی پارک حاشیه‌ای بپردازیم. برای این کار راه‌های گوناگونی وجود دارد که یکی از بهترین این روش‌ها، استفاده از سامانه «تهران من» می‌باشد. سامانه تهران من سامانه‌ای است که جهت پرداخت هزینه‌ها و جرایم مربوط به طرح‌های مختلف چون طرح ترافیک، آلودگی هوا، بدهی پارک حاشیه‌ای و طرح‌های این چنینی دیگر توسط شهرداری تهران ایجاد شده است. این اپلیکیشن خدمات زیادی را به کاربران ارائه می‌دهد که یکی از آن‌ها هم همین پرداخت بدهی پارک حاشیه‌ای است. برای این کار کافی است حساب کاربری خود را در سامانه تهران من شارژ کنید. هزینه پارک خودرو شما در منطقه پارک حاشیه‌ای هوشمند به طور خودکار محاسبه شده و هر نیم ساعت با استفاده از اعتبار شما در این سامانه، تسویه خواهد شد. البته این مورد تنها راه پرداخت بدهی پارک حاشیه‌ای نیست و می‌توان از طریق سایت‌ها و نرم‌افزارهای دیگر هم آن را پرداخت نمود.

استعلام بدهی پارک حاشیه‌ای

در صورتی که بدهی پارک حاشیه‌ای پرداخت نشود، بر روی هم انباشته شده و جزو خلافی خودرو قرار خواهد گرفت. برای جلوگیری از این کار بهتر است هر چه زودتر نسبت به پرداخت هزینه این پارک اقدام نمود. اما اگر برخی افراد از این بدهی خود آگاهی نداشته باشند، می‌توانند نسبت به گرفتن استعلام بدهی پارک حاشیه‌ای اقدام کنند. برای این کار هم می‌توان از سامانه تهران من استفاده نمود. با وارد شدن به این برنامه و از قسمت «عوارض و جرائم» می‌توان میزان این بدهی را مشاهده و نسبت به پرداخت آن اقدام کرد. البته برای این کار هم نرم‌افزارها و برنامه‌های دیگری وجود دارند که می توان از آن‌ها استفاده نمود. اما سامانه تهران من هم از اعتبار مناسبی برخوردار بوده و هم کار با آن بسیار آسان است.

سوالات متداول در مورد بدهی پارک حاشیه ای

 • بدهی پارک حاشیه‌ای هوشمند چیست؟

شهرداری تهران برای کنترل پارک حاشیه‌ای، مکان‌هایی را جهت پارک به صورت قانونی در نظر گرفته است. هزینه پارک در این مکان‌ها به وسیله دوربین‌های هوشمند محاسبه شده و در حساب کاربر به عنوان بدهی پارک حاشیه‌ای ذخیره می‌شود.

 • استعلام و پرداخت بدهی پارک حاشیه‌ای به چه صورت انجام می‌گیرد؟

برای گرفتن استعلام و پرداخت بدهی پارک حاشیه‌ای راه‌های زیادی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین و بهترین این روش‌ها استفاده از سامانه «تهران من» است.

حسابهای صرافی کوینکس

انواع دارایی و حساب شما در صرافی کوینکس(coinex Asset)

coinex asset 1024x456 حسابهای صرافی کوینکس

coinex-asset

صرافی کوینکس دارای چندین سر فصل حساب معاملاتی گوناگون به شرح زیر میباشد .

َASSET : داراییهای شما در قسمت ASSET و در اکانتها ی صرافی کوینکس ذخیره میگردند . این ASSEt ها به پنچ دسته تقسیم میگردند .

Totao Asset : جمع دارایی شما در حسابهایSub Accunt,finnantial, Spot,Margin,Perpetual

 • Spot Accont یا حسابهای معمول شما
 • Margin Account حسابهای مارجین یا حسابهایی که قصد دارید از اهرمهای معاملاتی برای آنها استفاده کنید .
  Perpetual Account حساب ارزهای معتبر , همیشگی , بادوام مانندبیتکوین,تتر ,اتریوم
 • Optional ACCOUNT حساب اختیاری یا قرارداد اختیار سلف معامله
 • Futures Account قرارداد آتی یا پیش بینی قیمت یک ارز در آینده
  • Coinex Lending حساب سپرده کوتاه مدت بانکی
   • Financial Account صورتهای مالی، وضعیت دقیق داراییها رانشان میدهد.

   Spot Accont

   Spot Accont یا حسابهای معمول . حسابی که برای معاملات اسپات( آنی) استفاده میشود .

   Margi Account

   حسابهای مارجین یا حسابهایی که قصد دارید از لوریج یا احرم معاملاتی برای آنها استفاده کنید .در این نوع معاملات صرافی کوینکس اهرم ا تا ۵ را در اختیار معامله گران قرارمیدهد.

   با وارد شدن به حساب مارجین صرافی کوینکس منوهای زیر برای شما باز میشود .

   margin حسابهای صرافی کوینکس

   امکانات حساب مارحین در صرافی کوینکس

   ۱- Transfer : انتقال ارز از حساب Spotبه حساب مارجین و بر عکس

   ۲- Borrow : قرض گرفتن از صرافی کوینکس . مقدار پولی که میتوانید ثرض بگیرید بر اساس اعتبار حساب شما در قسمت Equity میباشد . میتوانید . از بک تا ۵برابر اعتبارتان ثرض بگیرید .

   ۳- Reppay : پرداخت قرض به کوینکس

   ۴- Equity: مقدار سرمایه شما در حساب مارجین

   ۵- Risk : در صد ریسک حساب شما

   ۶- Liquidation Price : حد اضمهلال حساب شما . اگر بیشتر از این ثیمت تغییر کند حساب شما صفر میشود .

   Perpetual Account حساب ارزهای خاص و همیشگی و بادوام .

   حسابی که از آن برای معاملات پرپچوال استفاده میگردد.

   این نوع سیستم معاملاتی فقط رمزارزهای ستاره دار و معروف معامله میگردند.

   حسابی که فقط از ارزهای مهم و معتبر و بیمه شده استفاده میکند .
   رمز ارزهای قابل معامله عبارتند از Bsv,Xrp,BTC, BCH , LTC , Eth ,Eosو جفت ارز USDT

   مزیتهای معامله با Perpetual
   • امکان استفاده از ستاپ معاملاتی موقعیتهای Long یا Short
   • امکان بستن همزمان کلیه معاملات باز بدون اتلافت وقت در مواقع ضروری
   • امکان استفاده از از لوریجهای ۳ تا لوریج ۱۰۰

   معامله کردن در وضعیت Perpetual Account بسیار سریع ، روان و هیجان انگیز میباشد . و امکانات خارقالعاده ای برای افزایش سرعت معاملات در اختیار معامله گران حرفهای میگذارد .

   سیسام معاملاتی Perpetual کار را برای معامله گران حرفه ای چابک و سریع میکند.

   perpetual account حسابهای صرافی کوینکس

   حسابهای صرافی کوینکس

   قراردادهای آتی (Future Account)

   این قراردادها در صرافی کوینکس به عنوان Perpetual شناسایی میگردند .

   قراردادهایی خاص در خصوص خرید یا فروش یک دارایی‌ هستند. این قراردادها در قیمتی مشخص در تاریخی مشخص در آینده خریداری می‌شوند. مرجع اینوستوپدیا (Investopedia) در خصوص قراردادهای آتی می‌نویسد: طرفین قرارداد حساب حاشیه چیست؟ موظفند تا هنگام سررسید، مفاد ارائه شده در آن را محقق نمایند. با رسیدن به تاریخ سررسید طرفین ملزم به خرید یا فروش دارایی در قیمتی

   فرض کنید یک شرکت فعال در حوزه تولید نان، برای در امان ماندن از تغییرات قیمت آرد، یک قرارداد آتی میان خود و تولید کننده آرد منعقد می‌کند. فرض می‌کنیم که قیمت هر بسته آرد در زمان انعقاد قرارداد، ده دلار است. نانوایی که می داند قیمت آرد رشد خواهد کرد، یک قرارداد آتی سه ماه برای هزار بسته آرد و با ارزش ده هزار دلار خریداری می کند. طبق این قرارداد، نانوایی پول هزار بسته آرد را پرداخت می کند و سه ماه دیگر که قرارداد به اتمام رسید، آردها را تحویل خواهد گرفت.

   اگر در پایان سه ماه که قرارداد به اتمام می‌رسد، قیمت طبق پیش‌بینی نانوایی قیمت آرد افزایش یابد و مثلا به دوازده دلار برسد ، شرکت دو هزار دلار صرفه‌جویی کرده است.

   توزیع کننده نیز در صورتی که از ثابت ماندن قیمت‌ها مطمئن باشد، حتی با وجود بالا بودن آنها، با آغوشی باز از عقد این گونه قراردادها حمایت می‌کند. از طرف دیگر، قراردادی مشابه باعث خواهد شد تا از گزند کاهش قیمت [احتمالی] نیز در امان بماند.

   در این مثال، هر دو طرف با عقد قراردادهایی از نوع آتی خود را از نوسانات بازار سوخت حفظ کرده‌اند.

   حالا بیایید تعریف دقیق‌تری از قراردادهای آتی ارائه کنیم:

   قراردادهای آتی به شکل موقعیت‌های خرید (Long) یا فروش (Short) منعقد می‌شوند. در موقعیت خرید یا پوزیشن لانگ، خریدار موافقت می‌کند تا دارایی مورد نظر را با قیمت مشخص‌شده در تاریخی معین خریداری کند. در طرف مقابل، موقعیت فروش یا پوزیشن شورت است که در آن فروشنده تضمین می‌کند که در تاریخی معین و با رسیدن به تاریخ سررسید قرارداد، دارایی را با قیمت مورد توافق بفروشد. شاید بتوان گفت که نکته اصلی در خصوص قراردادهای آتی، اهمیت قانون‌گذاری در این حوزه باشد. قراردادهای آتی در بازارهای بورس رسمی و دارای مجوز معامله می‌شوند. از طرف دیگر عرضه چنین قراردادهایی در بازارهای بورس منوط به کسب مجوز از نهاد مربوطه است. کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات‌متحده، نهاد نظارتی اصلی در خصوص قراردادهای آتی در آمریکاست. در ایران نیز این قراردادها تحت نظارت سازمان بورس و وزارت صنعت، معدن و تجارت خرید و فروش می‌شوند.

   هستند که در قرارداد ذکر شده است.

   Coinex Lending : حساب سپرده یا حسابی برای دریافت سود از کوینکس

   توجه این حساب (Lending ) در پلتفرم جدید کوینکس حذف شده است

   Coinex Lending : پولهایتان را در این حساب ذخیره کنید و سود دریافت کنید.

   bullet 3a89370aed حسابهای صرافی کوینکس

   سپرده کوتاه مدت Lending حسابی ایست که زمانی حداقل صرافی باقى بماند. داشتن یک سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به شما این امکان را می‌دهد که شما از سود مانده حساب خود در پایان هر دوره و در تاریخ مورد نظرتان به صورت علی الحساب برخوردار شوید.

   bullet 3a89370aed حسابهای صرافی کوینکس

   این حساب برای شما مناسب است اگر:

   ۱- برای حفظ و افزایش میزان اندوخته خود به دنبال یک سپرده آسان و پرسود هستید.

   ۲- مایلید هر زمان که اراده کردید به مبلغ موجودی سپرده خود دسترسی داشته باشید.

   ۳- در سبد امور مالی و بانکی خود جای خالی یک سپرده پرکاربرد را احساس می‌کنید

   شما میتوانید با گذاشتن کوینهای اضافی خود در این حساب برای مدت معلوم شده صود آنرا از صرافی کوینکس در یافت کنید . یعنی سپرده کردن پول در صرافی کوینکس و دریافت سود

   Lending : یعنی اعتبار بانکی یا وام و اضافه برداشت؛ که بانک‌ها از محل این کوینها و تترها وام در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. وامهایی که کوینکس به اعضای خود میدهد.

   درباره انتقال دارایی
   در حال حاضر CoinEx فقط از دارایی های انتقال از حساب Spot به CoinEx وام یا برعکس پشتیبانی می کند.
   آ. هنگامی که دارایی ها از حساب نقطه به حساب وام منتقل می شوند ، بهره در روز ثانویه انتقال به جای روز اول محاسبه می شود و در روز سوم حساب وام بازده را دریافت می کند که با نرخ مرکب محاسبه می شود. .
   ب روزی که دارایی ها از حساب نقطه به حساب وام واریز می شوند ، هیچ بهره ای ایجاد نمی شود.
   ج UTC برای محاسبه بهره به تصویب رسیده است.
   د معمولاً نقل و انتقالات دارایی ها در زمان واقعی انجام می شود ، اما اگر دارایی های بیکار تمام حساب های وام دهنده کافی نباشد ، پس از بازگشت کاربران سکه های وام گرفته شده ، برنامه های انتقال به ترتیب زمان پردازش می شوند و سپس بخشی از دارایی ها می توانند ادامه دهند. درآمد وام را دریافت کنید

   مفاهیم مرتبط با وام یا قرض در صرافی CoinEx

   borrow : یعنی قر ض گرقتن
   درآمد دیروز (YI): درآمد سود سکه مربوطه که در آخرین روز تولید می شود. YI = 70٪ درآمد سود روز گذشته از سکه های وام گرفته شده از معاملات حاشیه * (آخرین سکه های سود روزانه حساب وام کاربر) / کل سکه های سود روز آخر همه حساب های وام دهنده)
   درآمد انباشته: درآمد انباشته سکه مربوطه.
   آخرین نرخ بهره روزانه (LDIR): LDIR = 70٪ از سود بهره روز از سکه های وام گرفته شده از معاملات حاشیه ای / کل سکه های دارای سود تمام حساب های وام * ۱۰۰٪. LDIR هر ده دقیقه یکبار به روز می شود.
   ۷ روزه آوریل (نرخ درصد سالانه): نرخ کل سود ۷ روز گذشته در ترکیب / ۷ * ۳۶۵

   قوانین توزیع بهره
   درآمد سود حاصل از سکه های وام گرفته شده در معاملات حاشیه ای برای توزیع سود استفاده می شود. ۳۰٪ از سود قابل توزیع روزانه برای CoinEx محفوظ است و این بخش از درآمد برای بودجه بیمه حاشیه و نسبت موقعیت های ورشکسته صرف می شود. CoinEx حق استفاده در آینده از بودجه را محفوظ می دارد. ۷۰ درصد باقیمانده از توزیع روزانه قابل توزیع در برابر نسبت هلدینگ در حسابهای وام خود به کاربران اختصاص می یابد.

   پشتیبانی از سکه ها در وام CoinEx
   در حال حاضر ، فقط USDT پشتیبانی می شود. در آینده ، تنظیمات مربوط به سکه های پشتیبانی شده در وام CoinEx بر اساس محیط بازار و سطح ریسک انجام می شود.

   پارک حاشیه ای چیست؟ | نحوه پرداخت پارک هوشمند حاشیه ای

   پارک حاشیه ای چیست

   در این مقاله از ایمن ترافیک قصد داریم در رابطه با اینکه پارک حاشیه ای چیست، صحبت کنیم و مواردی همچون جریمه پارک حاشیه ای، ثبت نام پارک حاشیه ای، نحوه پرداخت آن و… را توضیح دهیم؛ بنابراین تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

   پارک حاشیه ای چیست؟

   پارک حاشیه ای یا به اصطلاح پارک حاشیه ای هوشمند به مکان هایی از خیابان گفته می‌شود که شهرداری با استفاده از تابلوهایی آبی رنگ مشخص کرده است که این تابلوها یکی از انواع تجهیزات ترافیکی هستند.

   هدف اصلی شهرداری این بود که با استفاده از این قسمت ها در کنار خیابان محل دسترسی مردم به مراکز و فروشگاه ها را راحت تر کند، اما سوالی که ممکن است برای شما در این لحظه پیش بیاید، این است که چه کسی مراقب خودروهاست ؟ پلیس راهنمایی و رانندگی با استفاده از گشت هایی که معمولا روی آنها دوربین قرار دارد این کار را انجام می‌دهد.

   نحوه ثبت نام پارک حاشیه ای

   اگر شما هم می‌خواهید از این ویژگی استفاده کنید تنها کافی ست به سایت تهران من مراجعه کنید و اطلاعات زیر را تکمیل کنید:

   نحوه پرداخت پارک هوشمند

   نحوه پرداخت پارک هوشمند حاشیه ای

   پس از اینکه ثبت نام شما در سایت تهران من تکمیل شد و اطلاعات شما وارد و شناسایی شد، سامانه تهران من به صورت خودکار هزینه را برای شما محاسبه می‌کند.

   هزینه پرداخت شده به مدت ۳۰ دقیقه اعتبار دارد و پس از آن اطلاعات شما مجدد بررسی خواهد شد و هزینه مجددا برآورد خواهد شد.
   در ضمن شما می‌توانید بعد از اینکه کارتان انجام شد به سامانه مراجعه کنید و زمان های ورود و خروج را مشاهده کنید.

   جریمه پارک حاشیه ای

   ماموران و مسئولان شهرداری روی مسئله پرداخت نکردن و یا دیر پرداخت کردن این هزینه بسیار دقیق هستند و اگر شما هزینه مربوط به پارک هوشمند حاشیه ای را پرداخت نکرده باشید و یا دیر پرداخت کرده باشید، هر بار که این اتفاق بیفتد به مقدار ۱۰ درصد جریمه خواهید شد و اگر آنها را پرداخت نکنید، زمانی که می‌خواهید خودروتان را بفروشید، نمی‌توانید این کار را انجام دهید تا زمانی که جریمه پارک حاشیه ای پرداخت شود.

   طرح کنترل هوشمند پارک حاشیه ای به چه صورت است؟

   شهرداری قصد دارد این هوشمند سازی پارک حاشیه ای را در سرتاسر کشور اجرا کند؛ این عملیات به این صورت انجام می‌شود که زمانی که یک خودرو در محل پارک هوشمند حاشیه ای می‌ایستد از پلاک آن به صورت خودکار عکس برداری می‌شود (توسط ماشین های راهنمایی و رانندگی) و این عملیات به صورت مداوم هر ۳۰ دقیقه یک بار اتفاق می‌افتد، تا زمانی که راننده به خودرو بازگردد و از محل پارک حاشیه ای خارج شود.

   هزینه به صورت اتوماتیک در حساب تهران من قرار می‌گیرد.

   نکته حائز اهمیت این است که اگر توقف شما کمتر از ۳۰ دقیقه باشد، این هزینه برای شما حساب حاشیه چیست؟ محاسبه نمی‌شود و رایگان می‌باشد.

   حال شما به عنوان راننده می‌توانید دو حالت مختلف را انتخاب کنید:

   1. پیش پرداخت هزینه
   2. پس پرداخت هزینه

   اگر پیش پرداخت را انتخاب کرده باشید، قبل از استفاده از پارک حاشیه ای هزینه از حساب شما کم خواهد شد، اما اگر پس پرداخت را انتخاب کرده باشید هزینه بعد از استفاده از محل پارک از شما دریافت خواهد شد.

   حال این سوال پیش می‌آید که اگر انتخاب کردیم، اما پرداخت نکردیم چه اتفاقی می‌افتد؟

   اگر هزینه را پرداخت نکردید، پلیس راهنمایی و رانندگی مبلغی بسیار بیشتر از هزینه اولیه شما را جریمه خواهد کرد.

   جریمه پارک حاشیه ای

   هزینه پارک حاشیه ای چقدر است؟

   هزینه پارک حاشیه ای در مناطق خارج از محدوده طرح ترافیک (بر اساس تومان)
   وسیله نقلیه بیشتر از نیم ساعت تا ۱ ساعت بیشتر از یک ساعت تا ۴ ساعت بیشتر از ۴ ساعت (به ازای هر ساعت)
   سواری و وانت ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۲۰۰۰
   موتورسیکلت ۲۵۰ ۳۱۰ ۶۰۰
   مینی بوس و کامیونت ۱۲۰۰ ۲۰۰۰ ۴۰۰۰

   هزینه پارک حاشیه ای در مناطق داخل محدوده طرح ترافیک (بر اساس تومان)
   وسیله نقلیه بیشتر از نیم ساعت تا ۱ ساعت بیشتر از ۱ ساعت تا ۲ ساعت بیشتر از ۲ ساعت تا ۴ ساعت بیشتر از ۴ ساعت (به ازای هر ساعت)
   سواری و وانت ۷۰۰ ۱۲۰۰ ۱۸۰۰ ۳۰۰۰
   موتورسیکلت ۲۰۰ ۳۷۰ ۴۵۰ ۱۲۰۰
   مینی بوس و کامیون ۱۵۰۰ ۲۴۰۰ ۳۲۰۰ ۵۲۰۰

   بهترین روش های پرداخت هزینه پارک آنلاین

   شما می‌توانید پرداخت هزینه مربوط به پارک هوشمند حاشیه ای را به سه روش انجام دهید:

   • استفاده از سایت تهران من
   • استفاده از اپلیکیشن تهران من
   • استفاده از اپلیکیشن های مختلف مانند آپ، هف هشتاد و…

   ایمن ترافیک ارائه کننده انواع تابلوهای ترافیکی و سایر تجهیزات مربوط به ترافیک می‌باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا